Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sundsvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Hela driftområdet sträcker sig över de största delarna av Sundsvalls och Timrå kommuner, men även in i Härnösand, Sollefteå, Ragunda och Nordanstigs kommuner. Ca 1342 km väg.
Ombyggnad av tre mottagningsstationer, Sundsvall Elnät AB
Omfattar ombyggnation av tre befintliga mottagningsstationer M3, M4 och M6. Ombyggnationen av stationerna består bland annat av en ny tillkommande 10kV fack med tillhörande ny kontrollanläggning, teleanläggning, lokalkraft- och hjälpkraftsystem samt oljegropar för transformatorer.
Exploateringsarbeten för bostäder i Granloholm, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Kungsbackavägen, del av Granlo 3:187 och Äkrom 5:3 Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. nya gator, gång- och cykelbana, ledningsarbeten och nydragning av elljusspår.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av deltidsbrandstation. Suterräng byggnad med garage/vagnhall i bottenplan och kontor och personalutrymmen på övervåningen.
Nytt ställverk Granlo, Sundsvall
GLHM Granloholm nytt 130kV ställverk.
Ledningsflytt L 12 Sundsvall, etapp 2
130kV ledningsflytt Sundsvall
Nybyggnad av gc-väg i Skönsberg
Ny gc-väg på ca 600 m
Borrning för frikyla i Sundsvall
Uppdraget avser utförande av 3 brunnsområden, totalt 18 borrhål vid fastigheten Solhaga 2. Borrhål ska preliminärt borras ner till 300 meters aktivt brunnsdjup.
Ombyggnad av skolgård i Sundsvall
Marklov för schaktning av skolgård.
Rivning av två dammar i Njurunda, Sundsvalls kommun
Projektet avser rivning av två dammar i Stångån. Dammarna har numera inget produktivt syfte, utan dammarna är kvarlevor från tidigare verksamheter. I uppdraget ingår även arbeten med biologisk återställning av vissa delar av Stångån.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).