Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Nya 140/11kV 40MVA krafttransformatorer i Sundsvall kommun
Sundsvall Elnät har behov av att byta ut sina krafttransformatorer inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att fyra (4) stycken krafttransformatorer kommer att behöva köpas in i ett första läge. Därtill kommer Avtalet även att omfatta option om att avropa fyra (4) stycken krafttransformatorer samt en (1) Strömtransformatorsats. Beräknad avtalsstart är 2023-02-06 och avser avtal för avrop av krafttransformatorer inklusive de optioner som efterfrågas i upphandlingsdokumentet. Optioner kommer att kunna avropas fram till och med 2027-03-01.
Integrerat brounderhåll i Västernorrlands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 864 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Mark- och BEST-arbeten vid Sundsvalls resecentrum
Entreprenad B mark, VA och BEST-arbeten för de s.k. Frilasten och Billasten i nordöstra delen av Sundsvalls bangård. Rivning och byggnation av uppställningsspår för godsvagnar, ny dragning/kulvertering av Stavsättersbäcken samt VA för rangertornet. Bandel 230.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av deltidsbrandstation. Suterräng byggnad med garage/vagnhall i bottenplan och kontor och personalutrymmen på övervåningen.
Exploatering för flytande hus i Sundsvalls hamn
Exploatering och byggnation av hamn inför nybyggnation av flytande hus. (proj.nr: 1437800)
Ny station i Sundsvall
Ny station 130/30kV Stockåsbodarna.
Ny ledning Stockåsbodarna-Nylandsbergen, Sundsvall
Ny ledning Nylandsbergen - Stockåsbodarna.
Klimatåtgärder längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Nya betongmadrasser ca 1500 m2 samt montering av nya plattor jordspikar. Utbyte av trumma.
Resurskonsult delprojektledare signal i projekt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Nödfrånkoppling och totalstopp längs järnväg i Region Mitt sträckan Överås-Västerasby
Upphandlingen avser projektering och produktion samt driftsättning av Nödfrånkopplingsfunktion och totalstoppfunktion i transformatorstationer, omformarstationer samt kopplingscentraler. Nödfrånkoppling finns även i 50 Hz-anläggningar med Överledningsskydd på hjälpkraftlinjer. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 12 månader.
Inspektion av broanläggning över Sundsvallsfjärden i Sundsvall
Konsulten ska för beställarens räkning utföra inspektion av bro 22-1224-1, 22-1224-2, 22-1224-3, 22-1224-4, 22-1224-5, 22-1224-6 och 22-1224-7 samt och uppföljande kontroll av katodiskt skydd bro 22-1224-1, Sundsvalls kommun år 2023-2024.
Rivning av bensinstation i Sundsvall
Rivning av bensinstation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).