Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ledning Stockåsbodarna-Nylandsbergen, Sundsvall
Ny ledning Nylandsbergen - Stockåsbodarna, 16km stålstolpe, vinklar fackverk, totalt 85 stolpar + 300m kabel.
Halvvarm massabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y11. Väg 931 Moliden, väg 939 och 964 Edsele, väg 968 Åsmon och Betåsen-Tågsjöberg, väg 972 och 973 Ramsele under 2024 (klart 2024-10-04). Väg 974 Ramsele-Imfors, väg 975 Näsåker-Imfors och väg 978 Imfors-Betåsen under 2025 (klart 2025-10-03).
Ny växel vid Västra station i Sundsvall
Ny växel på Västra station, åtgärdande av busshållplatser vid Fridhemsgatan. Mark- och BEST- arbeten på Sundsvall Västra samt Mark-, VA- arbeten vid Fridhemsgatan.
Renovering av bro över Alnösundet vid Alvik
Renovering av övergångskonstruktioner, betongreparationer.
Varmmassabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y1. Väg E4 Myre-Sundsvall, väg 568 genom Nolby, väg 570 Medskogsbron-Tegelbruksvägen, väg 684 Torsboda-Söråker samt otion på Y-län lappning.
Anläggande av sjöledning till Alnön, Sundsvall
Sundsvall Energi AB (SEAB) försörjer Alnön med fjärrvärme via en ca 700 m lång sjöförlagd ledning i dimension DN200 i twinutförande med mantel av stål. Ledningen är i dag uttjänt och SEAB har beslutat att förnya den. Denna upphandling avser anläggningsarbeten för den sjöförlagda delen av ledningen och i viss mån markförlagda delar fram till anslutningen till respektive kammare.
Värmebeläggning inom Västernorrlands län
Grupp Y3 omfattar väg 348 Överhörnäs-Överbilla, väg 934 Mellansel (option) och väg 1032 Österalnäs-Norrmesunda.
Nytt suicidskydd på Sundsvallsbron
Ca 3,5 km säkerhetsräcke/suicidskydd på både västra och östra sidan av bron.
Värmebeläggning inom Jämtlands län
Grupp Z1 omfattar Väg E14-1 Bräcke-Pilgrimstad, E14-2 Rannåsen-Krokom, E45-1 Sveg-Ytterhogdal, E45-2 Svenstavik-Fåker, E45-3 Fåker-Brunflo och väg 87-1 Selsviken-Lien.
Nybyggnad av gc-väg i Nacksta
Ny gc-väg på ca 1,2 km
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, Ecostream. V5381 Åskabäcken längs väg 348 och V6364 Hällbäcken längs väg 661.
Exploatering för flytande hus i Sundsvalls hamn
Exploatering och byggnation av hamn inför nybyggnation av flytande hus. (proj.nr: 1437800)
Släntförstärkning längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Åtgärder vid ca km 557+720 – 770 skall vara färdigställda 2024-09-27. Åtgärder i vattenmiljö ska utföras 2024-06-16 – 2024-11-30.
Installation av laddstolpar i Sundsvall
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av tvätthall i Sundsvall
Nybyggnad av en tvätthall.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg 3- 4 m bred längs med Sallyhillsvägen och vidare längs med Nackstavägen. Total längd ca 1200 m.
Utbyte av rörbroar i Västernorrlands län
Utbyte av två rörbroar, 22-1301-1 bro över Valån 3,5 km no Grundtjärn på väg 984 och 22-1265-1 Bro över bäck vid Ysjö på väg 346.
Renovering och målning av uppställningsplatser på Midlanda Airport
Objektet avser renovering och målning av uppställningsplatser för flygplan. Upphandlingen är i två (2) delar där del 1 omfattar ny målning på platta M - Midlanda och del 2 omfattar förstärkning/renovering (ny överbyggnad) av södra plattan inklusive ny målning.
Leverans och installation av reservkraft i Grönsta och Allsta, Sundsvall Vatten AB
Entreprenaden omfattar Leverans och all installation av reservkraft i container. Även åtgärder i befintliga lågspänningsställverk ingår.
Samordnande byggledare BEST, Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Utbyte av fjärrvärmekulvert mm i Sundsvall
Nybyggnad av fjärrvärmekammare Alvik 2:1,Filla 2:21 och utbyte av kulvertar.
Installation av solceller på Essviks ARV i Kvissleby
Avser installation av solceller på befintligt tak på Essvik avloppsreningsverk.
Rivning av två dammar i Njurunda, Sundsvalls kommun
Projektet avser rivning av två dammar i Stångån (damm 1 och 3). Dammarna har numera inget produktivt syfte, utan dammarna är kvarlevor från tidigare verksamheter. I uppdraget ingår även arbeten med biologisk återställning av vissa delar av Stångån.
Byte av kulvert vid produktionslokal i Sundsvall
Byte av kulvert vid verksamhetslokal.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar med kupévärmaruttag (26st) vid flerbostadshus i Sundsvall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).