Alla aktuella anläggningsprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kramfors
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Nytt ställverk i Kramfors
Nytt 40 kV ställverk.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Sydost, etapp 2.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Nyadal-Utvik-Rystrand.
Ombyggnad av plankorsning i Kramfors
Slopning av plankorsning (Plk 44100). ALEX GC-bom anläggning.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Sydost, etapp 3 Skullersta-Bölen.
Tätning av läckage av lakvatten på Högberget
Avser tätning av läckage av lakvatten och fortsatt tätning av släntfot utefter befintlig deponikant. Åtgärder på befintliga spolbrunnar.
Nybyggnad av multiarena i Nyland
Avser nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Elkabel och transformatorstation.
Nybyggnad av gångstråk i Kramfors
Gångvägar mellan uthyrningsstygor, servicehus/restaurang och gästhamn.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Nybyggnad av nätstation n156848.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Transformator - nätstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.