Alla aktuella anläggningsprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kramfors
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av GC-väg i Kramfors
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgatan.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Nyadal-Utvik-Rystrand.
Tätning av läckage av lakvatten på Högberget
Avser tätning av läckage av lakvatten och fortsatt tätning av släntfot utefter befintlig deponikant. Åtgärder på befintliga spolbrunnar.
Tillbyggnad av mast i Kramfors
Höjning av mast.
Nybyggnad av rastplats i Kramfors
Info- och vändplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Markförändring, schaktning - ny parkeringsplats i skule.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Nätstation med transformator.
Nybyggnad av campingplats i Kramfors
Nybyggnad av campinganläggning, 48 platser samt väg.
Utbyggnad av parkering i Kramfors
Avser ny besöksparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.