Alla aktuella anläggningsprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gc-bana i Härnösand
Samhällsförvaltningen har för avsikt att renovera hela den befintliga gatan och utveckla den med bättre gång- och cykelstråk samt belysning.
Anläggande av rötningsanläggning med tankar vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Ávser en komplett anläggning för rötning av utsorterat och förbehandlat matavfall med mellanlagring och automatisk pumpning till och från externa tankar samt införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning. Objektets läge: Älands återvinningsanläggning.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2021-2022
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort, bl a utbyte av befintliga ledningar i anslutning till Magasinsgatan och kajen. Option 1, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Norra Kyrkogatan, ca 120 m. Option 2, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Storgatan-Hospitalsgatan, ca 175 m.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall med rejekthantering vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand.
Ny deponiyta vid Älands återvinningsanläggning i Härnösand
Avser anläggande av ny deponiyta komplett med geologisk barriär i botten på Älands återvinningsanläggning.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Markarbete vid biogasanläggning i Älandsbro
Avser samtliga kvarstående mark- och grundarbeten inkl. trafikytor som är kopplade till utbyggnaden av befintlig biogasanläggning i Äland, Härnösand.
Utbyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Nybyggnad av gata i Härnösand
Projektet omfattar byggande av ny lokalgata med vatten, avlopp, el och tele/opto samt belysning.
Nybyggnad av äventyrsgolfbana i Härnösand
Avser anläggande av äventyrsgolfbana. Äventyrsgolfbanan, en så kallad MOS-bana, är en mix av golf och minigolf. Banornas storlek liknar minigolfen, men underlaget är konstgräs där även sand- och vattenhinder i miniatyr finns med. Äventyrsgolfen planeras byggas på en drygt 2000 kvadratmeter stor gräsyta.
Nya frekvensomriktare till kraftvärmeverk i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (”HEMAB”) avser upphandlar 4 st frekvensomriktare till kraftvärmeverket i Härnösand.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra näridrottsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra parkering.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra plank.
Markarbete för provisorisk camping i Härnösand
Avser markarbete för provisorisk camping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.