Alla aktuella anläggningsprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Härnösand
Ombyggnad av bro.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Planer finns för om- och utbyggnad av Utsprångskajen.
Nybyggnad av gata i Härnösand
Avser nybyggnad av gata.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Nybyggnad av gc-bana.
Nybyggnad av överföringsledning genom Södra sundet och reservvattenledning genom Bondsjön i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB upphandlar schakt och nedläggning av en ny reservvattenledning i både mark och vatten genom Bondsjön i Härnösand. Överföringsledning genom Södra sundet
Renovering av kaj i Härnösand
Avser renovering av den befintliga Skeppsbrokajens norra del.
Nybyggnad av energiverk i Härnösand
Bygglov - anläggning av elfilter med skorsten och teknikbyggnad.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov med startbesked - uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov plank med startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov transformatorstation och startbesked.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Startbesked 1 - för markarbeten.
Nybyggnad av markanläggning i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov med startbesked - gasoltank, anläggning av fundament.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.