Alla aktuella anläggningsprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av lokalgata med vatten, avlopp, el och tele/opto samt belysning. Objektet är en del i mark och exploateringsområdet Västra Saltvik etapp 1. Beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Ny 130 kV station i Härnösand
MURN Ny 130 kV stn.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Nybyggnad av gc-bana.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Inventering av Ulvödjupet, Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrlands län avser att upphandla uppdrag avseende fältundersökning av Ulvödjupet som omfattar makrofauna, sedimentanalyser, konduktivitet, temperatur, salinitet (CTD) och syremätningar.
Skoglig naturvärdesinventering, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Avser skoglig naturvärdesinventering i Västernorrland. Inventeringen syftar till att förbättra kunskapen om skogliga naturvärden i några av de värdetrakter som föreslagits i länets handlingsplan för grön infrastruktur. Värdekärnor och för respektive trakt relevanta bevarandeytor ska avgränsas och beskrivas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).