Alla aktuella anläggningsprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av biogasanläggning i Älandsbro
Avser anläggning som ska kunna emot tre gånger så mycket avfall som idag, alltså 15000 ton.
Ombyggnad av gata i Härnösand
Samhällsförvaltningen har för avsikt att renovera hela den befintliga gatan och utveckla den med bättre gång- och cykelstråk samt belysning.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2021-2022
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort, bl a utbyte av befintliga ledningar i anslutning till Magasinsgatan och kajen. Option 1, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Norra Kyrkogatan, ca 120 m. Option 2, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Storgatan-Hospitalsgatan, ca 175 m.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall med rejekthantering vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand.
Ny deponiyta vid Älands återvinningsanläggning i Härnösand
Avser anläggande av ny deponiyta komplett med geologisk barriär i botten på Älands återvinningsanläggning.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Utbyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Nya frekvensomriktare till kraftvärmeverk i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (”HEMAB”) avser upphandlar 4 st frekvensomriktare till kraftvärmeverket i Härnösand.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov + startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation.
Konsulttjänst för framtagande av kunskapssammanställning ang naturmiljön, Västernorrlands län
Avser konsulttjänst för framtagande av kunskapssammanställning av hur naturmiljön i Västernorrland påverkas av ett förändrat klimat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.