Alla aktuella anläggningsprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Entreprenaden avser identifierade markarbeten inklusive yttre VA-arbeten samt uppförande av byggnadsdelar vid Kattastrands avloppsreningsverk. Entreprenaden omfattar i korthet: Urschaktning av befintlig slänt, Anläggning stödmur mot befintlig slänt, Schaktarbeten i grundläggningsyta för nya byggnader, Schakt- och fyllarbeten för nya yttre VA-ledningar, Förläggning av nya yttre VA-ledningar, Spontningsarbeten, Pålningsarbeten, Uppförande av trumfilterbyggnad, Uppförande av skivfilterbyggnad samt Håltagning.
Ombyggnad av gata, VA mm i Älandsbro
Projektet omfattar renovering av befintlig gata, arbeten som är aktuella är byte av vattenledningar, avloppsledningar, el och tele/opto samt gatubelysning.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Nybyggnad av gc-bana.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Resurskonsult/specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Nord
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 36 månader.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).