Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27. GC-vägar längs med Lillestadsvägen, till Fyllerydsskogen och mellan Högstorp och ventrum. Tre nya cirkulationsplatser, viltstängsel och bullerplank. 9 nya broar, ombyggnad och rivning av befintliga broar, ny belysningsanläggning.
Uppförande av vindkraftverk i Åseda
Projektområdet är lokaliserat vid Horshaga, cirka sex kilometer väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Vindparkerna Horshaga, Älmedal och Rosenholm är sammanslagna under Vindpark Horshaga. 25 stycken verk planeras.
Ombyggnad av E4 sträckan Kånna-Ljungby
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg till motorvägsstandard på 7 km lång sträcka.
Nytt exploateringsområde för industri i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen ingår (samarbetsprojekt med Trafikverket). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Ombyggnad av station i Markaryd
MRDN Markaryd Norra, ombyggnad, dubbeltrafo etc.
Ombyggnad av station i Älmhult
ÄHTÖ Älmhult Ö byte T1 fler 10kV fack.
Utbyggnad av bredband i Växjö mm
Avser bredbandsutbyggnad till 850 nya hushåll på landsbygden i kommunerna Tingsryd, Alvesta, Lessebo samt Växjö.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Furulund Älmhult. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper Nybyggnad av bostäder: 2024666
Exploateringsarbete för styckebyggda/enbostadshus bostäder i Tingsryd
Tidiga planer. Nytt exploateringsområde med va-ledningar och vägar för enbostadshus.
Exploatering för bostäder, centrum, kontor mm i Älmhult
Objektet gäller nybyggnad av VA, gata och belysning i det nya exploateringsområdet Vena i Älmhults kommun. Vena kommer ansluta i väster till befintlig cirkulationsplats vid Norra Ringvägen. Projektet innefattar även nybyggnad av pump- och tryckstegringsstation samt planteringsytor i form utav regnbäddar, svackdiken mm.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Torsåsby - Torne, Alvesta kommun
Avser nybyggnation av vatten dimension 140 PE ca 1,4 km samt en kortare sträcka PE90. Utöver vattenledningen ingår en tryckspillvattenledning 125 PE, ca 900m+200m efterföljt av en tryckgravitationsledning 200 PE, ca 1,25 km. Det ingår även en ny avloppspumpstation Torne Gård samt ombyggnation av Torsåsby avloppspumpstation.
Nybyggnad av solcellspark i Ljungby
Entreprenaden ska omfattas av att Entreprenören projekterar, designar, bygger och driftsätter en komplett funktionell solpark inkluderat allt material.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Alvesta
Avser exploateringsarbeten för nytt bostadsområde
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Uppvidinge
Medel har beviljats av Naturvårdsverket.
Tillbyggnad av sluss i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av luftsluss.
Utbyggnad av paddock i Ljungby
Utbyggnad befintlig paddock sickinge.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).