Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde för industri i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Nybyggnad av ambulans- och brandstation i Strömsnäsbruk
Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra en ny Ambulans- och Brandkårsbyggnad med tillhörande komplementsbyggnader. Projektet omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av solcellspark i Tingsryd
Totalt kommer hybridanläggningen att kunna producera 163 GWh grön el per år, vilket motsvarar 32 600 villhushålls årsförbrukning av el. 38 GWh kommer från solparken, resten från vindkraften. Solparken upptar en yta på 49 hektar.
Ombyggnad av station i Markaryd
MRDN Markaryd Norra, ombyggnad, dubbeltrafo etc.
Ombyggnad av station i Älmhult
ÄHTÖ Älmhult Ö byte T1 fler 10kV fack.
Ombyggnad 130/30 station i Alvesta
HAHN Hästhagen 130/30 station.
130 kV Bredhälla-Horshaga
P850 mfl 130kV Bredhälla-Horshaga.
Byte luftledning i Åseda
130 kV MLTP-SSM linbyte.
Ny ångturbin vid kraftvärmeverk i Ljungby
Objektet omfattar att ersätta de två befintliga ångturbinerna med en ny ångturbin med bättre verkningsgrad. Den förväntade effekten är ca 6,1 MW (ångflöde 54 ton/h). designdata är 220°C/17 bar(a). Omfattar en ångturbin med generator, växellåda, oljesystem, styrskåp och fjärrvärmevakuumkondensor.
Nybyggnad av solcellspark i Hästhagen, Vislanda
Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus vilket har ett lägre koldioxidavtryck än fossila energikällor och medverkar till att nå det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Den totala ytan är cirka 100 hektar. Anläggningen skulle årligen kunna producera 77 GW el, vilket motsvarar drygt 15 000 villors årsförbrukning.
Anläggande av GC-väg i Markaryd
Avser anläggande av ny GC-väg i Markaryd.
Nybyggnad av solcellspark i Ljungby
Entreprenaden ska omfattas av att Entreprenören projekterar, designar, bygger och driftsätter en komplett funktionell solpark inkluderat allt material.
Projektstöd El Infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län
Stationeringsort Växjö. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2+1 år.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Alvesta
Avser exploateringsarbeten för nytt bostadsområde
Montagearbeten i fördelningsstationer i Växjö
Avser mark-, montage- och elentreprenad i befintlig fördelningsstation.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen.
Blästring och målning av bro i Ljungby kommun
Objektet avser blästring och målning av Järnvägsbron.
Utbyggnad av fibernät i Åseda
Avser förläggning av fiberkanalisation. Blåsning av fiber ska ingå i entreprenaden. Uppskattade schaktlängd är 6500 m.
Exploateringsarbeten i Alvesta
Mindre exploateringsarbeten på Kv Kulturen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).