Alla aktuella anläggningsprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 3 vindkraftverk.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Avser nybyggnad av 2st förrådsbyggnader med markarbeten så som schaktning, markplanering, ledningsarbete, DV-hantering, asfaltering m.m. Hus 01 skall inrymma carport samt reservkraftverk. Hus 02 skall inrymma avloppspump, vattentankar, vattenmätare, grovtvätt m.m. Byggnaden ska lokaliseras på Ljungby Avloppsreningsverk.
Utbyggnad av överföringsledningar i Ljungby
Avser överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan orterna Kånna och Bäck. Kommer bli cirka 5 km lång och kopplas till vattenverk och reningsverk i Ljungby via Kånna.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser.
Nybyggnad av motorstadion i Ljungby
Anläggande av endurobana.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av cykelskjul, uppförande av plank samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Nybyggnad av förrådstält, anläggande av parkeringsplatser och sänkning av markyta.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation, ny parkeringsplats samt ljus- och skyltanordning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av bostadstomter i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter.
Nybyggnad av mur i Ljungby
Uppförande av mur.
Grönområde vid bostadsområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Grönområde vid bostadsområde sågverket

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.