Alla aktuella anläggningsprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av konstgräsplan i Markaryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan 11 manna, Strömsborg Markaryd.
Exploatering av ett nytt bostadsområde, Markaryd
Exploatering för bostäder och förskola samt allmän platsmark. Därutöver ska anslutande GC-väg fram till Smedejegatan, samt rondell.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av plank och ramp.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för markåtergärder (ev. försämra marks genomsläpplighet).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation, id 151510.
Fördjupad översiktsplan, Markaryds kommun
Möjligheternas Markaryd – mot år 2030 med utblick mot 2050 (Vision och utvecklingsstrategier) Markaryd idag
Nybyggnad av multiarena i Markaryd
Avser nybyggnad av multiarena/fotbollssarg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.