Alla aktuella anläggningsprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Furulund Älmhult. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper Nybyggnad av bostäder: 2024666
Sanering av mark i Älmhult
Avser sanering av förorenad mark.
Nybyggnad av mur i Älmhult
Bygglov för mur, betongfickor.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för uppehållsyta för elever samt angöringsplatser för busstrafik.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Tillbyggnad av järnväg i Älmhult
Nybyggnad - varmgångs- och tjuvbromsdetektor.
Nybyggnad av markanläggning i Älmhult
Nybyggnad betongfickor.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation - n 155796.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation n157604 paradiset 4.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Nytt plank vid uteplats, Nybyggnad plank Stenbrohults-värpeshult 2:27,1:24,2:42.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Nytt plank vid uteplats.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-björnhult 1:8,1:40.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-björnhult 6:2,Stenbrohults-gölshult 1:43.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-gölshult 1:27,12:9.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-kvarnatorp 1:129.
Nybyggnad av mur i Älmhult
Utvändig ändring - stödmur vid rabatt och port.
Ombyggnad av isbana i Älmhult
Ändrad användning, isbana på parkeringsyta, tillfällig åtgärd t.o.m. 2022-03-31.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.