Alla aktuella anläggningsprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av konstgräsplan i Tingsryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan, 11 manna vid Tingsryd united. Belysning. Id 2071006
Ombyggnad del av gata i Tingsryd
Avser ombyggnad av parkering och trottoarer mm på Storgatan i Tingsryd mellan Hantverksgatan och Värendsgatan. rivning av asfalt trottoarer, breddning av trottoar östra sidan till GC-väg, plattsättning av trottoar västra sidan.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Åtgärder strandpromenaden, Ryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Belysning vid konstgräsplan i Tingsryd
Avser 6 st belysningsstolpar med ledljus vid konstgräsplan ,Tingsryd United. Konstgräsplan Id: 2055155
Upprustning av lekplatser Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för åtta vindkraftverk på fastigheterna torstensmåla 1:39, karsahult 1:33, kuppersmåla 1:24, skåramåla 1:47, torstensmåla 1:32.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av padelbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.