Alla aktuella anläggningsprojekt i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Växjö
Avser 11 st vindkraftverk om 2-3,5 MW generatoreffekt vardera.
Nybyggnad av parkeringshus Växjö
Avser nybyggnad av parkeringshus med 520 p-platser, inklusive platser för elbilar och ca 100 platser för cyklar.
Exploatering inför nytt bostadsområde i Växjö
Avser nybyggnation av anläggningar för VA, fjärrvärme, el och kanalisation för fiberoptisk kabel, samt nyanläggning av gator, park-/naturmark mm.
Nybyggnad av bilprovning i Växjö
Avser nybyggnad av en besiktningsstation samt höglager, verkstad, Opus, utlastning och kontor.
Torgyta utanför nya kommunhuset i Växjö
Projektet avser torgyta utanför nya kommunhuset.
Uppförande av en mediacentral i västra delen av Sigfridsområdet i Växjö
Avser uppförande av ny byggnad inklusive tillhörande installationer för mediaförsörjning av elkraft, värme, varmvatten samt kallvatten för västra delen av Sigfridsområdet i Växjö.
Om- och nybyggnad av Va-ledningar, Växjö
Avser om- och nybyggnad av va och fjärrvärmeledningar samt ombyggnad och nyläggande av kablage och tomrör för eldistribution och fiber. Fagerbäcksrondellen Växjö.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ny 50kV kabell till station i Växjö
50 kV kabel från luftledning till Gemla (GLA-).
Nybyggnad av rondell och gata vid Södra Hagavik, Växjö
Avser anläggande av rondell, gator och va-ledningar.
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö. Ny bussomstigningspunkt för två bussar samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738. Ingår i SÅS 5.
Ombyggnad vid fördelningsstation i Växjö
Avser mark-, montage- och elentreprenad i befintlig fördelningsstation.
Anläggande av ny deponicell på Häringetorp, Växjö kommun
Avser anläggande av nya deponiytor på Häringetorps avfallsanläggning. Yta för icke farligt avfall: 10 000 kvm Yta för farligt avfall: 1000 kvm Option finns för ytterligare yta på 1500 kvm för farligt avfall.
Installation av brandskydd vid Sandviksverken Växjö
Avser sprinklerinstallationer och branddetektering i turbinhallar för Sandvik 2 och 3.
Sprinklersystem brand för lastmaskiner
Avser leverans och installation av brandsläckningssystem för motorutrymmen till fem (5) stycken lastmaskiner. Lastmaskinerna är placerade enligt följande: - 2 i Älmhult (1 Ljungby L18 och 1 Volvo L120D) - 2 i Växjö (1 Liebherr 556 och 1 Volvo L120F) - 1 i Tingsryd (1 Ljungby L15)

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).