Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
7 km varav 3,5 km i ny sträckning samt breddning till 2+1 i befintlig sträckning, 2 broar, ny busshållplats, påfartsramp, trimning tpl Ronneby Väst E22, omdisponering av körfält, ny påfartsramp med fristående bro, ombyggnad bro 10-382-1 väg 22/27 över väg vid Sörby i Ronneby (tätskiktsbyte).
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet .
Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn
Det nya vattenverken ska byggas i anslutning till det gamla vattenverket i Långasjön
Modernisering av flygplatsterminal, Ronneby flygplats
Planer finns på utveckling av terminalen i Ronneby med totalt tre etapper. Bland annat ny ankomsthall med bagageband. Ny gate i nuvarande ankomsthall. Utökad yta för incheckning och säkerhetskontroll. Etablering av taxfreebutik. Fortifikationsverket äger mark och byggnader .
Reparation av taxibanor i Ronneby
Avser mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, B, C, D, E samt Y ska justeras och förses med nya asfaltslitlager. Uppställningsplatser inom Helge-Norr, Helge Syd och utmed taxibana Y ska utökas. Utöver detta repareras asfalterade delar på platta 1, platta 2 och platta framför motorprovhus.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona .
Nybyggnad kaj i Karlskrona
Avser ny körbar (BK1) förtöjningspir av betong för fartyg på 82x10 meter och stålrörspålar samt en spontkassun med 10 meters diameter. Samt installation av infrastruktur såsom vatten, avlopp och kraft-/teleförsörjning mm.
Nybyggnad av solcellspark i Sölvesborgs kommun
Avser nybyggnad av solcellspark som kommer att producera omkring 19 kWh per år, vilket motsvarar elförbrukning för 3800 villor. Svea Solar kommer att bygga, äga och förvalta solparken och Vida genom Bixia köper den el som parken producerar.
Marksanering i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av bostäder när markarbetena är klara .
Renovering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Exploateringsarbeten inför kommande byggnation av ny stadsdel. Renovering och stabilisering av kaj och ny marina för småbåtar samt va-ledningar, vägar, elledningar m m. Sanering: 2136837
Nybyggnad av fördelningsstation i Karlskrona
Avser byggnation av en transformatorstation strax utanför Karlskrona tätort.
Nybyggnad av automatstation i Karlshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, skylt, skärmtak samt mur.
Ny gång- och cykelväg längs väg 554 mellan Vekerum-Mörrum
Från trafikplats Mörrum Öst vid E22 och längs Vekerums byväg (väg 564) och norrut till Byggesvägen (väg 554) i Mörrum.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö .
Nybyggnad av externslammottagning, Sölvesborg
Avser byggnation av ny Externslammottagning och anläggning av VA-ledningar, el- och kommunikations-ledningar till denna.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Avser anläggning av överföringsledning. Omfattar ca 5500 m ny vattenledning mellan Vieryd och Kullåkra och på ca 1800 m av sträckan ska även en tryckspillvattenledning förläggas parallellt med vattenledningen.
Ombyggnad av småbåtshamn, Sölvesborg
Planer för att en ny detaljplan som pågående markanvändning för dessa verksamheter säkerställs. Men också möjliggöra viss utveckling av området som småbåtshamn.
Utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda
Avser utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda .
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan spjutbygd till Nävragö.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Spjutbygd.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Reservkraft till vattenverk i Ronneby
Projektet avser ny reservkraft till Svedala vattenverk. Objektet avser demontering av befintligt reservkraftaggregat, uppställning av provisoriskt aggregat under entreprenadtiden samt leverans och inkoppling av nytt reservkraftsverk liksom nya yttre ledningar. Uppskattat värde: 5 Mkr.
Nybyggnad av batterilager i Karlshamn
Avser byggnation av en batterilagringssite på ca tre megawatt som ryms i containrar i Karlshamn. Siten som etableras kommer ha en effekt som kan jämföras med vad ca 300 villor förbrukar när de har sitt största effektbehov.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Nytt exploateringsområde i Karlshamn, etapp 2
Avser utbyggnad av nytt exploateringsområde med 6 st och avser vägar med vatten-, spillvatten-, dagvatten- och dräneringsledningar och gatubelysning. Området är beläget i västra delen av centrala Asarum, ca 5 km norr om Karlshamns centrum.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby
Avser leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby.
Nybyggnad av laddstation för elbilar i Ronneby
Avser nybyggnad av en supercharger-anläggning vid Viggenområdet, intill E22.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Karlskrona
Avser konvertering av brännarutrustning för drift av bioolja, av typen Bio -10 .
Ombyggnad av bro över Silletorpsån i Karlskrona
Utbyte av skiljeremsa, räcken och tätskikt.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Roseholm i Karlskrona
Utbyte av kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem.
Rivning av panncentral i Karlskrona
Rivningslov för panncentralsbyggnader.
Landskapsarkitekt för gestaltningsuppdrag av naturreservat i Länet, Karlskrona
Avser en landskapsarkitekt för framtagande av illustrationsplan för några reservats entreplatser, tillgänglighetsled och översyn av leder.
Nybyggnad av trägärdesgårdar Vambåsa Hagmark och Steneryd, Ronneby kommun
Avser nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i det naturreservatet Steneryd/Vambåsahagmark. Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trägärdsgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).