Alla aktuella anläggningsprojekt i Sölvesborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Avser uybyggnad av nytt exploateringsområde med lokalgator, VA-ledningar, belysning, el, fiber, vegetationsavtagning och stubbrytning, trädfällning, anläggande av naturmark samt fyllning på tomtmark etc i Ljungaviken, Sälvesborgs kommun.
Driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk
Avser driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk. Projektet omfattar bl.a. - platsgjuten kanal - manuella samt maskinstyrda slussluckor - rännor och pumpgropar för flytslam - pumpinstallationer - rördragningar i mark och på brygga - anpassning av befintlig konstruktion till flytslamlager - elinstallationer - ventilation - markarbeten
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av kommunalt VA-nät i Sölvesborg
Område som kan komma att byggas ut med VA-ledningar i framtiden. Upptaget i plan för kommande utbyggnader.
Ombyggnad av resecentrum, Sölvesborg
Planer finns för ombyggnad av resecentrum i Sölvesborg.
Ny gc-väg samt kollektivtrafikåtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult
Ny gc-väg i Mjällby mellan väg 519.1 och 514. Flytt och tillgänglighetsanpassning av busshållplats Mjällby Centrum, tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna Titan X, Vilshult på väg 15 samt Ekhagsvägen längs väg 579 i Olofström.
Georadarundersökning i området kring Sölvesborgs slott
Avser georadarundersökning i området kring Sölvesborgs slott

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).