Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). Nybyggnation av tre trafikplatser ingår. Ca 15 km lång sträcka.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 611 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Projekten består av omfattande markarbete i berg, där våning 0-3 delvis ligger under mark. Parkeringshusets fasad kommer att bestå av perforerad aluminiumplåt. En gångbro kommer byggas från plan 5 som möjliggör åtkomst till sjukhusets huvudentré. Solceller installeras på taket och 58 laddstationer för elbil kommer finnas tillgängliga. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning (avloppsreningsverk).
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för avloppsreningsverk. Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för vattenförsörjning (VA-hamnavdelningen) Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Karlskrona kommun
Avser uppföra ett exploateringsområde för villabebyggelse. Arbetet omfattar gator, VA, dagvatten med tillhörande fördröjningsmagasin.
Ramavtal avseende konsulttjänster VA inom Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsulttjänster VA och avser olika uppdragstyper: -VA-projektering -VA-utredningar -Dagvattenutredningar (ex Detaljplan)
Ramavtal stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län
Ramavtal för stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge.
Ramavtal avseende dykeritjänster, Karlskrona kommun
Ramavtalen avseende dykeritjänster. Avtalstid 2022-05-01 - 2023-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning
Nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar i Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar.
Reparation av brygga vid Fisktorget, Karlskrona
Bryggan vid Fisktorget i Karlskrona är i behov av reparation. Uppdraget är tänkt att ske i två etapper, där etapp ett är att säkra bryggan inför säsong 2022 och etapp två är en mer omfattande reparation.
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Ramdala ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Koholmens ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Nytt staket runt kraftverk i Hemsjö
Nytt staket runt Hemsjö.
Beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät
Projektet avser beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät.
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas i Rödeby
Avser en komplett anläggning för komprimering och avfackling av deponigas inklusive högtemperaturfackla till Mältans avfallsanläggning i Rödeby.
Uppgradering av vägskydd längs Verköbanan, Karlskrona
Avser uppgradera befintligt skydd på tre plankorsningar på Verköbanan till A-anläggningar. Objekten är belägna i Lyckeby, på Ringö och på Verkö i Karlskrona kommun.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Roseholm i Karlskrona
Utbyte av kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem.
Ombyggnad av bro över Silletorpsån i Karlskrona
Utbyte av skiljeremsa, räcken och tätskikt.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Kommer ske vägmarkeringar samt uppsättning av skyltar.
Stängsling i naturreservaten Ire, Tärnö och Listershuvud
Avser stängsling i tre naturreservat där det finns ett akut behov av att ha stängsel klara inför betessäsongen. De tre naturreservaten är: * Ire, Karlshamns kommun cirka 700 m nytt stängsel, * Tärnö, Karlshamns kommun cirka 135 m nytt stängsel med grindar, Uppdraget på Tärnö kräver tillgång till båttransport. * Listershuvud, Sölvesborgs kommun cirka 1550 m nytt stängsel. Anbud kan läggas på ett eller flera områden.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).