Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad kaj i Karlskrona
Avser ny körbar (BK1) förtöjningspir av betong för fartyg på 82x10 meter och stålrörspålar samt en spontkassun med 10 meters diameter. Samt installation av infrastruktur såsom vatten, avlopp och kraft-/teleförsörjning mm.
Anläggnings- och drivmedelsentreprenad etapp 3, Fortifikationsverket
Anpassning av klargörningsplatser för flyg med tillhörande drivmedels anläggning. Södra Sverige. Plats: Blekinge.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Sandbäck-Karlskrona
Bandel 943 och 823. Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt på sträckan Sandbäck – Karlskrona C.
Nybyggnad av mobilitetshuset, Karlskrona
Ca 304 st p-platser Planer finns för bilpool, boendeparkering för bilar och cyklar. Det planeras för en innovativ dagvattenhantering där vattnet på mobilitetshusets tak leds ner som bevattning genom en grön vägg på innergården mot vårdboendet. Det blir även en publik bastu med utsikt över staden och havet.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av mobilitetshus med plats för ca 304 parkeringsplatser samt övriga lokaler.
Nytt exploateringsområde, Karlskrona
Planer finns för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Nävragöl.
Exploateringsarbeten inför bostadsområde i Karlskrona, etapp 2
Denna entreprenad omfattar gatu-, mark-, el- och belysnings- och yttre ledningsarbeten inklusive schakt och fyll för fjärrvärme.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Utbyte av bro, Sunnavägen över Blåportsgatan i Karlskrona
Avser uppförande av en ny plattrambro i betong samt rivning av den befintliga vägbron.
Nybyggnad av panncentral i Karlskrona
Avser nybyggnad av en mindre panncentral på Tjurkö för närvärmeproduktion av fjärrvärme via förbränning av fuktigt biobränsle.
Våtmarksrestaurering inom Blekinges Län
Avser vattenvårdande åtgärder för att återställa hydrologin på tre lokaler inom Mieåns avrinningsområde. Två av lokalerna för planerad restaurering är belägna i Ire naturreservat, medan den tredje är belägen i Pernilshoka, Karlshamns kommun.
Nybyggnad av va-ledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av va-anläggning.
Grundförstärkning av Kungsbrokajen i Karlskrona
Avser grundförstärkning av Kungsbrokajen i Karlskrona med injektering av stenkistor bakom betongmadrass.
Nybyggnad av avloppspumpsstation i Karlskrona
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Inventering av IAS Lyckebyåns avrinningsområde, Blekinge län
Uppdrag om inventering av invasiva arter längs av Strandzonen av Lyckebyån inom EU-projektet Grip on Life. Inventeringen ska vara slutförd senast 30 september 2024.
Biotopkartering och framtagande av hydromorfologisk åtgärdsplan över Silletorpsåns ARO, Blekinge län
Uppdrag av flertal tjänster inom Silletorpsåns avrinningsområde, Karlskrona kommun: biotopkartering, ta fram en hydromorfologisk åtgärdsplan, utpekande av limniska nyckelbiotoper, enklare förprojektering av vandringshinder samt ett utökat fokus på främmande arter längs karterade sträckor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).