Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Sandbäck-Karlskrona
Bandel 943 och 823. Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt på sträckan Sandbäck – Karlskrona C.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Avser utökande körfält på österleden
Nytt exploateringsområde, Karlskrona
Planer finns för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av fördelningsstation i Karlskrona
Projektet avser uppförandet av en stationsbyggnad bestående av tre (3) stycken 20 kV-ställverksrum, som anpassas mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av solpark i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av solpark i Karlskrona.
Marksanering i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av bostäder när markarbetena är klara .
Underhållsbeläggning tank i Blekinge och Kronobergs län
Beläggningsgrupp GK 2404. Väg 513 Bösalt-Tunaberg, väg 622 Lagan-Hörda, väg 642 Ryd-Amundshylte, väg 656 Backaryd-Möljeryd, väg 670 Steglehylte-Lillanäs, väg 674 Fridlevstad, väg 705 Stenslanda-Ingelstad, väg 733 Allsjömåla-länsgräns, väg 750 Gräbbegården-Gisslevik, väg 850 jvg-Åryd, väg 955 Hermanstorp-Nyadal, väg 960 Bohult, väg 962 Marhult och väg 966 Bredhälla. Väg 120 Älmhult-Häradsbäck ingår som option. Tankbeläggning med inslag av infräsning och varmmassa.
Byggledare VViS och ITS/ATK för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län
Uppdraget avser att bistå Trafikverkets projektledare, med stöd av diverse system, att upprätthålla anläggningsdokumentation, byggledning, planering, analysering, granskning av handlingar för externa och interna projekt och besiktning av vägväderinformationssystem (VViS), ITS och automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) samt genomförande av diverse arbeten gällande mark- och anläggningsteknik i angivna län inom Trafikverket. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2+1 år.
Nybyggnad av va-ledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av va-anläggning.
Nybyggnad av panncentral i Karlkrona
Avser nybyggnad av en mindre panncentral på Tjurkö för närvärmeproduktion av fjärrvärme via förbränning av fuktigt biobränsle.
Ombyggnad av brännarstyrning och brännare Affärsverken Karlskrona A
Avser uppgradering av oljebrännerna (2 st) och omfattar ny brännarstyrning och ett utbyte av respektive oljekoppling. Även delar i nuvarande brännare skall bytas ut eller uppgraderas för Bioolja. Avtalstid: 2023-12-05 - 2024-12-31
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar .
Rivning av fryshus i Karlskrona
Anmälan om rivning av huvudbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).