Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona .
Nybyggnad kaj i Karlskrona
Avser ny körbar (BK1) förtöjningspir av betong för fartyg på 82x10 meter och stålrörspålar samt en spontkassun med 10 meters diameter. Samt installation av infrastruktur såsom vatten, avlopp och kraft-/teleförsörjning mm.
Marksanering i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av bostäder när markarbetena är klara .
Nybyggnad av fördelningsstation i Karlskrona
Avser byggnation av en transformatorstation strax utanför Karlskrona tätort.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö .
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Spjutbygd.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan spjutbygd till Nävragö.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Karlskrona
Avser konvertering av brännarutrustning för drift av bioolja, av typen Bio -10 .
Ombyggnad av bro över järnväg vid Roseholm i Karlskrona
Utbyte av kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem.
Ombyggnad av bro över Silletorpsån i Karlskrona
Utbyte av skiljeremsa, räcken och tätskikt.
Rivning av panncentral i Karlskrona
Rivningslov för panncentralsbyggnader.
Landskapsarkitekt för gestaltningsuppdrag av naturreservat i Länet, Karlskrona
Avser en landskapsarkitekt för framtagande av illustrationsplan för några reservats entreplatser, tillgänglighetsled och översyn av leder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).