Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta.
Nybyggnad av café i Karlshamn
Avser nybyggnad a café på torget i Karlshamn. Huset blir nytt med i gammal tolkning.
Nytt exploateringsområde för tomatodling i Karlshamn
Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och lager. Planområdet omfattar ca 21 hektar.
Utförande av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning inom främst fjärrvärme, Karlshamn
Omfattar utförande tjänster av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning på löpande räkning under avtalstiden samt visst inköp av förenat material. Avtalet omfattar i huvudsak underhåll av fjärrvärmenät i mark samt i pannanläggningar och hos kunder till Karlshamn Energi i Karlshamns kommun. Även akut utryckning förekommer, och detta måste avhjälpas omgående för samhällskritiska funktioner. Möjlighet till förläning 1+1
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Exploateringsarbeten för småindustri i Karlshamn etapp 2
Avser projektering och exploatering för småindustri samt säkerhetsuppdatering av plankorsning.
Installation av semi-Automatisk Fender RoRo 2
Karlshamns hamn avser att installera ett så kallat semi-automatiskt fender system i RoRo2.
Anläggning för komprimering och avfackling av deponigas, Mörrum
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid VMAB:s deponi i Mörum
Breddning av ramp RoRo 2
Omfattning i denna entreprenad innefattar att konstruera, tillverka och montera bredda befintligt ramp/linkspan i hamnen i Stilleryd
Installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden.
Avser att installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden, i Karlshamn
Marksanering i Tostarp, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Tostarp.
Tillbyggnad av laddstolpar i Karlshamn
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.