Alla aktuella anläggningsprojekt i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av VA-ledning, Ronneby
Avser nybyggnation av VA-ledningar i Träskobacken med syfte att ge 10 st fastigheter tillgång till kommunalt VA. Arbetet omfattar nyanläggning av huvudledningar för vatten och spillvatten (självfall) på en sträcka om ca 700 meter
Nybyggnad av motocrossbana i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att planlägga för dels motorbana i form av motocrossbana, men också möjliggöra kompletterande verksamhet så som depåer eller servering vid evenemang. Området är idag jordbruksmark och ändring av gällande detaljplan krävs.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Strandskyddsdispens för va utbyggnad ledningar.
Utförande av gata, VA- och belysningsarbete i Ronneby
Projektet avser nybyggnad av gata, VA, el och belysning samt dagvattendiken och dammar.
Utbyggnad av vattenledning och fiber i Ronneby kommun
Avser utbyggnad av vattenledning och fiber mellan Karlsnäs och Möljeryd.
Ombyggnad av kraftstation, Ronneby
Avser utbyte av krafttransformator T22 i station P6. Arbetet omfattar tillverkning, FAT‐prov, leverans, SAT‐prov och uppställning av fabriksny transformator på befintligt fundament samt tillvaratagande och skrotning av befintlig transformator.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Ronneby
Avser nybyggnad av cirkulationsplats som ska koppla samman tillfarten med befintligt vägnät.
Nybyggnad av belysningsmast i Ronneby
Bygglov för ljusanordning på ronneby torg.
Nybyggnad av nätstation i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av plank i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mast i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av sändarmast.
Nybyggnad av plank i Ronneby
Bygglov för uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Ronneby
Bygglov för utvändig ändring av transformatorstation.
Ny kylmaskin till fjärrkyla, Ronneby Miljö och Teknik AB
Avser 1 ny kylmaskin som skall ersätta 2 befintliga maskiner och köldmediekylare.
Återställande av Bräkneån
Avser detaljprojektering och åtgärdsutredning för att återställa en naturligare hydromorfologi och hydrologisk regim över en ca 2,5 km lång sträcka av Bräkneån inom Hultalycke naturreservat. Den flottledsrensade åsträckan ska återställas för att gynna bland annat flodpärlmussla och öring. Hultalycke naturreservat är beläget i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om Hallabro och i direkt anslutning till naturreservatet Hålabäcks-maderna.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.