Alla aktuella anläggningsprojekt i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
7 km varav 3,5 km i ny sträckning samt breddning till 2+1 i befintlig sträckning, 2 broar, ny busshållplats, påfartsramp, trimning tpl Ronneby Väst E22, omdisponering av körfält, ny påfartsramp med fristående bro, ombyggnad bro 10-382-1 väg 22/27 över väg vid Sörby i Ronneby (tätskiktsbyte).
Reparation av taxibanor i Ronneby
Avser mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, B, C, D, E samt Y ska justeras och förses med nya asfaltslitlager. Uppställningsplatser inom Helge-Norr, Helge Syd och utmed taxibana Y ska utökas. Utöver detta repareras asfalterade delar på platta 1, platta 2 och platta framför motorprovhus.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Strandskyddsdispens för va utbyggnad ledningar.
Nybyggnad av reningsanläggning vid återvinningscentral i Ronneby
Avser komplett reningsanläggning för lakvattenrening vid Angelskogs ÅVC, Ronneby kommun.
Nybyggnad av ställverk 12kV‐ och 24kV i Ronneby
Avser leverans, montage och uppställning av fabriksnya 12kV‐ och 24kV‐ställverk i station P10. Objektets läge: ligger i anslutning till Kallinge samhälle i Ronneby Kommun.
Byte av kontrollutrustning i P10 i Ronneby
Avser leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby.
Nybyggnad av överföringsledning och el, fiberledningar i Ronneby
Projektet avser anläggande av överföringsledning för vatten, fiber och elledningar. Arbetet omfattar ca 2300 m samförläggning av överföringsledning för vatten och elledningar och ytterligare en sträcka av ca 2500 m med enbart elledningar. Objektets läge: mellan E22 och Ronnebyån till största del längst Hamnvägen i Ronneby kommun.
Utbyggnad av luftning biosteg i avloppsreningsverk i Ronneby
Avser utbyggnad av biosteg på Bräkne-Hoby ARV, omfattar installation av utrustning och anpassning till befintlig anläggning.
Nybyggnad av panncentral i Ronneby
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt rivning av skjul.
Reparation av bro över E22 mellan Ronneby och Kalling.
Avser reparation av bro och omfattar byte av tätskikt, grundavlopp, ytavlopp, höjning av räcke, riktning av navföljare, reparation av kantbalk samt borttagning av kantskoning. Objektet ligger inom fastigheten Ronneby 25:2.
Naturvärdesinventering (NVI) till ny detaljplan i Ronneby kommun
Avser en naturvärdesinventering till upprättande av ny detaljplan på fastigheten Gärestad 1:13 m.fl. i Ronneby kommun.
Återställande av Bräkneån i Ronneby
Avser återställande av en naturligare hydromorfologi och hydrologisk regim över en ca 2,5 km lång sträcka av Bräkneån inom Hultalycke naturreservat. Den flottledsrensade åsträckan ska återställas för att gynna bland annat flodpärlmussla och öring. Hultalycke naturreservat är beläget i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om Hallabro och i direkt anslutning till naturreservatet Hålabäcks-maderna.
Hydrologisk utredning i Storemosse naturreservat
Avser en hydrologisk utredning, åtgärdsutredning, förslag på åtgärder och en uppföljningsplan för Naturreservatet Storemosse i Ronneby kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).