Alla aktuella anläggningsprojekt i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
7 km varav 3,5 km i ny sträckning samt breddning till 2+1 i befintlig sträckning, 2 broar, ny busshållplats, påfartsramp, trimning tpl Ronneby Väst E22, omdisponering av körfält, ny påfartsramp med fristående bro, ombyggnad bro 10-382-1 väg 22/27 över väg vid Sörby i Ronneby (tätskiktsbyte).
Modernisering av flygplatsterminal, Ronneby flygplats
Planer finns på utveckling av terminalen i Ronneby med totalt tre etapper. Bland annat ny ankomsthall med bagageband. Ny gate i nuvarande ankomsthall. Utökad yta för incheckning och säkerhetskontroll. Etablering av taxfreebutik. Fortifikationsverket äger mark och byggnader .
Reparation av taxibanor i Ronneby
Avser mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, B, C, D, E samt Y ska justeras och förses med nya asfaltslitlager. Uppställningsplatser inom Helge-Norr, Helge Syd och utmed taxibana Y ska utökas. Utöver detta repareras asfalterade delar på platta 1, platta 2 och platta framför motorprovhus.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Avser anläggning av överföringsledning. Omfattar ca 5500 m ny vattenledning mellan Vieryd och Kullåkra och på ca 1800 m av sträckan ska även en tryckspillvattenledning förläggas parallellt med vattenledningen.
Reservkraft till vattenverk i Ronneby
Projektet avser ny reservkraft till Svedala vattenverk. Objektet avser demontering av befintligt reservkraftaggregat, uppställning av provisoriskt aggregat under entreprenadtiden samt leverans och inkoppling av nytt reservkraftsverk liksom nya yttre ledningar. Uppskattat värde: 5 Mkr.
Leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby
Avser leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby.
Nybyggnad av laddstation för elbilar i Ronneby
Avser nybyggnad av en supercharger-anläggning vid Viggenområdet, intill E22.
Nybyggnad av trägärdesgårdar Vambåsa Hagmark och Steneryd, Ronneby kommun
Avser nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i det naturreservatet Steneryd/Vambåsahagmark. Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trägärdsgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).