Alla aktuella anläggningsprojekt i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flygfält på Ronneby Airport
Avser reparation av civil platta på Ronneby Airport. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande: • Nivåanpassning och nytt slitlager på befintliga asfaltbelagda ytor. • Utökning av plattan med ny asfaltöverbyggnad. • Nya uppställningsplatser i armerad betong. • Nytt VA-system med tillhörande oljeavskiljare och glykolavskiljning. • Rivning av befintlig markförlagd drivmedelsanläggning. • Ny elanläggning samt förberedelser för framtida el-flyg. • Anpassning av flygplatsljusanläggning. • Mark/grundläggning samt försörjning för ny drivmedelsanläggning. • Omhändertagande av förorenade massor.
Nybyggnad av ställverk 12kV‐ och 24kV i Ronneby
Denna upphandling avser i huvudsak leverans, montage, och uppställning av fabriksnya 12- och 24kV ställverk i station P2. Station P2 finns mellan Folkparksvägen och Tranbärsvägen i Ronneby.
130kV utomhusapparater till fördelningsstationer i Ronneby
Avser leverans och montage av 130kV utomhusapparater till station P6, P9 och P10.
Revidering av VA-plan i Ronneby kommun
Uppdraget är att agera som extern processledare för framtagande av Ronneby kommuns reviderade VA-plan utifrån givna inriktningar och avgränsningar. I uppdraget ingår att sammanställa och slutrevidera hela VA-planen så det blir ett sammanfogat dokument.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).