Alla aktuella anläggningsprojekt i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbete för bostäder i Olofström
Avser exploateringsarbete för ny bostäder. Nybyggnad av förskola f.d myrans: 2100520
Nybyggnad av GC-bro över Holje ån i Olofström
Projektet omfattar byggnation av ny gång- och cykelbro över Holje ån vid Ådalsvägen i Olofström.
Underhåll av väg i centrala Olofström
Avser stabiliseringsåtgärder av Dannefeldtsvägen i Olofströms centrum och omfattar: -Trafikavstängning och trafikomledning. -Rörspontning av slänt ner mot Vilshultsån samt utläggning av byggtimmer och erosionsskyddsmaterial. -Förlängning av befintlig VA-ledning
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Bygglov fem stycken parkeringsplatser längs solrosvägen.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Olofström
Bygglovsansökan för uppförande av skalskydd runt parkeringsyta.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation Bengtsboda 1:10,Farabol 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation Falsehult 1:18,Brännarebygden 1:52.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Ansökan om bygglov för parkeringsyta.
Röjning i Kullans Naturreservat i Karlskrona
Projektet avser röjning av ungskog och igenväxtningsvegetation av framförallt björnbär i naturreservat.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.