Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (2)
Lycksele (8)
Malå (2)
Norsjö (15)
Sorsele (4)
Storuman (13)
Umeå (60)
Vilhelmina (10)
Vindeln (4)
Vännäs (5)
Åsele (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 209 st.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Gumboda-Grimsmark
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden. Ny bro över Kålabodaån och Flarkån. Nya busshållplatser i Grimsmark och Ånäset med planskilda korsningar för gc-vägar samt nybyggnad av planskild ren- och viltpassage.
Elektrifiering av järnväg mellan Hällnäs-Lycksele
Omfattar 66 km elanläggning, ca 500 meter bullerplank och 13 km kraftmatning upphängd på befintlig bana. Kontaktledningssystem AT.
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Kulla-Norrfors
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning, 7 km lång sträcka. 2 km ny cykelväg, ny trafikplats i Brännland och 2 planskilda passager.
Nybyggnad av mötesstation längs Norrbotniabanan
Rivning av dagens mötesstation i Finnfors ingår.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ljusvattnet-Yttervik
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor, nya korsningar, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar. Ca 7,5 km lång sträcka.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka. Förbättring av busshållplatser, nybyggnad av viltbro.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Rikshem Umeåhus AB ska genomföra en renovering/ombyggnad på Hygget 1 i Umeå. Renoveringen i stort innefattar nytt FTX-system, nya fönster, nya fasader, tappvattenarbeten, el-, styr- och byggarbeten. Renoveringen utförs i olika etapper på 8st bostadshus, betecknade Hus 1 till Hus 8.
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana med ca 300 meter.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser (antal våningar okänt).
Bärighetsåtgärder på väg 855 mellan Klemensboda-Brutorp
Bärighetsåtgärder, ca 10 000 m lång sträcka.
Ombyggnad av väg 923 och 925 mellan Svanabyn-Lavsjö
Bärighetsåtgärder, ca 12 200 m lång sträcka. Förstärkning till BK4. Vägen ska tjälsäkras, dikas om, förbättring av avvattningen, byte av beläggningstyp till halvvarm massa.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Renovering av bro, bila bort och gjuta nya kantbalkar och byte av räcken.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av förskola i Kusmark
Tillbyggnad av förskola, 3 avd.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Anpassning av kontaktledningssystem sträckan Karsbäcken-Lidlund
Anpassning ktl-system mot STH samt skyddssektioner Jörn och Långträsk.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Beläggning halvvarm på väg 942 mellan Idbacka-Dalasjö
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Komplettering av viltstängsel längs E4 mellan Kalix-Råneå, restaurering av ca 80 väganknutna kulturmiljöobjekt, vattenfaunapassager 3 + 4 objekt i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Vännäs
Avser tillbyggnad av gymnastikhall, Vegaskolan.
Åtgärdande av vandringshinder vid Malån
Åtgärder på 8 vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och däggdjur. Norsjö och Arvidsjaur driftområde.
Ombyggnad av torg i Skellefteå
Torget i Centrala stan utvecklas.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Tillbyggnad av gruppbostad.
Ombyggnad av lägenheter i Umeå
Omfattar successionsrenovering av tomställda lägenheter i Kv. Hygget 1, för närvarande 33 st.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 4, 2161171
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av ca 800 m markavloppsrör och ca 362 m vattenledning mellan Bondevägen och Granvägen. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 3, 2161169
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Byte av ventilation i skola i Lycksele kommun
Avser byte av ventilation på skola i Lycksele. Etapp 1, 2227921.
Ombyggnad av gata/Va-ledning i Umeå
Avser ombyggnad av gata/VA-ledning mellan Kungsgatan - Storgatan.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Riskreducerande åtgärder vid Ängesbäcken i Laduänge
Ersättning av vägtrummor mot rörbro, spännvidd 4,5 m.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining, samt åtgärder av ventilation.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata mellan Skolgatan - Kungsgatan.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Skellefteå
Omfattar 7 st ALEX-anläggningar. Storträsk, Grundträskvägen, Byskevägen, Laukervägen, Grästjärn, Kutaliväg och Storsund.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Utveckling av centrum i Storuman
Planer finns för ombyggnad av torg och parkering.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Till-, om- och nybyggnad av storkök i Åsele
Avser sammanslagning för flera av kommunens tillagningskök. Projektörer upphandlas via ramavtal.
Renovering av förskola i Umeå
Renovering av förskola, 2 avd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).