Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Rikshem Umeåhus AB ska genomföra en renovering/ombyggnad på Hygget 1 i Umeå. Renoveringen i stort innefattar nytt FTX-system, nya fönster, nya fasader, tappvattenarbeten, el-, styr- och byggarbeten. Renoveringen utförs i olika etapper på 8st bostadshus, betecknade Hus 1 till Hus 8.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av skola.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser (antal våningar okänt).
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Komplettering av viltstängsel längs E4 mellan Kalix-Råneå, restaurering av ca 80 väganknutna kulturmiljöobjekt, vattenfaunapassager 3 + 4 objekt i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Ombyggnad av lägenheter i Umeå
Omfattar successionsrenovering av tomställda lägenheter i Kv. Hygget 1, för närvarande 33 st.
Tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Tillbyggnad av gruppbostad.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata mellan Skolgatan - Kungsgatan.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining, samt åtgärder av ventilation.
Ombyggnad av gata/Va-ledning i Umeå
Avser ombyggnad av gata/VA-ledning mellan Kungsgatan - Storgatan.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation Ersboda 145/45/12 kV i Umeå
Byte av kontrollutrustning samt nytt 10 kV ställverk i stationen Ersboda. Byte av ledningsskydd i stationerna Backen och Dåva.
Renovering av förskola i Umeå
Renovering av förskola, 2 avd.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Norra Obbolavägen. Cirka 500 meter ledning.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. En leverantör antas till respektive anbudsområde. 1.Vitbergens naturreservat, Kalvträsk, Skellefteå kommun 2.Degersjöns naturreservat, Umeå kommun 3.Hörnåns naturreservar, Gräsmyr, Umeå kommun Avtalet gäller fr.o.m. 2023-07-24 t.o.m. 2023-12-31.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Fasadåtgärder på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för renovering av fasad.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för renovering av fasad.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av byggnader, Långmyran 17, Långmyran 18, Långmyran 19.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för målning av trapphus.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Umeå
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för spolning av stammar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).