Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Brattby-Vännäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Breddning 5,5 km. Nybyggnad av 2,2 km lång cykelväg med belysning, ny trafikplats i Vännäs samt 2 planskilda passager.
ROT-renovering av läghenheter och ombyggnation av studentboende i Umeå
Avser ROT-renovering för Pedagoggränd 5,7 & 9 och ombygg av studentboende i korridor till mindre ettor med egen Wc/D och eget kök. I princip ska allt utom stommen i fastigheterna rivas och ersättas med nytt material.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av skola. Upphandlingsform AB 04.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser (antal våningar okänt).
Utbyggnad av vattenverk i Forsbacka, Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Utbyte vägtrummor, restaurering av kulturmiljöobjekt, komplettering av viltstängsel.
Stambyte i flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt samt renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648816
Markentreprenad inför Magasinet Plattan i Holmsund, Umeå hamn
Objektet avser VA-, mark- och kanalisationsarbeten för grundläggning av ett framtida magasinstält. Tältets mått är ca 132x40 m och uppförs i en annan entreprenad (projekt 1636074) med planerad start hösten 2021 efter denna entreprenads färdigställande.
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata mellan Skolgatan - Kungsgatan.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata mellan Kungsgatan - Storgatan. Länkat projekt (2201976)
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för inglasning av balkonger.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för dränering.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av VA-ledning i Umeå
Avser ombyggnad av VA-ledning mellan Kungsgatan - Storgatan. Länkat projekt (2201973)
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Holmsund
Avser ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel på Kyrka. Taget från investeringsbudget 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).