Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka. Förbättring av busshållplatser, nybyggnad av viltbro. Gc-port i Broänge, faunapassage Hökmarksberget, ny bro över Mångbyån.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka. Utbyggnad av rastplats Ljusvattnet, gc-port under E4 i Övre Bäck, faunabro över E4 vid Anderstorp, bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ljusvattnet-Yttervik
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor, nya korsningar, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar. Ca 7,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av skola mm i Skellefteå
Sunnanåskolan kan få större lokaler, en ny större idrottshall och andra efterskolverksamheter, samtidigt som området runt omkring kan bli en mer levande mötesplats. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga bostäder och verksamhetslokaler i området.
Vägmarkeringar inom Västerbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Ny koldioxidanläggning vid kraftvärmeverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att fånga in koldioxid från kraftvärmeverket i Hedensbyn i Skellefteå. Syftet med utredningen är att se om koldioxidinfångning är tekniskt och praktiskt genomförbart.
Upprustning av torg i Skellefteå
Utveckling av Guldtorget, även för de omkringliggande delarna av Nygatan, Torggatan och Trädgårdsgatan.
Ombyggnad av badhus i Skellefteå, etapp 2
Avser ombyggnation till en äventyrsdel i badhuset.
Bärighetsåtgärder på väg 855 mellan Klemensboda-Brutorp
Bärighetsåtgärder, ca 10 000 m lång sträcka.
Ombyggnad till förskola i Kusmark
Avser ombyggnation i skola till förskola, 3 avd.
Tillbyggnad av skola i Kusmark
Avser tillbyggnad av skola i Skellefteå.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120. Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner.
Ombyggnad av bro i Skellefteå
Planer finns för att Parkbron ska bli en gång- och cykelbro, kommer att knyta ihop norra och södra sidan av stan och göra det tryggare att gå och cykla i centrum.
Om- och tillbyggnad av kontor och personallokal i Skelleftehamn
Om- och tillbyggnad av kontor och personallokal.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av carport och förråd, ombyggnad av verksamhetslokal och tillbyggnad av huvudbyggnad.
Renovering/uppgradering av lift på Vitberget i Skellefteå
Renovering och uppgradering av lift på Vitberget. Entreprenaden omfattar ombyggnation av lift, ny drivning, hjulpaket, motvikt, byte av vajer och säkerhetssystem mm.
Utbyte av rörbroar i Västerbottens län
Bro 24-1586-1 över Lördagsbäcken 4 km ö Vinliden, bro 24-231-1 över Röjdavattensbäcken 1,6 km NO Övre Nyland, bro 24-545-1 över Leduån vid Bjärten och bro 24-730-1 över Högfjärdens utlopp (Strömmen) vid Nolby.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Skellefteå
OVK-besiktning i flerbostadshus.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för målning av trapphus.
Installation av porttelefon i flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av porttelefon.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Skellefteå
Målning av trapphus/offentliga ytor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).