Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Norsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärdande av vandringshinder vid Malån
Åtgärder på 8 vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och däggdjur. Norsjö och Arvidsjaur driftområde.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser nya servisventiler, översyn av dagvatten och ny belysning.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Relining av avloppsledningar i Norsjö
Avser relining och byte av brunnar, 700 m.
Byte av konstgräsplan i Norsjö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2022. Avser byte av konstgräs.
Byte av galvserviser och reparation av gata i Norsjö
Avser byte av galvserviser och reparation av gata.
Inpasseringssystem vid återvinningscentral i Norsjö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2023-2024.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.