Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Robertsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Gumboda-Grimsmark
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden. Ny bro över Kålabodaån och Flarkån. Nya busshållplatser i Grimsmark och Ånäset med planskilda korsningar för gc-vägar samt nybyggnad av planskild ren- och viltpassage.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad till lägenheter på Centrumhuset i Robertsfors
Planer finns för ombyggnad till lägenheter.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Förstärkning eller byte av vägbro över Dalkarlsån i Robertsfors
Omfattar 1 vägbro i södra delarna av Robertsfors kommun.
Byte av golv i idrottshall i Robertsfors kommun
Avser byte av golv i Ostkusthallen.
Ombyggnad av hemkunskapslokal i Robertsfors
Avser ombyggnad av hemkunskapslokal på Tunadalsskolan.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser ytskikt, belysning och innertak i Djäkneboda skola.
Renovering av skola i Robertsfors kommun
Avser renovering av Nybyskola (ytskikt och belysning).
Byte av tak på skola i Robertsfors
Avser byte av tak på Tundalsskolan, hus C baksidan.
Installation av bergvärme i skola i Bygdeå
Bergvärme inkl. nedmontering av pellets. Planerat projekt ur investeringsplan 2022-2024.
Låsbyte av hälsovårdscentral i Robertsfors
Från investeringsbudget 2022-2024. Avser låsbyte av hälsocentral.
Takbyte på äldreboende i Robertsfors
Avser takbyte på Edfastgården.
Takbyte av äldreboende i Robertsfors
Avser takbyte Edfastgården Skogsstjärnan hus A.
Målning samt delvis byte av fasad på Kommunhuset i Robertsfors
Avser målning samt delvis byte av fasad.
Fönsterbyte på Centrumhuset i Robertsfors
Avser fönsterbyte på Centrumhuset (fönsterparti aula/hotell). Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad av sal i skola
Avser ombyggnad av sal i skola.
Nya markiser och solskydd på kommunhuset i Robertsfors
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser renovering/nytt golv för musik och syslöjdsal på Bygdeå skola. Från investeringsbudget 2022-2025.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Robertsfors
Avser upprustning av utemiljö vid förskola.
Omläggning av avloppsledning i Robertsfors
Avser omläggning av avloppsledning.
Nya markiser på äldreboende i Robertsfors
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya markiser på äldreboende i Robertsfors
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya markiser på äldreboende i Robertsfors kommun
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya markiser på skola i Robertsfors kommun
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya markiser på skola i Robertsfors kommun
Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).