Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby-Mjölby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Påbyggnad med ca 50 lgh, 200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Renovering av Stjärnholms stall i Oxelösund
Det fyrlängade stallet är ca 2300 kvm stort och uppfördes under sent 1600-tal som del av Stjärnholms gård och säteri. Entreprenaden omfattar i sammandrag: Traditionellt timmermansarbete med byte av skadade delar och förstärkningsåtgärder på takkonstruktion. Omläggning av tegeltak med befintligt tegel vilket kompletteras. inkl plåtdetaljer, ny underlagstäckning, strö- och bärläkt samt partiella reparationer av underlagstaket. Murararbeten med åtgärder på äldre naturstens- och tegelmur. Snickeri- och målningsarbeten på fönster och dörrar. Rivningsarbeten, samt byggnadsarbeten och inredningsarbeten avseende wc-rum och personalutrymmen, torkrum och liknade. Elsanering och nydragning av samtliga elinstallationer samt åtgärder på ventilation och dagvatten.
Om- & tillbyggnad av vård- & omsorgsboende i Eskilstuna
Om- och tillbyggnad, Vård- och omsorgsboende Ekebo, 9 platser.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Ombyggnad av genomfart Mariefred/Läggesta
Ombyggnad för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och gestaltning.
Utveckling av infrastruktur vid flygplats i Eskilstuna
Eskilstuna avser att, få till stånd en infrastrukturell utveckling av Eskilstuna Flygplats med fokus på att kombinera flygtransporter med anslutande järnväg, vägnät, passagerartrafik och tunga godstransporter.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation YT131 Grönsta. Beställaren tillhandahåller Krafttransformatorer, Nollpunktsutrustning och 20 kV ställverk.
Utbyte av överbyggnad på Stallarholmsbron
Utbyte överbyggnad svängspannet.
Ombyggnad av Torshällavägen i Eskilstuna
Avser sträckan Rinmansgatan-Idunplan.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planer på renovering av flerbostadshus med dörrar & målning m.m.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Tillbyggnad av ridhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av ridhus samt uppförande av stödmur samt rivning del av ridhus.
Renovering av skolkök, Gensta
Ny epoxi på hela golvet. Kylrum och nedkylning/upptiningsrum ska bytas ut.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning av Oppebyskolan.
Underhåll av pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands län mfl
Pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands, Östergötlands och Uppsala län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.