Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår i Nyköping
Ca 8 km, markarbeten och BEST. Bibana som kopplar ihop Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den nya stambanan. Bullerskyddsskärmar genom Nyköpings tätort, gc-passage och en viltpassage vid Ekensberg. 3 järnvägsbroar, 1 faunabro samt gång- och cykelbro över järnvägen.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Påbyggnad med ca 50 lgh, 200 befintliga lägenheter.
Invändig renovering av lägenheter i Nyköping
Renovering av lägenheter Sellerigången 17-54 (jämna nummer).
Invändig renovering av hotell i Nyköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad längs Nyköpingsbanan
Brobyten, samtidig infart i Nyköping mm.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43.
Ombyggnad av kontor mm i Nyköping
Nyköpings kommun inbjuder härmed byggherrar som är intresserade av att delta om tilldelning av markanvisning för fastighet Polisen 1 i centrala Nyköping. Tilldelningsområdet omfattar del av Polisen 1 och är ca 2000m2stort. Detaljplanearbete pågår och det finns befintliga byggnader på fastigheten. Tilldelad aktör kommer erbjudas möjlighet att inkluderas i planarbetet. Befintliga byggnader har tidigare använts som bland annat polisstation, vårdmottagning och kontor åt kommunen. Byggnaderna, exklusive garagelänga, har en total BTA om 2749m2
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Utvändig renovering av Magasinet i Nyköping
Projektet består av renovering av putsfasad, fönster, dörrar samt ramp, utvändig scen och takavvattning. Allt arbete sker i samarbete med byggnadsantikvarie då Magasinet är klassat som särskilt värdefull byggnad.
Förstärkning av bro över Nyköpingsån vid Harg
Spännarmerad balkbro av betong. BK4.
Byte av tak på flerbostadshus i Nyköping
Byte av tak samt vattenavrinning på flerbostadshus. Projektet kan bli etappindelat.
Målning av järnvägsbro över Svärtaån
Bro 3500-86-1 över Svärtaån. Målning av stål.
Byte av fönster på flerbostadshus i Nyköping
Avser byte av fönster, ca 135 st.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola (frontespis).
Byte av tak på flerbostadshus i Nyköping
Planer finns för byte av tak.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nyköping
OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser byte av balkongdörrar (21st) samt tillhörande fönster på i vissa lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).