Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Flen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av slamavvattning vid avloppsreningsverk i Flen
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintlig slamavvattning vid Flens avloppsreningsverk. Ombyggnation av 150 m² och tillbyggnation av 140 m² samt slamsilo.
Ombyggnad till lägenheter i Flen
Planer på att utveckla området med boende eller andra verksamheter.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Flen
Två tätortsentréer med passage, två tätortsentréer utan passage, nytt hastighetssäkrat övergångställe, totalt 5 åtgärder.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hälleforsnäs
Plankorsningsåtgäder Plk 32386, ev ny gc-väg.
Ombyggnad av bro över järnväg i Sparreholm
Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm.
Renovering av skyddsrum i Flen
Renovering av skyddsrum.
Isolering på vind i flerbostadshus i Flen
Tilläggsisolering på vinden
OVK besiktning i flerbostadshus i Flen
OVK besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).