Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång. En ny cirkulationsplats vid Viptorp som ska fungera som ny infart till Skrinnarvägen ingår. Gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad).
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte av 106 st lägenheter.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum. Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.
Ombyggnad av E20 mellan trafikplats Marielund-trafikplats Årby
Flerfältsväg, kapacitetsåtgärder. Trimningsåtgärder för två trafikplatser.
Tillbyggnad av radhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av 22 st radhus ovanpå affärshus.
Ombyggnad av väg 53 genom centrala Eskilstuna, delåtgärd 2
Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Omfattar 3 korsningar vid Sveavägen-Intagsgatan.
Upprustning av järnväg mellan Eskilstuna-Flen
Förstärkning kapacitet, robusthet och säkerhet.
Ombyggnad av torg i Torshälla
Östra torget ska utvecklas. Målet är en attraktiv och levande mötesplats till vardag och för fest, över året och dygnet för både barn och vuxna
Utbyggnad av industri i Eskilstuna
Utbyggnad av industri genom bland annat fastighetsreglering, där del av Torshälla 5:8 införlivas i befintlig industrifastighet Torshälla 5:43.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 7, 4 hus med 4- 6 våningar.
Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna
Ombyggnad av gatan till gångfartsområde.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Torshälla
I den gamla anrika industribyggnaden Gjutaren planeras för bostäder och nya verksamheter.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 12 1 hus med 17 våningar.
Modernisering av ventilation i bussdepå i Eskilstuna
Modernisering av ventilationssystem samt tillbyggnad med nytt fläktrum.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av väg 53 genom centrala Eskilstuna, delåtgärd 1
Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Flytt av befintlig gc-bana, höjning av övergångställe.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån i Eskilstuna
Bro över Eskilstunaån och allmän väg sv Ärna i Eskilstuna.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Utbyte av styrsystem vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose ESEMs behov av styrsystem AC450. AC450 är ett PLC-system som används för att styra alla pannor, gemensamma processer såsom bränsle och fjärrvärme samt fjärrkyla på Vattumannen (Ståhlbergsvägen 2, 632 21 Eskilstuna). Från dessa två AC450-system är AF100-nätverk uppbyggt till s800-IO slavnoder. Även dessa nätverk är på väg att bli obsoleta och ska därför uppgraderas till ett Profinet-baserat nätverk.
Ny nollpunktsutrustning Folkesta, Eskilstuna
Avser byte av Folkesta-stationens 10 kV nollpunktsutrustning till 2 nya nollpunktsbildare med reaktorer och motstånd. Befintliga 10kV-fack ska anpassas och mata nollpunktsbildarna via nya kablar. Berörd kontrollutrustning förnyas och anpassas och ny automatik installeras. Beställaren har ramupphandlat en specifik betongbyggnad för nollpunktsutrustningen och entreprenören ska avropa/avisera byggnadsleveransen till beställaren som ropar av byggnaden via ramavtalet.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus i Eskilstuna
Breddning av gc-väg i Eskilstuna
Breddning av gångbana till gc-väg.
Rivning av ladugård i Eskilstuna
Rivning av ladugård och stall.
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Byte av fönster i flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för byte av fönster.
Ny utemiljö vid förskola i Eskilstuna
Ny utemiljö vid förskola på Årbygatan.
Byte av fönster på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Reparation av bro i Eskilstuna
Reparation av bro över cykelväg. Tätskiktsarbeten.
Reparation av bro i Eskilstuna
Reparation av bro över cykelväg. Tätskiktsarbeten.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Eskilstuna
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).