Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skåne län

Bjuv (0)
Bromölla (2)
Burlöv (1)
Båstad (10)
Eslöv (7)
Höganäs (17)
Hörby (3)
Höör (5)
Klippan (4)
Kävlinge (12)
Lomma (2)
Lund (44)
Malmö (68)
Osby (4)
Perstorp (0)
Sjöbo (2)
Skurup (3)
Svalöv (4)
Svedala (7)
Tomelilla (3)
Trelleborg (12)
Vellinge (2)
Ystad (7)
Åstorp (7)
Ängelholm (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 313 st.

Nybyggnad av akutsjukhus i Östra Ramlösa, Helsingborg
Avser nytt sjukhus i den nya stadsdelen Östra Ramlösa, Helsingborg. Ambitionen är att bygga ett fullvärdigt akutsjukhus på en yta som är 70 procent större än nuvarande sjukhusområde. Fastigheten är på cirka 170.000 kvadratmeter och verksamhetsbehovet är cirka 200.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i östra Trelleborg
Avser nybyggnad av fängelse, det nya fängelset kommer hålla säkerhetsklass 2 Och kommer ha plats för 300-500 interner. Ca 53500 kvm LOA. Dalköpinge 2:1, del av, med flera
Nybyggnad av badhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av badhus vid Oceanbadet. Objektets läge: vid Oceanhamnen
Nybyggnad av högskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av högskola i centrala Kristianstad .
Nybyggnad av kontorshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av en triangelformad kontorsbyggnad på 17000. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer.
Ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Lund
Avser ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset. På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav. Det finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.
Nybyggnad av konstmuseum i Malmö
Planer finns för ett nytt konstmuseum i Malmö.
Byggnation av bostäder, kontor, mobilitetshus samt lokaler för centrumverksamhet på Västerbro, Lund
Tidiga planer för utveckling av 2 kvarter med byggnation av bostäder, kontor, mobilitethus samt lokaler på Västerbro.
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på 18270 m2. Byggherre: Rioja Estates Ltd, Tunbride Wells genom Malmö Designer Village AB.
Nybyggnad av universitetsbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av universitetsbyggnad. Yta: 15000 m2.
Nybyggnad av travanläggning mm i Malmö
Avser nybyggnad av travanläggning med banor och tillhörande faciliteter, som bl.a. körhall, stallar för 200 boxar, travskola, publikanläggning, sportbar, komplementsbyggnad, maskinhall, parkering m.m. Yta: publika byggnader: 8500 m2 + övriga kringbyggnader.
Nybyggnad av gymnasieskola och kommunhus i centrala Lomma, etapp 2
Avser nybyggnad av kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet i 4 st sammanbyggda huskroppar.
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser nybyggnad av kontorshus i 4 till 9 våningar med handel och centrumverksamheter på markplan samt parkeringshus.
Om- och tillbyggnad av stadsbibliotek i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Stadsbiblioteket i Helsingborg. Yta: ca 5000 m2 ombyggnad samt utökning av ytterligare 3000 m2. Planer finns även för parkeringshus under biblioteket.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola, skola samt idrottshall.
Nybyggnad av multikvarter vid Lund C
Projektet avser att utveckla ett mulitkvarter som kommer att innehålla kontor, gymnasieskola, vårdboende, bostäder – och ett stort antal parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola och samlingspunkt i Norra Fäladen, Lund
Projektet har ändrat omfattning från ombyggnad av skola till nybyggnad av en skola för årskurs 4–6 som kommer att samlokaliseras med kulturskolan, stadsdelsbibliotek, idrottshall och en träffpunkt för äldre. Byggnaden ska utformas enligt höga miljökrav.
Ombyggnad av försörjningssystem på sjukhus i Lund
Byggnad 40 på sjukhusområdet i Lund är en robust byggnad som innehåller avancerad vårdverksamhet. Många av försörjningssystemen behöver ses över och bytas ut. Samtliga discipliner kommer ses över och i viss omfattning bytas ut eller kompletteras. Åtgärder för Bygg, VVS, El, och Styr & Regler ska tas fram.
Nybyggnad av idrottsanläggningar och bostäder i Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av idrottsanläggningar i Trelleborg samt bostäder. Badhus finns på projekt ID 2388619.
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land. Stadshus-1578509 (kommunen) Jernhusen- 1639733 (flerbostadshus)
Nybyggnad av simanläggning på Heleneholm i Malmö
Projektet avser nybyggnad av simanläggning vid Heleneholm i Malmö. Tanken är en anläggning för skolsim och föreningsverksamhet Följande funktioner skall bland annat finnas med i simanläggningen: 1 st 50-metersbassäng. 1 st 25-metersbassäng. 3 mindre bassänger för undervisning, vattengymnastik, babysim m.m. Bassängerna utförs som stålbassänger. I projektet ingår personalutrymmen och teknik och entréplan medan bassängerna förläggs på plan 1. Uppskattad kostnad: 400 mkr.
Nybyggnad av byggnader för forskning med kontor, högre utbildning och hotell i Lund
Avser som mest cirka 33 000 kvadratmeter BTA i byggnadshöjder om två till elva våningar.
Om- och tillbyggnad av tandvårdshögskola i Malmö
Projektet avser fortsatt om- och tillbyggnad av Tandvårdshögskolan i i Malmö. Inom byggnaden inryms i dagsläget, klinikytor (tandvårdsundervisning, behandlingsrum), labb (forskning), kontor samt studiemiljöer, Golvföreläsningssalar, bibliotek och cafeteria.
Nybyggnad av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola, förskola samt särskola. I projektet ingår även ny idrottshall. Yta: ca 10000 m2.
Nybyggnad av badhus, i Landskrona
Avser nybyggnad av badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland. Samt ett hälsocenter i anslutning till Badhuset, BTA 300 kvm. Ett provisoriskt ersättningsbad kommer uppföras i den befintliga ishallen. Rivning av de befintliga anläggningarna Läktarbadet och Karlslundsbadet ingår i samverkansentreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ca 179 nya hyresbostäder vid LTH. Planen innehåller även kontor och butiker vid campus. Förslaget innehåller fyra bostadshus på mellan fyra och åtta våningar .
Nyb av tränings- och tävlingsanläggning på badhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av tränings- och tävlingsanläggning vid badhus.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Skurup
Avser nybyggnad av skola för årskurs F-9 på Västeräng. Skola BTA ca 9 134 Kvm och Sporthall BTA ca 2 842 kvm. Objektet är beläget på fastigheterna Humlan 1-7 i Skurups kommun.
Nybyggnad av F-6 skola i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever som omfattar 1 huskropp i 2 plan med en yta på 6000 m2 samt 1 huskropp inrymmande idrottshall, yta: 1840 m2. I projektet ingår även anläggande av markytor såsom utemiljö för skolverksamhet och parkeringsplatser. Miljöbyggnad silver samt med kravet på guld avseende energi. Objektets läge: Karl Johans väg/Annexvägen i Kävlinge.
Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 12000 m2 .
Nybyggnad av outlet i Löddeköpinge.
Projektet avser fortsatt nybyggnad av butiker och restauranger med en yta på ca 8000 m2.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 7 våningsplan med en yta på 12000 m2. Miljöcertifierat projekt : LEED Platinum.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande kontor och parkeringshus.
Om- eller till- eller nybyggnad av skola i Åstorp
Planer finns för om-, till- eller nybyggnad av Tingdalsskolan i Åstorp. Även ombyggnad av utemiljön. Det handlar om 5000-6000 kvm, varav en mindre del är ombyggnad .
Nybyggnad av skola och idrottshall i Dalby
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola i tre våningar för ca 400 barn med integrerad idrottshall samt uppehållsrum eller så kallade fritidshubbar och tillagningskök.
Nybyggnad av F6-skola i Burlöv
Nybyggnad av skola och idrottshall för 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Klassrum, tillagningskök, ett bibliotek, aula och mötesrum. En fullstor idrottshall för ca 200 åskådare. Skolgården ska innehålla lekplatser, grönytor, cykelparkering och plats för uteklassrum/undervisning. I entreprenaden ingår även anslutningsvägar för fordonstrafik och gång-/cykelbana, parkering, belysning, ledningar för bl.a. VA, fiber, fjärrvärme och el, och anslutande mindre grönområde och torg, m.m. Den utpekade platsen för Västervångskolan är belägen nära Södra stambanan, motorvägarna E6/E22 och Lundavägen.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler i 1 huskroppar med 9000 m2.
Rivning och nybyggnad av f-9 skola i Linero, Lunds kommun
Avser nybyggnad av f-9 skola på 7400 BTA. Samt rivning av enplansbyggnad och anpassning av befintliga lokaler. Nytt tillagningskök. Renovering av befintlig 2 plans byggnad och skyddsrum, markarbeten, samt skapa en bättre utemiljö. Vikingaskolan ligger på området Linero i östra delen av Lund. Beräknad inflyttning 2026–2030. Fastighet: Lund Egil 1 och Lund Linero 2:1
Nybyggnad av multisportbyggnad i Malmö
Avser nybyggnation av multisportbyggnad inklusive gymnasieskola, kontor, hotell/elevhem och tillhörande funktionsytor inom nuvarande fastigheten Innerstaden 9:173 i Malmö. Byggnaden bedöms preliminärt ha en sammanlagd BTA om ca 26 000 kvm fördelat på maximalt 8 våningar.
Nybyggnad av F-3 skola och idrottshall i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola, med idrottshall och uteklassrum samt förråd. Brunnshögs skola kommer att omfatta ca 400 elever från och med förskoleklass till och med årskurs tre.
Nybyggnad av badhus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av en anläggning runt 4 600 kvadratmeter med utrymme för en motionsbassäng, en undervisningsbassäng, en grund barnpool samt relaxavdelning med bastu och bubbelpool. Även gym och kafé finns med i planerna.
Nybyggnad av skola i Eslöv
Avser nybyggnad av Nya Sallerupsskolan, F-6 i Eslöv med undervisningsrum, arbetsrum, storkök, matsal och tekniska utrymmen avser även markarbeten och arbeten med skolgården. Nybyggnadsarea: BTA PL.1 - 3086 m² BTA PL.2 - 2942 m² varav läktare 38 m² BTA TEKNIK - 224 Rivning et 1: 1522796
Nybyggnad av kunskaps- och upplevelsecenter i Lund
Avser nybyggnad av ett kunskaps- och upplevelsecenter i Lund och som ska rymma 3500 kvm utställningsmiljöer, restaurang, butik och auditorium samt en innergård. Ytan uppskattas bli 6 000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av grundskola i Tomelilla
Planer finns för nybyggnation av F-6 skola i Tomelilla.
Nybyggnad av 4-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 4-6 skola och träningsskola, samt idrottshall i Lund.
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på ca 10000 kvm. Miljöbyggnad Guld.
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Avser ny- och ombyggnad av skola, idrottshall, förråd samt markparkering. I projektet ingår även rivning av skolbyggnader. Avser 4 st huskroppar nybyggnad och ombyggnad, samt rivning av 2 st huskroppar.
Ombyggnad av skola i Höganäs
Planer finns för ombyggnad till F-3 skola. för 350 elever.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Avser nybyggnad av f-6 skola för ca 330 elever, den nya skolan byggs samman med befintlig förskola och i den del som sammanbinder verksamheterna planeras gemensamma funktioner som administration, personalrum och bibliotek samt gemensamt kök och matsal. Avser även nybyggnad av sporthall, om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt ombyggnad av utemiljö och parkeringar.
Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Planer finns för fortsatt nybyggnad av kontorslokaler. Granitor letar efter hyresgäster för detta projekt. Etapp 1: 1001556
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Nybyggnad av detaljhandelsområde i Lund
Området omfattar totalt ca 130 000 kvm tomtmark för nybyggnad av verksamhetsområde inkl. handel med skrymmande varor. Möjlighet att förvärva tomt för egen byggnation finns. Totalt planeras det fem kvarter av varierande storlek och karaktär som medger etablering av verksamheter och industri samt kompletterande centrumverksamhet, kontor, parkering samt drivmedelsförsäljning. Intresserade byggherrar kan höra av sig till Midroc i Malmö.
Nybyggnad av F-3 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av F-3 skola, ca 400 barn.
Om- och tillbyggnad av skola i Höör
Projektet avser om- och tillbyggnad av högstadieskola. Yta: ca 6500 m2 varav 150 m2 tillbyggnad. Utomhusyta: ca 10000 m2. Objektets läge: Höörs centrum.
Nybyggnad av sim- och bowlinghall i Örkelljunga
Avser ny simhall och ny bowlinghall, som ska ersätta den nuvarande simhallen och den intilliggande bowlinghallen som uppfördes i början på 1970 - talet. Ytbehovet är ca 2000 m² BRA (bruksarea) för simhallen och drygt 500 m² BRA för bowlinghallen. Simhallen ska innehålla: Två bassänger för möjlighet till motionssim, rehabiliteringsgymnastik, vattengympa och lek. En större plaskpool (familjebad), En bubbelpool samt bastu i anslutning till omklädningsrummen, En mindre café/restaurang.
Nybyggnad av gymnasieskola i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av en gymnasieskola mitt i Höganäs centrum.
Tillbyggnad av skola i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Avser tillbyggnad av Smygeskolan till en F-9-skola.
Utbyggnad av handelsområde i Tomelilla
Avser utbyggnad av befintligt handelsområde och centrum på Scan-området i Tomelilla. Tanken är att i uppföra bygghandel, detaljhandel, lekland och annan typ av centrumbebyggelse.
Nybyggnad av badhus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av badhus i Idrottsstaden, Trelleborg
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 6000 m2 kontor i den södra delen av Vintrie Park.
Nybyggnad av kontor-, padelhall-, och butiker i Helsingborg
Planer för nybyggnad av en huskropp inrymmande kontor, padelhall samt lokaler för centrumverksamhet. Yta: 6000-8000 m2.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborg
Byggrätt. Planer finns för nybyggnad av kontorshus i 15 plan med källarplan och parkeringsplatser. Miljöcertifiering guld.
Nybyggnad av F-6 skola i Malmö
Ny skola planeras i området nära kalkbrottet. Skolans arbetsnamn är Kalkbrottsskolan och kommer att vara en skola för årskurs F-6.
Nybyggnad av kommunhus i Åstorp
Planer finns för nytt kommunhus i 3 våningar med källare om ca 4000 kvm med affärer på bottenplan.
Nybyggnad och rivning av förskolor i Lund
Planer finns för rivning av gammal förskola och bygga ny förskola med sex avdelningar samt göra en bra utemiljö för barnen. I planerna ingår även att nya bostäder ska byggas in i kvarteret i fastigheternas bottenvåningar.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- nybyggnad av två skolor som blir en skola, dvs ett högstadium samt en särskola.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp, yta: ca 6400 m2.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 6 våningsplan.
Nybyggnad av F-6 skola inkl idrottshall i Ystad
Omfattar nybyggnad av nybyggnation av F-6 skola inkl en idrottshall. Oklart hur stort det kommer bli.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Landskrona idrottshall (ritad av arkitekten Arne Jacobsson) utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan.
Nybyggnad av kongresshall i Lund
Planer finns för ny större hotell- och kongressanläggning som skapas i tingsrättens tidigare lokaler.
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage, i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.
Nybyggnad av vårdbostad i Helsingborg
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende säbo, 66 lgh.
Nybyggnad av Saluhall , Staffanstorp.
Avser nybyggnation av Saluhall i Staffanstorp.
Nybyggnad av hotell, restaurang, handel mm i Båstad
Planer finns för uppförande av byggnad vars ändamål inte bara avser restaurang och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och konferensändamål.
Nyb av huvudbyggnad temaparken vikingatider i Löddeköpinge
Avser ny huvudbyggnad. Inhängning av park 2,5 km. Detaljplan finns.
Nybyggnad av kyrka samt bostäder i Bunkeflostrand, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en L-formad byggnad som omfattar kyrka, församlingshem samt 30-tal lägenheter, hyresrätter. Objektets läge: Gottorps torg i Bunkeflostrand.
Nybyggnad av kontor i Södra Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnation av kontorsfastighet på ca 9 000 kvm. Fastigheten ska också utveckla och stärka det sociala livet i området. Såväl boenden, arbetande och förbipasserande i kvarteret ska kunna mötas och umgås i ett gemensamt ”vardagsrum”
Nybyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor, ombyggnad av mindre befintlig lokal för avfall m.m. samt fasadändring.
Nybyggnad av skola i Båstad
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av F-3 skola i Stångby
Avser nybyggnad av F-3 skola i Stångby Väster.
Nybyggnad av hotell och centrumverksamheter i Höganäs
Syftet med planen är att att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrum­verksamheter vid hamnen. Det ska göras på ett sätt som bidrar till att göra hamnen till en trevlig plats att vara på och till att knyta centrum samman med hamnen.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård i Lund.
Nybyggnad av 7-9 skola i Stångby
Avser nybyggnad av Centrala skolan åk 7 - 9 inklusive bibliotek.
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till gymnasieskola.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Avser markområde för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Nybyggnad av konferensanläggning i Falsterbo, Vellinge
Syftet med tävlingen är att få fram inspirerande och konkreta förslag på en hållbar och attraktiv konferensanläggning med hotell, konferens och spaanläggning. Vinnaren erbjuds att köpa mark och befintlig byggnad samt möjlighet att medverka i detaljplanearbetet. Antal hotellrum räknas på att bli 153 rum.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av akutmottagning i Ystad
Planer finns för om- och tillbyggnation av akutmottagningarna på lasarettet i Ystad. Tanken är att samla akutmottagningarna för både vuxenakuten samt barnakut och barn- och ungdomsavdelningen.
Nybyggnad av kontor och lokaler, Malmö
Planer finns för nybyggnation av kontor och lokaler i Malmö. Objektets läge: vid Stadionområdet i anslutning till Mobilia köpcentrum.
Nybyggnad av förskola i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av konceptförskola för 200 barn.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hässleholm
Planer finns för uppförande av kontor och parkeringshus intill Skånetrafikens nya huvudkontor på Norra Station för att fullborda utbyggnaden av området. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum. Kommer att miljöcertifieras Miljöbyggnad Guld. Träbyggnadsprojekt. Återbruk.
Rivning och nybyggnad av förskola i Bellevue, Malmö
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola i tre våningar med ca 90 förskoleplatser.
Förtätning med lokaler för universitetet i Lund
Detaljplanens syfte är att pröva förtätning med lokaler för skola och utbildning för vuxna samt forskning i norra delen av kvarteret Paradis. För en mer robust planläggning medges också en mindre andel centrumändamål. Planförslaget utgår från behovet av en gemensam- mer utåtriktad – byggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten. Avser en förtätning om cirka 4 000 kvadratmeter BTA fördelat på tre till fyra våningar .
Nybyggnad av förskola och skola i Ängelholm
Avser ny förskola samt skola (oklart årskull) inom området Fridhem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).