Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader på södra delen av Malmö sjukhusområde
Planer finns för nya byggnader för verksamheterna; barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ vård. Lokalbehovet bedöms i dagsläget till ca 65 000 kvm BTA i området Västra Flensburg, Malmö.
Nybyggnad av kontorshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av en triangelformad kontorsbyggnad på 17000. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer.
Nybyggnad av konstmuseum i Malmö
Planer finns för ett nytt konstmuseum i Malmö.
Nybyggnad av universitetsbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av universitetsbyggnad. Yta: 15000-25000 m2.
Nybyggnad av högstadieskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola och idrottshall. Objektets läge: inom Hylliéområdet i anslutning till Hyllievångsskolan.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp med en yta på 23000 m2. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( Nybyggnad av parkeringshus ingår under projektnummer 1653115).
Nybyggnad av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola, förskola samt särskola. Yta: 10000-15000 m2.
Nyb av tränings- och tävlingsanläggning på badhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av tränings- och tävlingsanläggning vid badhus.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler i 1 huskroppar med 9000 m2.
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Om- och tillbyggnad av tandvårdshögskola i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av Tandvårdshögskolan i i Malmö. Inom byggnaden inryms i dagsläget, klinikytor (tandvårdsundervisning, behandlingsrum), labb (forskning), kontor samt studiemiljöer, föreläsningssalar, bibliotek och cafeteria. Ombyggnaden omfattar i nuläget ca 14 800 kvm. (Byggnadens totala yta är 21 800 kvm.)
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på ca 10000 kvm. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 6000 m2 kontor i den södra delen av Vintrie Park.
Nybyggnad av simanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnation av simanläggning i Malmö. Byggplats är för dagen ej bestämt.
Nybyggnad av F-6 skola i Malmö
Ny skola planeras i området nära kalkbrottet. Skolans arbetsnamn är Kalkbrottsskolan och kommer att vara en skola för årskurs F-6.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp, yta: ca 6400 m2.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 6 våningsplan.
Nybyggnad av kyrka samt bostäder i Bunkeflostrand, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en L-formad byggnad som omfattar kyrka, församlingshem samt 30-tal lägenheter, hyresrätter. Objektets läge: Gottorps torg i Bunkeflostrand.
Nybyggnad av kontor och lokaler, Malmö
Planer finns för nybyggnation av kontor och lokaler i Malmö. Objektets läge: vid Stadionområdet i anslutning till Mobilia köpcentrum.
Renovering av F-6- skola samt ventilationsarbeten i Malmö
Avser renovering av Bulltoftaskolan, Hus A-E samt ventilationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola för 140 barn. Objektets läge: intill Hyllie.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Malmö
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka befintligt verksamhetsområde med fler verksamheter, 10 000 – 15 000 kvm byggnadsarea. De alternativa förslagen innehåller ca 10 000–15 000 kvm byggnadsarea beroende på om befintliga byggnader delvis rivs eller inte.
Nybyggnad av förskola i Hyllievång, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola för 120 barn. Objektets läge: Hammarspark intill Sibbarp.
Rivning och nybyggnad av förskola i Bellevue, Malmö
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola i tre våningar med ca 90 förskoleplatser.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av en förskola i 3 eller 4 våningar med plats för ca 160 barn. (Det översta våningsplanet används för teknik) Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av kontor- och handelslokaler vid Norra Hamnen i Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor -och handelslokaler vid Norra Hamnen.
Nybyggnad av kontor på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Rosengård i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar för 80 barn. Solceller på taket. Lekplats. I projektet ingår även anläggande av 56 st cykelplatser.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler samt tillbyggnad av gångbro i Malmö
Projektet avser hyresgästanpassning i befintlig kontorsbyggnad i 7 plan. I projektet ingår även tillbyggnad av ca 20 m2 gångbro mellan två befintliga kontorsbyggnader.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av cafe m.m.i Hyllie, Malmö
Planer finns för anläggande av café m.m i Hyllevångsparken.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan. Ny infart samt flytt av befintlig infart. I projektet ingår även rivning av två industrihallar.
Ny- och ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ny- och ombyggnad av konstgräsplan.
Ny- och ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ny- och ombyggnad av konstgräsplan.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan vid Kroksbäcks IP.
Utvändig renovering av församlingshem i Malmö
Projektet avser byte av betongfasad samt fönsterbyte på församlingshem.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan vid Dalhems IP.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan vid Klagshamns IP.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan vid Oxievångs IP.
Nybyggnad av temalekplats i Malmö
Projektet omfattar ny temalekplats med ny placering. Den nya lekplatsen ska ha särskilt fokus på att inkludera barn med funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. I projektet ingår även fler träd, mer växtlighet, bättre möbler och belysning samt att entréerna ska bli vackrare.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Nytt staket, åtgärder av belysning m.m.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig konstgräsplan.
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Fyrtornet. Malmö stad avser längre fram, att genomföra en separat upphandling avseende hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Drivbänken. Nu aktuell upphandling, avser utförande och inte projektering, kommer även att villkoras av att entreprenadkontrakt avseende hyresgästanpassningar i Drivbänken ingår.
Ombyggnad av vindsvåning till kontor i Malmö
Avser inredande av råvind till kontor samt fasadändring (nya fönster)
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Åtgärder av belysning m.m.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av kontor med ca 200-250 m2. Fasadändring (ny dörr och byte av fönster till dörr), anläggning av parkering, samt ändrad planlösning.
Byte av konstgräs på Malmö IP
Avser byte av befintligt konstgrässystem samt kringarbeten som bland annat tillgänglighetsanpassning av markytor, byte av sarg och grindar.
Ombyggnad av Malmö Live Konserthus
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök, serveringsyta, personalrum, informationsdisk, ny entré samt lokal för musikpedagogisk barnverksamhet. Projektet innefattar även rivning av befintlig garderob, mindre kafé samt del av toalettgrupp.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Åtgärder av belysning m.m.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av utegym i Malmö
Planer för ombyggnad av skolgård- och en upprusning av utegym.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Rivning av skola i Malmö
Planer finns för rivning av en sammanbyggd huskropp inrymmande skola med industrilokal, kontor m.m.
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård, Malmö
Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter. Avser hyresavtal gällande förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård. I lokalen skall en hemtjänstcentral för fyra (4) hemtjänstsektioner verksamma i Rosengård bedriva verksamhet. Lokalen skall vara mellan 600 och 1000 kvm stor. Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av kontor, skyddsrum samt miljöhus.
Ombyggnad av dagcenter i Malmö
Ändrad användning (förskola till daglig verksamhet).
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Ombyggnad av restaurang till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig restaurang till kontor samt fasadändring (nytt fönster samt fasadplåt).
Utvändigt underhåll av länsresident i Malmö
Avser option från projektnummer 2175845. Avser fasadrenovering på Malmö länsresident. Arbetet omfattar rengöring och målning av fasader på innergården och Larmgatan. Målning av befintlig takplåt samt byte av befintlig takplåt till ny takplåt.
Utvändigt underhåll av länsresident i Malmö
Avser fasadrenovering på Malmö länsresident. Arbetet omfattar rengöring och målning av innergårdens samtliga fasader. Målning av befintlig takplåt samt byte av befintlig takplåt till ny takplåt. Option finns på projekt ID 2175859.
Fönsterrenovering på kyrka i Malmö
Projektet avser renovering av fönster på kyrka.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Invändig målning i kyrka i Malmö
Planer finns för invändig målning i kyrkosal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).