Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringshus i 1 huskropp i 13 våningsplan, yta 39000 m2.
Nybyggnad av universitetsbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av universitetsbyggnad. Yta: 15000-20000 m2.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: våren 2023. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola, förskola samt särskola. Yta: 10000-15000 m2.
Nyb av tränings- och tävlingsanläggning på badhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av tränings- och tävlingsanläggning vid badhus.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 12000 m2 kontor samt parkeringshus för 350 bilplatser.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 7 våningsplan med en yta på 12000 m2. Miljöcertifierat projekt : LEED Platinum.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad kommersiella lokaler. I projektet ingår även garage under mark. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler i 7 plan samt källare med en yta på ca 2000-2500 m2. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp i 7 plan + källare. Yta: 9000 m2.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm. I projektet kommer rivning av en dagverksamhetslokal att ingå.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 4-7 våningsplan, yta: ca 9000 m2. ( Totalt planeras 3 etapper kontor)
Nybyggnad av F-9 skola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola för 500-600 elever. Yta: ca 5000-6000 m2. I projektet ingår även förråd, bullermur. solceller, markparkering samt skyltar.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Malmö
Nybyggnad av eventcenter med vindtunnel, padelbanor, gym, kontor och restaurang.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 13 våningsplan, yta ca 7000 m2. I projektet ingår även parkeringsgarage under mark. (Totalt planeras 3 etapper kontor)
Nybyggnad av sporthall och studentbostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser uppförande av sporthall och studentbostäder i två sammanbyggda huskroppar inom kv.Lingarnet 2 i Malmö (tredimensionell fastighet). Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar enligt följande: - Huvuddel 1: Sporthall - Huvuddel 2: Studentbostäder -88 lägenheter. Färdigställandetid: Huvuddel 1: 15 juni 2023. Huvuddel 2: 12 december 2023.
Nybyggnad av hotell i Svågerstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell i 1 huskropp i 1- 5 plan. Ca 120 rum. Hotellet byggs i anslutning till befintligt kontor.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp, yta: ca 6000 m2. (Totalt planeras 3 etapper kontor)
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 6000 m2 kontor i den södra delen av Vintrie Park.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta: 150000 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistikanläggning. Total tomtyta: 100000 m2.
Nybyggnad av grundskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Renovering av skola i Malmö
Avser totalrenovering av skolbyggnader, installation av hiss, ändrad planlösning m.m i 3 huskroppar i 2-5 plan. Nybyggnad av förråd och två miljöhus.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av kontor i Vintrie Park.
Rivning och nybyggnad av förskola i Bellevue, Malmö
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola i tre våningar med ca 90 förskoleplatser.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola (8 avdelningar). Yta: ca 2000 m2. I projektet ingår även rivning av förskola (4 avdelningar).
Nybyggnad av förskola i Mamlö
Igångsättning tidigast under Q2 2019. Planer finns för rivning och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av en förskola i 3 eller 4 våningar med plats för ca 160 barn. (Det översta våningsplanet används för teknik) Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lager, showroom, miljöhus och plank.
Markområde för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Avser ett markområde för kontor och industriverksamhet. Markyta: 150000 m2. Projektet omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av spahotell på Lernacken i Malmö
Planer finns på nybyggnad av spahotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontor- och handelslokaler vid Norra Hamnen i Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor -och handelslokaler vid Norra Hamnen.
Nybyggnad av kontor på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor samt rivning av befintlig kontor/konferensbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Avser 2000 m2 markområde för byggnation av kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Avser nybyggnad av gymnastikhall i anslutning till skola.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola. Yta: 2000-2500 m2.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Planer finns för ev etablering av restaurang med "drive-thru"-funktion.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Höjng av tak samt inredande av rum i hotell i Malmö
Eventuella planer finns för att höja viss del av taket från 4 till 5 plan samt inredande av vindsplan till 6 rum. Igångsättning avhängigt beslut.
Ombyggnad till butikslokaler i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokaler i två plan, yta: 600 m2.
Ombyggnad till handel och kontor i Malmö
Projektet avser delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Etapp 1 är hus B och C. Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser omläggning av yttertak med tillhörande plåtarbete, omfogning, fönsterbyte och fönstermålning.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Ombyggnad av skollokal i Malmö
Projektet avser att bygga om skollokal till ev kulturlokal.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Ombyggnad av lokaler till gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ändrad användning från kontor till lokaler för gymnasieskola.
Ändring till vårdcentral i Malmö
Avser invändig ändring från gym till vårdcentral. Avser väggarbeten, installationer samt ytskikt.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Renovering av garage vid sporthall i Malmö
Rönnen sporthall är beläget på Rönnbladsgatan 1A, Malmö. I samma byggnad där garaget är beläget finns även idrottshall med tillhörande utrymmen. Projektet avser renovering av garage där omfattande skador har uppkommit på delar av stommen i garaget. Arbetet innefattar bland annat att befintliga ingjutna stålbalkar i bjälklaget ska tas bort och ersättas av nya betongbalkar, korrosionsskadade pelarkapitäl ska kringgjutas. Dessutom åtgärdas bl.a. vattenavrinning och belysning.
Ombyggnad till garage i Malmö
Projektet avser ombyggnad av fd verksamhetslokal till bilgarage med en yta på 700-800 m2.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik på ca 70 kvm, kommer finnas plats för ca 30 personer i butiken.
Invändig målning av Västra Klagstorp kyrka Malmö
Projektet avser invändig målning av kyrka.
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Ändrad användning till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändrad användning av kontor till tandläkarmottagning.
Renovering av flygelbyggnad vid Katrinetorp, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser renovering av västra flygelbyggnaden vid Katrinetorp.
Byte av invändiga dörrar i skollokaler i Malmö
Projektet avser fortsatt byte av 10-tal klassrumsdörrar i skolbyggnad . Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av utesov vid förskola i Malmö
Avser tillbyggnad av utesovplats vid förskola.
Utbyte av glaspartier i konferensrum på kontorsbyggnad i Malmö
Projektet avser utbyte av glaspartier i konferensrum på befintligt kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.