Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land. Stadshus-1578509 (kommunen) Jernhusen- 1639733 (flerbostadshus)
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Nybyggnad av skola i Vejbystrand, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 210 förskole- och grundskoleelever f-6. samt för bostäder i form av fyra radhus, kedjehus eller parhus. Bostäder finns på projektid: 1656230. Skolan är tänkt att vara en integrerad förskola och grundskola som ska inrymma 210 barn, varav 70 förskoleplatser och 140 grundskoleplatser f-6. Ny skola ska ersätta befintlig skolverksamhet som angränsar i öst då lokalerna bedöms vara undermåliga
Nybyggnad av vårdboende i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för uppförande av ny bebyggelse för särskilt boende/vårdboende i 2-3 våningar samt delning av fastigheten för uppförande av flerbostadshus. Planområdet omfattar i huvudsak Åsbytorps äldreboende
Nybyggnad av affärshus i Ängelholm
Ev. byggande nybyggnad av affärsverksamhet.
Nybyggnad av högstadieskola i Ängelholm
Planer i tidigt skede finns för nybyggnad av högstadieskola.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Planer finns att utveckla område kring den nya stationen till en varierad blandstad. Enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och flerbostadshus ca 450 bostäder samt möjlighet till skola och handel .
Ombyggnad av sjukhus, Ängelholm
Planer finns för utöka Ängelholms sjukhusområde.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser ny förskola med 4 avdelningar på fastigheten Globen 1 som ligger utmed Havsbadsvägen inom bostadsområdet Parallelltrapetsen i Ängelholm.
Nybyggnad av förskola i Össjö, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för förskola innehållande fyra avdelningar för cirka 60 barn. Platsen utgörs idag av ett grönområde
Nybyggnad av skola i Vejbystrand, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av förskola
Nybyggnad av kallbadhus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kallbadhus vid Klitterhus, samt även restaurang, café.
Renovering av utomhusbad i Vejbystrand, Ängelholms kommun
Avser renovering av Vejbybadet och arbetet omfattar bla: - Nybyggnation av teknikhus ca 110 kvm med källardel. - Nya ytskikt i bassängerna. - Nya ledningar ska dras från teknikhuset till bassängerna. - Installation av processanläggning för badvattenrening. - Befintliga omklädningsrum ska renoveras samt personaldel byggas om. - Fönster, dörrar ska bytas ut och ny utemiljö ska anläggas. Entreprenaden innefattar även en option gällande solcellsinstallation.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för ca 400 elever i Munka-Ljungby.
Helrenovering av LSS boende, Ängelholm
Avser helrenovering av LSS-boende. Boendet har 4 avdelningar, 1 plan.
Utbyggnad av handels-/kontorslokaler och bostäder i Ängelholm
Planer finns att utveckla området kring den nya stationen till en varierad blandstad och med handel, kontor, lager, industri och hantverk.
Nybyggnad av förskola och skola i Ängelholm
Avser ny förskola samt skola (oklart årskull) inom området Fridhem.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Avser ny skola inom området Fridhem.
Nybyggnad av padelhall i Munka-Ljungby
Avser nybyggnad av padelhall med 4 banor
Ombyggnad av vårdcentral i Ängelholm
Avser ytterligare till- ombyggnad av lokal i flerbostadshus - vårdcentral.
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Avser tillbyggnad av skolverksamhet. Entreprenaden omfattar i stora drag: Tillbyggnad av 3 skolsalar med tillhörande grupprum och en styck toalettgrupp Ombyggnad av två stycken befintliga skolsalar samt anslutande utrymmen Om dragning av fibermatning Skyddande av byggnader som inte ingår i entreprenaden men som ansluter till denna. Anläggning och anpassning av ny utemiljö
Ombyggnad av vårdboende, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser ändrad användning (butik till restaurang).
Utvändigt underhåll av affärshus i Ängelholm
Fasadändring och ändrad användning affärsverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i flerbostadshus (kontor till restaurang).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).