Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av sjukhusbyggnad med framför allt ortopedisk verksamhet planeras påca 25 000 m² BTA, varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor ca 1 200 m² BTA. Byggnaden innehåller bland annat 6 st operationssalar, 28 st undersöknings/mottagningsrum, 8 st vårdplatser och 30 st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås. I samband med byggnationerna kommer en del förrådsbyggnader samt trapphus, inklusive hiss, förbindelsegång och kulvert att rivas.
Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Nybyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med vårdcentral, trygghetsboende och centrumfunktion i entréplan, samt garage under mark. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage, i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hässleholm
Planer finns för uppförande av kontor och parkeringshus intill Skånetrafikens nya huvudkontor på Norra Station för att fullborda utbyggnaden av området. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum.
Nybyggnad av korttids LSS, barn, Hässleholm
Urtaget av investeringsbudget. Nybyggnad av LSS korttid barn och unga.
Rivning av byggnad, i Hässleholm
Rivningslov för rivning av del av byggnad.
Nybyggnad av skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård. Huvudsaklig markanvändning är skola!
Ombyggnad av centrumhus, Hässleholm
Ändrad användning av kontor till centrumändamål.
Ombyggnad av skola F-6, i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässleholm.
Nybyggnad av ridhus på Österås
Avser nybyggnad av ridhus i Österås, Hässleholm
Ny- och tillbyggnad av byggnad av kontor i Hässleholm
Avser tillbyggnad av befintliga byggnader med byggnation av komplementbyggnad och fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på byggnad för kontor och gym.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).