Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg. Ca 25 km väg, 4 trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar. Ny gc-väg över E18 mellan Näs-Lyckhem samt bro vid Tpl Morgendal ingår.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Om- och tillbyggnad av friskvårdsanläggning & badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Ombyggnad till bostäder i Fagersta
Ombyggnad från kontor till bostäder.
Ombyggnad av fd kommunhus till flerbostadshus i Fagersta
Objektet avser återställning av två befintliga punkthus till lägenhetshus som sedan 1980-talet utgjort kontorslokaler. Volymen uppgår till cirka 50 – 60 lägenheter fördelat på bägge huskropparna, beroende på lägenheternas utformning och storlek. Upplåtelseformen kommer att bli traditionella hyresrätter och ingå i Fagersta kommuns allmännytta.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av järnväg i Skinnskatteberg
BEST-arbeten. Skinnskattebergs bangård, bandel 313, ca km 217+000 - 218+500 på Godsstråket genom Bergslagen.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Ändring av fasad och planlösning.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Nya skollokaler i Västerås
Ombyggnad av gymnasieskola och skola i Västerås.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet.
Renovering av yttre långkaj i Köping
Avser renovering av yttre långkaj.
Ombyggnad till boende för äldre i Skinnskatteberg
Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Totalt 18 hållplatser. Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet, Bergslagsvägen, Hagbyholm läge A och cirkulationsplats Gäddeholmsvägen läge B. Tillgänglighetsanpassning, breddning och förlängning. Nya anslutningar, cykelparkering och viss upprustning.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Tierp, Norberg och Sala kommuner
Tillgänglighetsanpassning av 19 hållplatslägen samt förbättringsåtgärder av 7 hållplatslägen längs väg 292 i Tierps kommun och väg 256 i Norberg och Sala kommun. Habia Cable, Järnvägsgatan, Högfors, Hyvlarvägen, Karbenning Station, Berga, Kolbäcksbro, Lysbacken och Prosthagsvägen.
Ombyggnad av skola i Västerås
Önstaskolan har fått tillökning av antal elever och behöver därför mer undervisningsyta. Denna entreprenad avser ombyggnation av främst hus B, E och F.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 4
Föreliggande upphandling avser den fjärde sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin vid Gryta avfallsanläggning i Västerås. Etappen omfattar ca 4,5 hektar deponiyta.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Sluttäckning av deponi 2009 IFA 1A i Gryta, Västerås, etapp 1
Entreprenaden omfattar i huvudsak sluttäckning av ca 2,4 hektar deponiyta på deponing "Deponi 2009" vid Gryta avfallsanläggning i Västerås.
Om och tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen. Omfattar upprustning av löparbanor, belysning och läktare m.m.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Stambyte i flerbostadshus i Västerås
Avser stambyte i flerbostadshus.
Utbyte av befintliga 12 kV:s kabelförband i Fagersta tätort
Västerbergslagen Elnät AB kommer under 2022 att förlägga 1 stycke 12 kV kabelförband 3x240/35 mm2 Al med följeledare och optokanalisation mellan befintlig fördelningsstation FT3 Lövåsen, ett antal nätstationer samt befintlig fördelningsstation FT7 Meling.
Ombyggnad av park och lekplats i Västerås
Avser ombyggnation av grannskapspark med lekplats. Lövhagen byggs i två etapper, etapp 1 under 2022 och etapp 2 under 2023.
Avveckling av avsvavlingsanläggning vid kraftvärmeverk i Västerås
Avser rivning av avsvavlingsanläggning med tillhörande utrustning: avsvavlingsbyggnad, slangfilterbyggnad, rökgasfläktbyggnad samt rökgaskanaler till och från skorsten.
Broreparationer av bro 19-572-1, Karlsdaltorg, Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-572-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Betongreparation av pelare, brobaneplatta och landfästen samt Rengöring lagerpall, Impregnering av kantbalk, lagerpall och frontmur, Utbyte profil i övergångskonstruktion, Komplettering grundavlopp, Markarbeten – vägöverbyggnad, återställning av urspolning vid koner/vingmur samt Rostskyddsmålning av räcken.
Tillbyggnad av däckhotell i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt från restaurang till lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Utvändig ändring av förskola (fönsterbyte).
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem till förskola.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av korttidsboende i Norberg
Objektet avser ombyggnad av Öjersbo korttidsboende med nya boendelägenheter samt ny sprinkleranläggning.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av plåttak på flerbostadshus.
Leverans/installation av Syralut-anläggning till Kraftvärmeverket i Västerås
Avser leverans och installation av Syralutanläggning, Kraftvärmeverket.
Renovering av lågreservoar vid Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar installation av nya avskiljande väggar i rostfritt stål, utbyte/renovering av 4 st befintliga avstängningsluckor vid Hässlö vattenverk.
Balkongarbeten på flerbostadshus i Västerås
Avser balkongarbeten, förlängning av golv samt inglasning på flerbostadshus.
Modernisering av linhissar i flerbostadshus i Västerås
Hissarna (9 st) i bostadsområdet skall moderniseras. Originalfabrikat är Kone och hissarna byggdes under 1970-talet. Hissarna är ombyggda i olika omgångar med början i mitten av 1990-talet av Kone. Objektet är beläget på Jakobsgatan 57 – 67, 79 – 83, Västerås.
Omkoppling av lakvatten till SBR-anläggning vid avfallsanläggning i Västerås
Avser ombyggnationer för att förbättra reningen i anläggningen och öka kapaciteten. Ombyggnation ska ske så att inkommande vatten alltid passerar en av de nya dammarna innan vattnet leds in till SBR-anläggningen.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Nya balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 8 balkonger.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sala
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad till särskola i Skinnskatteberg
Avser ombyggnation av tidigare bostäder till särskola. Byggnaden består av ett källarplan, ett våningsplan samt kallvind. Ca 120 kvm.
Nytt elfilter till FB1 vid anläggningen i Arboga
Avser ett nytt elfilter till panna FB1 vid anläggningen i Arboga. I leveransen ingår design, tillverkning, leverans, montage och driftsättning av ett nytt elfilter som ersättning för befintligt uttjänt elfilter.
Tillbyggnad av veterinärstation i Arboga
Bygglov för tillbyggnad av djurklinik, 393 m².
Ombyggnad av torg i Fagersta
Avser ombyggnad av Järntorget i Fagersta. I projektet ingår även fontänanläggning, belysningsanläggning och förberedelse för laddstolpar.
The second stage of automated and manaul inconel weld overlay in Boiler 6, Kraftvärmeverket i Västerås
This tender refers to the second stage of automated and manual inconel weld overlay in Boiler 6 at CHP. The works shall executed during the shut down operations after the summer in the existing CFP waste boiler on the empty pass. Target areas for automated overlay is on the four intermediate walls, front wall and rear wall with a total area of 761m2 extended. Target areas for manual overlay are the collecting pipes which has a total area of 45m2 extended.
Byte av elcentral i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av elcentral i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Lokalanpassning av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från yrkesskola till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser tillbyggnad för förvaring av bilar.
Tillbyggnad av förråd samt invändig ombyggnad av soprum vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Objektet omfattar tillbyggnad av förrådsdel med totalyta (BTA) ca 130 m2 samt invändig ombyggnad av soprum med yta (BRA) ca 30 m².
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ny hiss i flerbostadshus i Västerås
Avser ny hiss i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Utbyte av hiss, hus 19 på Västmanlands sjukhus Västerås
Utbyte/installation av 1 st ny linhiss, hiss 7, hus 19, Västmanlands sjukhus Köping.
Modernisering av hiss 39, hus 52 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av 1 st linhiss, hiss 39, Västmanlands sjukhus Västerås.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc mm.
Utbyte av hiss vid vårdcentral i Arboga
Avser utbyte av hiss vid hus 01, Arboga Vårdcentral.
Modernisering av hiss vid Tärna folkhögskola i Sala
Avser modernisering av befintlig hiss vid hus 02, Tärna Folkhögskola.
Renovering av tvättstuga i Fagersta
Avser renovering av ytskikt i tvättstuga.
Renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön
Avser renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön i Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat.
Tillbyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av laboratorium, "extension".
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till gym samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Fasadarbeten på galleria i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och fasadfärg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad fasad på industrilokaler.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av paviljong samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till hotell/tillfälligt boende.
Byte av tak på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte av tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ändring ventilation i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändrad fasad förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte eller ev renovering av fönster.
Brounderhåll av GC-bro i Köping
Avser utförande av broreparationer på bro 1983-5-1 i Köping. Arbetenas omfattning i huvudsak: Rivning av bef beläggning, Rengöring av bef stål och nya ytskikt samt Ny beläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).