Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Ombyggnad av läkarstation i Västerås
Avser ombyggnation av en lokal till läkarstation. Trädkronan 1-2, Lövträdet mfl
Spår- och ballastbyte på sträckan Ängelsberg-Snyten
Bandel 344, ca 4 km lång sträcka. Byte av ballast, sliprar och räler.
Ombyggnad till bostäder i Fagersta
Ombyggnad från kontor till bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av fd kommunhus till flerbostadshus i Fagersta
Objektet avser återställning av två befintliga punkthus till lägenhetshus som sedan 1980-talet utgjort kontorslokaler. Volymen uppgår till cirka 50 – 60 lägenheter fördelat på bägge huskropparna, beroende på lägenheternas utformning och storlek. Upplåtelseformen kommer att bli traditionella hyresrätter och ingå i Fagersta kommuns allmännytta.
Renovering av kommunhus i Norberg
Omfattar ombyggnation av befintligt kommunhus. Kommunhuset är särskilt värdefull ur kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas. Renoveringen ska göras varsamt och kommunhuset göras tillgänglig för alla. Ombyggnationen ska göras i samarbete med Länsstyrelsen samt i samråd med antikvarisk sakkunnig. Brandskydd och utvändig miljö ska ingå i ombyggnationen.
ROT-renovering i flerbostadshus i Köping
Avser renovering av badrum och stambyte med tillhörande bygg- och installationsåtgärder avseende Kv Bertil i Köping. Projektet innefattar 111 lägenheter i 4 fastigheter och som omfattas i denna upphandling. Tidigare har det utförts stamrenovering i fastigheterna Bergslagsvägen 2 och delar av fastighet nummer 4.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet. Byggnaden består av ett våningsplan på ca. 2600 kvm samt vindsplan. Byggnaden är uppdelad i 8 huskroppar. Husdel 1-6 är villor som är sammanbyggda med garage och har nyttjats som förskola mellan åren 1975-1997. Husdel 7 och 8 byggdes år 1997 som en tillbyggnad. Sedan dess har byggnaden nyttjats som äldreboende fram till hösten 2021.
Ombyggnad av maskinanläggning m.m. i Köping
Ispist på Kristinelunds Sportfält, tillbyggnad av maskinanläggning samt garage för ismaskin.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Ändring av fasad och planlösning.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Renovering av storkök i Källbogården och Österängen, Surahammar
Omfattar ombyggnation av två storkök. Källbogården med fastighetsbeteckning Surahammar 14:199 som idag är ett mottagningskök ska byggas om till ett tillagningskök samt Österängen med fastighetsbeteckning Surahammar 9:1 som idag är ett tillagningskök och ska byggas om till ett mottagningskök.
Stambyte i flerbostadshus i Kolbäck
Stambyte och badrumsrenovering med kvarboende. Ombyggnad av ventilation till FTX. Projektet omfattar 54 lägenheter fördelade på 3 st 3-våningshus med källare. Objektet är beläget på Hagvägen 12-16 i Kolbäck, Hallstahammars kommun.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Ombyggnad till gymnasieskola i Västerås
Avser ändrad användning från kontor till gymnasieskola, ändrad planlösning samt ändring i brandskydd.
Utvändiga arbeten på kommunala byggnader i Västerås
Reparation, underhåll och omläggningar av tätskiktssystem för låglutande tak Avtalstid:2 år Option:1 år Option:1 år
Nybyggnad av vattenrutschkana vid Fagerstahallen
Omfattar utförande av vattenrutschkana i anslutning till befintlig simhall. Reningsfunktioner samt andra tekniska lösningar tillhörande anläggningen.
Tillbyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ändrad användning från vind till lägenheter samt ändring av fasad.
Invändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler för Region Västmanland. Entreprenaden omfattar en lokal i två plan belägen vid Signalistgatan i Västerås. Totalyta (BTA) ca: 1400 m2.
Stambyte i flerbostadshus i Västerås
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Fagersta
Avser ombyggnad av Järntorget i Fagersta. I projektet ingår även fontänanläggning, belysningsanläggning och förberedelse för laddstolpar.
Underhåll av skola i Västerås
Avser ut- och invändigt underhåll av skola. Underhållet avser 2 nya vindfång, byte av dörr, skärmtak, ny entré samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Skinnskatteberg
Avser handikappanpassning av skola samt installation av hiss.
Ombyggnad av park och lekplats i Västerås
Avser ombyggnation av grannskapspark med lekplats. Lövhagen byggs i två etapper, etapp 1 under 2022 och etapp 2 under 2023.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändrad användning av affärslokaler.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc, prel. ny ventilation mm.
Tillbyggnad av däckhotell i Västerås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av banbeläggning på friidrottsarena i Västerås
Avser byte av banbeläggning på Arosvallen. Övrig upprustning av belysning, läktare, ytskikt och tak kommer att utföras av ram-avtals entreprenörer.
Ombyggnad av vårdcentral i Köping
Avser ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Ombyggnad till restaurang i Västerås
Avser ändrad användning av kontor till restaurang.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola och skola.
Invändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser invändig renovering av ytskikt, byte av fönster, byte av belysning till LED och ombyggnad av storkök.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Modernisering av linhissar i flerbostadshus i Västerås
Hissarna (9 st) i bostadsområdet skall moderniseras. Originalfabrikat är Kone och hissarna byggdes under 1970-talet. Hissarna är ombyggda i olika omgångar med början i mitten av 1990-talet av Kone. Objektet är beläget på Jakobsgatan 57 – 67, 79 – 83, Västerås.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Fönsterbyte på kontor i Västerås
Avser byte av fönster på kontorsbyggnad.
Leverans/installation av Syralut-anläggning till Kraftvärmeverket i Västerås
Avser leverans och installation av Syralutanläggning, Kraftvärmeverket.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Ny hiss i flerbostadshus i Västerås
Avser ny hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av balkonger.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring, inredning av ytterligare lokal samt ändrad användning av kontor.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor och anordnande av parkeringsplats samt skylt.
Utbyggnad av lager (tält) i Köping
Avser utbyggnad av verksamhet för lager och logistik.
Nytt styr- & övervakningssystem för reservkraft SOS:53001 i Västerås stad
Styrsystemet till reservkraftanläggningen ska byts ut.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Förhandsbesked för ombyggnad av restaurang till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor (fasadkulör).
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Anmälan om byte av tak och renoverings av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Köping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av affärshus i Surahammar
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler.
Rivning av vårdhem i Fagersta
Rivningslov för rivning av vårdlokaler, hus 13-14, inom fastigheten läkaren 10, Fagersta kommun.
Ombyggnad av personallokal i Fagersta
Bygglov för ändrad användning av verkstad till personalutrymmen inom fastigheten tele 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning och va.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Byggnation av bryggor i småbåtshamnen, del 2, Öster Mälarstrand i Västerås
Del 2 avser bryggor som ska utgöra småbåtshamn. I denna entreprenad ingår inte finplanering av öns överyta utan endast att bygga dess ”grundform”
Installation av solceller på industrihus i Västerås
Avser installation av solceller på tak.
Omläggning av tak på fastighet i Skinnskatteberg
Avser omläggning av tegeltak på Åsmansbovägen 6, Skinnskatteberg.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås etapp 2
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Rivning av förskola (moduler) i Köping
Rivning av förskola (moduler).
Omläggning av papptak på fastighet i Skinnskatteberg
Avser omläggning av papptak för Skinnskattebergs kommun. Objektet är beläget på Villavägen 2, Skinnskatteberg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Västerås
Avser ommålning av trapphus i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).