Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning till 4-fältsväg i Västerås
Avser breddning av Norrleden - Brottberga motet till Väg 66. Befintlig 2-fältsväg Norrleden som huvudled byggs om till 4-fältsväg och ansluts till befintliga cirkulationsplatser.
Ombyggnad av gruppbostad i Västerås
Avser utvändig ändring, ändrad användning och ändring av konstruktion, ventilation, va, brandskydd och planlösning av gruppbostad samt nybyggnad av miljöhus. Invändiga rivningsarbeten.
Förberedande arbeten inför växelbyte mellan Tillberga-Jädersbruk, Kolbäck-Eskilstuna
Spårbyte och omhändertagande av parkslide i Kvicksund samt omhändertagande av parkslide i Mellansundet.
Spänningsomläggning sträckan Västerås-Eskilstuna-Frövi
Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna inom Västerås C, Arboga (Jädersbruk) och Eskilstuna-Frövi, byte av BL Trafo Frövi. Kanalisations- och markarbeten, byggande av stolpställverk, byggande av yta för utmatningstransformatorer, utbyte av transformatorer, rivning av gamla transformatorer och splitterskydd i betong. Bandel 493 i Södermanlands län, bandel 351 i Örebro län och bandel 347, 490, 350, 345 och 490 i Västmanlands län.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid sjukhus i Fagersta
Ombyggnad av befintlig vårdavdelning i hus 03 samt ombyggnad av befintliga lokaler i hus 01-02 till nya vårdavdelningar. Efter ombyggnationen kommer vårdavdelningar finnas i hus 01-03 och ha enkelrum med dusch/WC. Totalyta (BRA) ca: 1236 m2.
Ombyggnad till boende för äldre i Skinnskatteberg
Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring, ändrad användning samt ändring av konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning av skola. Del av Hus C och del av Hus D
Renovering av Hammarby paviljongen i Västerås
Objektet avser renovering av befintlig paviljongbyggnad. I byggnaden finns verksamheter som trä och textilslöjd samt en fritidsavdelning. Hammarbyskolan är belägen på Dünavägen 9, 721 87, Västerås.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Avser ombyggnation av Enhagens förskola som innefattar 2 st avdelningar med personalutrymmen samt tekniska utrymmen.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Ombyggnad/renovering av kontor i Arboga
Ombyggnad/renovering av kontor.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av 3 kulvertar i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Rivning och sanering av livsmedelsbutik i Västerås
Rivning och sanering efter brand i Ica butik.
Nybyggnad av deponi och tillbyggnad av renhållningsverk i Fagersta
Tillbyggnad av reningsanläggning (semla deponiområde) inom del av fastigheten Fagersta 3:3. Nybyggnad av deponi på ca 3 hektar.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Tillbyggnad av lagerhall i Sala
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av fasad och invändig renovering av bilhall i Sala
Invändig renovering och byte av fasad på bilhall.
Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Anmälan om ändring av konstruktion i verksamhetslokal.
Renovering och tillbyggnad av flerbostadshus i Arboga
Tillbyggnad med 8 nya lgh samt renovering av 8 befintliga lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping etapp 2
I denna etapp renoveras 24 lägenheter. Avser byggnation av 42 st lägenheter på plan 2 i Gallerian.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ändrad användning från skola till bostäder.
Renovering av veterinärstation i Arboga
Renovering av djurklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping etapp 1
I denna etapp renoveras 18 lägenheter. Avser byggnation av 42 st lägenheter på plan 2 i Gallerian.
Reparation av bro över Köpingsån (Nygatsbron) 19-596-1 (U596) i Köping
Entreprenaden avser utförande av brounderhåll av bro 19-596-1, Köping. Arbetet omfattar byte av tätskikt och beläggning, betongreparationer, iskydd, foglagning, reparation av stenkaj mm.
Ombyggnad av kontor i Köping
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Ramavtal avseende vägmarkeringsarbeten, Köping, Arboga, Kungsör
Ramavtal avseende vägmarkeringsarbeten. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Renovering av rötkammare och mellanbyggnad vid avloppsreningsverk i Arboga
Objektet omfattar renovering av Rötkammare 2 och mittdel inkl. nya spiraltrappor och dörrar mot norr, nytt komplett gaslager med tillhörande schaktning, installationer och ny gasfackla. Mittdelen har 5 st plan. Ombyggnadsyta Rötkammare 2, ca 421 m². Ombyggnadsyta mittdel, ca 30 m² x 5 totalt ca 150 m².
Markanläggning för byte av fordonsvågar på Vafabmiljös anläggningar i Västerås
Avser mark- och anläggningsarbeten samt el- och datainstallationer för att byta ut totalt sex fordonsvågar på fem anläggningar i Västerås kommun. Befintliga fordonsvågar och elinstallationer ska rivas. Tillbehör så som belysningsstolpar, terminaler och kameror ska demonteras. Objektets läge: Norsa avfallsanläggning i Köping Sänkmossen avfallsanläggning i Fagersta Annelund avfallsanläggning i Enköping Isätra avfallsanläggning i Sala. Gryta avfallsanläggning i Västerås
Ombyggnad av skola i Västerås
Anmälan om ändring av planlösning och ventilation i skola.
Tillgänglighetsanpassning av herrgårdsbyggnaden i Skinnskatteberg
Uppdraget omfattar tillgänglighetsanpassning av befintliga lokaler innefattande bl.a. ombyggnation för hissinstallation, byte av ytterdörr samt anpassning av trösklar. Byggnaden och området är förklarat statligt byggnadsminne. Avtalet inkluderar också en option som omfattar byte av herrgårdsbyggnadens armaturer inklusive lysrör och styrsystem.
Ombyggnad av tak på Fagerstahallen
Avser ändring av en del av konstruktionen på taket så hela taket får samma lutning.
Ändrad användning av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av industrilokaler samt ändring av vatten, avlopp och ventilation.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrad användning av restaurang och frisörsalong till kontor samt fasadändring.
Hyrsegästanpassningar av lokaler i Västerås
Hyrsegästanpassning av affärslokaler. Utvändig ändring av verksamhetslokal (fönster, portar, glasparti samt entré)
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnation av omklädningsrum Nibblehallen i Hallstahammar
Avser ombyggnation av ett flertal omklädningsrum i Nibblehallen i Hallstahammar.
Rivning av bärande konstruktioner vid HVC i Hallstahammar
Objektet avser rivning av bärande konstruktioner samt fåtal byggnadsarbeten. Sortering och bortforsling av allt avfall inklusive mottagningskostnader. Återställning mark efter avslutad rivning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Surahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus i Surahammar.
Byte av ventilation i kontor i Västerås
Anmälan om installation/ändring ventilation i kontor.
Tillbyggnad av trapphus i restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av trapphus i restaurang och kontor.
Tillbyggnad av entresol i industrihus i Västerås
Tillbyggnad av befintligt entresol.
Tak och fasadarbeten på byggnader i Hallstahammar
Byggnad A "Stora Ladan", avser ändring av bärande konstruktion, fasadändring, takändring Byggnad B "Lilla Ladan" , Avser takändring Byggnad C "Tvätteriet", Avser takändring
Utvändig ändring av skola i Hallstahammar
Bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus mm i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, nybyggnad av sophus samt uppställning av 2 containrar.
Mindre anpassning av idrottshall i Västerås
Mindre anpassning , isättning av fönster och en loungedel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Arboga
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av bank i Arboga
Anmälan om ändring av planlösning, ändring av brandskydd samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av lager i Sala
Ombyggnad av lager.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för inredande av ytterligare lokal industrilokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av studentlägenhet i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 studentlägenheter.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av verkstad samt ändring av planlösning.
Asfaltering vid flerbostadshus i Västerås
Asfaltering utanför husen.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i två flerbostadshus Ran 2.
Ventilationsarbeten i skola i Hallstahammar
Anmälan för installation eller väsentligt ändring av ventilation.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Anmälan om installation/ändring av vatten och avlopp i enbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Hissarbeten i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Byte av hiss på bibliotek i Fagersta
Avser byte av hiss på Fagersta bibliotek.
Uppställning av hämta skåp mm affärshus i Västerås
Uppställning av "Hämta skåp" och uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Köping
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av tak över sågverk i Arboga
Nybyggnad av tak över sågverk.
Byte av tegel på flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring (omläggning av tak).
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Renovering av 3 st balkonger på flerbostadshus.
Dränering vid flerbostadshus i Surahammar
Avser dräneringsarbete vid flerbostadshus i Surahammar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasad- och takändring på industri- och lagerbyggnad.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av solceller.
Ombyggnad av butik i Sala
Avser ombyggnation från lagerbyggnad till butik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för utvändig ändring av fasad på flerbostadshus inom fastigheten Varggården 3.
OVK-besiktning i flerbostadshus, Surahammar
Avser OVK-besiktning i 35 lägenheter.
Renovering av fönster på Thomaskyrkan i Västerås
Avser renovering av ca 100 fönster.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Nybyggnad av entrétak på flerbostadshus i Västerås
Bygglov är sökt för nya entrétak.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av entrédörrar (10st) samt byte av portlås.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning för flerbostadshus i Västerås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).