Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 24 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg (2+1). Ca 14 km lång sträcka. Ny belysning och bullerskärm, utbyggnad samt nya kantbalkar på bro.
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Byjordsgatan 1, 3 och 8, Scheelegatan 19 och 31, Borgmästaregatan 19 och 25.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Sveavägen 18, Torggatan 8, Västeråsvägen 11 och 13, Stora gatan 1, 21, 23, Prästgårdsgatan 15, Scheelegatan 1, Östra Långgatan 12, Nygatan 5.
Nybyggnad av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Underhållsbeläggning värme i region Öst/Södermanlands och Västmanlands län
Grupp D30 2021-2023 inom Södermanlands län (D), och grupp U31 2021-2023 inom Västmanlands län (U). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
Ombyggnad till lägenheter mm i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Köpings kommun
Avser om- och tillbyggnad av Eklidens äldreboende samt tillhörande markarbeten.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västmanlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Östra Långgatan 33 och 35, Åsgrän 5, Karlbergsgatan 16.
Utbyggnad av Biltema varuhus i Västerås
Utbyggnad av varuhus i Västerås med 500 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Sluttäckning av deponi i Sala
Avser sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Kopparlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Haraker med omnejd
Totalentreprenaden omfattar ca 30 km schakt och byggnation av fiberoptiskt bredbandsnät i Haraker med omnejd till ca 190 fastigheter inklusive stomnät. I anbud skall 125 kundanslutningar ingå. Grundläggning, montering och installation av ny site.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 2
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Utbyggnad av verksamhet i Köping
Avser utbyggnad av verksamhet för lager och logistik.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Avser ombyggnad av industribyggnad till ca 20 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor till lägenheter, carport och förråd.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av gårdshus till 4 lägenheter.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Avser nybyggnad av reservkraftsanläggning med tillhörande byggnad med tekniska system samt demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning till hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Anläggande av fibernät för bredband i Varmsätra, Sala
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sala Varmsätra.
Brounderhåll av 2 st broar i Köping
Avser utförande av broreparationer av bro 1983-2-1 och 19-206-1.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Renovering av öppningsbar bro över Arbogaån i Kungsör
Renovering av hydraulikanläggning.
Utbyte av kantbalk på bro i Södra Källtorp
Utbyte kantbalk bro 19-386-1 samt montage bullerskärm, E18, södra Källtorp i Västerås.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 7 hållplatslägen med option på ytterligare 2 st.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Byte av slamavvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Arboga
Kommunen avser att uppgradera sin utrustning för avvattning av rötat slam på anläggningen.
Ombyggnad av Herrkvarnsdammen i Västerås
Dammbyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Västerås Stad har därför för avsikt att riva ut Herrkvarndammen med syfte att gynna lokala naturvärden. Genom rivningen skapas fria vandringsvägar för fisk och vattenmiljön återställs.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus.
Rivning av fastigheter i Hallstahammar
Avser totalrivning av två byggnader. En av byggnaderna utgörs av ett före detta konvalescenthem. Den andra byggnaden utgörs av en fristående bastu.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Fagersta
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Rivning av byggnader i hamnområdet, Kungsör
Ev sker mindre markarbeten, trädäck, aktivitesytor mm
Avveckling av kylanläggning vid bandyplan i Köping
Kylanläggning för bandyplan på Kristinelunds sportfält i Köping avvecklas. I entreprenaden ingår rivning och sanering av befintligt system.
Utbyte av hiss i flerbostadshus i Sala
Avser utbyte av befintlig hiss på Kungsgatan 31 A, Sala. I option ingår utbyte av befintlig hiss Kungsgatan 31B för leverans under 2022.
Tillbyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilhall samt ändring av fasad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i brandskydd samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt anordnande av gym och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad inom fastigheten hantverkaren 19, fagersta kommun.
Ombyggnad av gym i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till träningsverksamhet samt tillbyggnad omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ombyggnad till en bostad, ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Hallstahammar
Ombyggnad ytterligare lägenhet.
Ombyggnad av hotell i Skinnskatteberg
Tidsbegränsat bygglov för hotellversamhet, Tidsbegränsat bygglov för gymverksamhet och kontor Vätterskoga 4:472.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av garage i Sala
Rivning av garage.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Sala
Tillbyggnad av skärmtak på garage/lager.
Ombyggnad av förråd i Sala
Ändrad användning från uteplats till cykelförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.