Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT-renovering i flerbostadshus i Köping
Avser renovering av badrum och stambyte med tillhörande bygg- och installationsåtgärder avseende Kv Bertil i Köping. Projektet innefattar 111 lägenheter i 4 fastigheter och som omfattas i denna upphandling. Tidigare har det utförts stamrenovering i fastigheterna Bergslagsvägen 2 och delar av fastighet nummer 4.
Ombyggnad av maskinanläggning m.m. i Köping
Ispist på Kristinelunds Sportfält, tillbyggnad av maskinanläggning samt garage för ismaskin.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Renovering av rådhus i Köping
Avser renovering av rådhuset i Köping.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändrad användning av affärslokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Köping
Avser ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Renovering av bro 19-595-1 över GC-väg, Ullvileden i Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-595-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Impregnering av kantbalkar, broplatta, vingmurar, del av frontmurar, Slamning av kantbalkar, Markarbeten kring vingmurar- schakt, fyllning samt Betongreparationer, räckesinfästningar.
Utbyte av hiss, hus 19 på Västmanlands sjukhus i Köping
Utbyte/installation av 1 st ny linhiss, hiss 7, hus 19, Västmanlands sjukhus Köping.
Utbyggnad av lager (tält) i Köping
Avser utbyggnad av verksamhet för lager och logistik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Köping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Fasadändring av industribyggnad.
Rivning av förskola (moduler) i Köping
Rivning av förskola (moduler).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).