Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Avser ombyggnad av industribyggnad till ca 20 lägenheter.
Renovering av eftersedimenteringsbassänger vid avloppsreningsverk i Arboga
AVAAB avser nu att uppgradera sin utrustning för bortförsel av returslam i två eftersedimenteringsbassänger samt utföra erforderliga renoveringsåtgärder av betong i respektive bassäng och på gångbryggor och anslutande ytor.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Byte av slamavvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Arboga
Kommunen avser att uppgradera sin utrustning för avvattning av rötat slam på anläggningen.
Rivning av flerbostadshus i Arboga
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus och garage efter brand.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus och komplementbyggnad.
Rivning av carport i Arboga
Rivning del av carport, 200 m2.
Tillbyggnad av fritidshus i Arboga
Tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal.
Ombyggnad av tennishall i Arboga
Ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Ändring av planlösning och bärande konstuktion i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.