Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning till 4-fältsväg i Västerås
Avser breddning av Norrleden - Brottberga motet till Väg 66. Befintlig 2-fältsväg Norrleden som huvudled byggs om till 4-fältsväg och ansluts till befintliga cirkulationsplatser.
Ombyggnad av gruppbostad i Västerås
Avser utvändig ändring, ändrad användning och ändring av konstruktion, ventilation, va, brandskydd och planlösning av gruppbostad samt nybyggnad av miljöhus. Invändiga rivningsarbeten.
Förberedande arbeten inför växelbyte mellan Tillberga-Jädersbruk, Kolbäck-Eskilstuna
Spårbyte och omhändertagande av parkslide i Kvicksund samt omhändertagande av parkslide i Mellansundet.
Spänningsomläggning sträckan Västerås-Eskilstuna-Frövi
Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna inom Västerås C, Arboga (Jädersbruk) och Eskilstuna-Frövi, byte av BL Trafo Frövi. Kanalisations- och markarbeten, byggande av stolpställverk, byggande av yta för utmatningstransformatorer, utbyte av transformatorer, rivning av gamla transformatorer och splitterskydd i betong. Bandel 493 i Södermanlands län, bandel 351 i Örebro län och bandel 347, 490, 350, 345 och 490 i Västmanlands län.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring, ändrad användning samt ändring av konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning av skola. Del av Hus C och del av Hus D
Renovering av Hammarby paviljongen i Västerås
Objektet avser renovering av befintlig paviljongbyggnad. I byggnaden finns verksamheter som trä och textilslöjd samt en fritidsavdelning. Hammarbyskolan är belägen på Dünavägen 9, 721 87, Västerås.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Avser ombyggnation av Enhagens förskola som innefattar 2 st avdelningar med personalutrymmen samt tekniska utrymmen.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av 3 kulvertar i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Rivning och sanering av livsmedelsbutik i Västerås
Rivning och sanering efter brand i Ica butik.
Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Anmälan om ändring av konstruktion i verksamhetslokal.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ändrad användning från skola till bostäder.
Fasadarbeten mm på skola i Västerås
Anmälan om underhåll särskilt bevarandevärde skola. Restaurering av fasad, fönster och dörrar.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Markanläggning för byte av fordonsvågar på Vafabmiljös anläggningar i Västerås
Avser mark- och anläggningsarbeten samt el- och datainstallationer för att byta ut totalt sex fordonsvågar på fem anläggningar i Västerås kommun. Befintliga fordonsvågar och elinstallationer ska rivas. Tillbehör så som belysningsstolpar, terminaler och kameror ska demonteras. Objektets läge: Norsa avfallsanläggning i Köping Sänkmossen avfallsanläggning i Fagersta Annelund avfallsanläggning i Enköping Isätra avfallsanläggning i Sala. Gryta avfallsanläggning i Västerås
Ombyggnad av skola i Västerås
Anmälan om ändring av planlösning och ventilation i skola.
Ändrad användning av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av industrilokaler samt ändring av vatten, avlopp och ventilation.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrad användning av restaurang och frisörsalong till kontor samt fasadändring.
Hyrsegästanpassningar av lokaler i Västerås
Hyrsegästanpassning av affärslokaler. Utvändig ändring av verksamhetslokal (fönster, portar, glasparti samt entré)
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Byte av ventilation i kontor i Västerås
Anmälan om installation/ändring ventilation i kontor.
Tillbyggnad av entresol i industrihus i Västerås
Tillbyggnad av befintligt entresol.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till restaurang samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av verkstad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för inredande av ytterligare lokal industrilokaler samt fasadändring.
Asfaltering vid flerbostadshus i Västerås
Asfaltering utanför husen.
Utvändigt underhåll av affärshus mm i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, nybyggnad av sophus samt uppställning av 2 containrar.
Mindre anpassning av idrottshall i Västerås
Mindre anpassning , isättning av fönster och en loungedel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.
Ombyggnad av studentlägenhet i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 studentlägenheter.
Tillbyggnad av trapphus i restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av trapphus i restaurang och kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Anmälan om ändring av planlösning i restaurang.
Uppställning av hämta skåp mm affärshus i Västerås
Uppställning av "Hämta skåp" och uppsättning av skyltar.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Renovering av 3 st balkonger på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av solceller.
Renovering av fönster på Thomaskyrkan i Västerås
Avser renovering av ca 100 fönster.
Nybyggnad av entrétak på flerbostadshus i Västerås
Bygglov är sökt för nya entrétak.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning för flerbostadshus i Västerås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).