Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Ombyggnad av läkarstation i Västerås
Avser ombyggnation av en lokal till läkarstation. Trädkronan 1-2, Lövträdet mfl
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet. Byggnaden består av ett våningsplan på ca. 2600 kvm samt vindsplan. Byggnaden är uppdelad i 8 huskroppar. Husdel 1-6 är villor som är sammanbyggda med garage och har nyttjats som förskola mellan åren 1975-1997. Husdel 7 och 8 byggdes år 1997 som en tillbyggnad. Sedan dess har byggnaden nyttjats som äldreboende fram till hösten 2021.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Ändring av fasad och planlösning.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Ombyggnad till gymnasieskola i Västerås
Avser ändrad användning från kontor till gymnasieskola, ändrad planlösning samt ändring i brandskydd.
Utvändiga arbeten på kommunala byggnader i Västerås
Reparation, underhåll och omläggningar av tätskiktssystem för låglutande tak Avtalstid:2 år Option:1 år Option:1 år
Tillbyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Stambyte i flerbostadshus i Västerås
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Underhåll av skola i Västerås
Avser ut- och invändigt underhåll av skola. Underhållet avser 2 nya vindfång, byte av dörr, skärmtak, ny entré samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ändrad användning från vind till lägenheter samt ändring av fasad.
Invändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler för Region Västmanland. Entreprenaden omfattar en lokal i två plan belägen vid Signalistgatan i Västerås. Totalyta (BTA) ca: 1400 m2.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
Ombyggnad av park och lekplats i Västerås
Avser ombyggnation av grannskapspark med lekplats. Lövhagen byggs i två etapper, etapp 1 under 2022 och etapp 2 under 2023.
Tillbyggnad av däckhotell i Västerås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av banbeläggning på friidrottsarena i Västerås
Avser byte av banbeläggning på Arosvallen. Övrig upprustning av belysning, läktare, ytskikt och tak kommer att utföras av ram-avtals entreprenörer.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola och skola.
Ombyggnad till restaurang i Västerås
Avser ändrad användning av kontor till restaurang.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Invändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser invändig renovering av ytskikt, byte av fönster, byte av belysning till LED och ombyggnad av storkök.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av plåttak på flerbostadshus.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Leverans/installation av Syralut-anläggning till Kraftvärmeverket i Västerås
Avser leverans och installation av Syralutanläggning, Kraftvärmeverket.
Modernisering av linhissar i flerbostadshus i Västerås
Hissarna (9 st) i bostadsområdet skall moderniseras. Originalfabrikat är Kone och hissarna byggdes under 1970-talet. Hissarna är ombyggda i olika omgångar med början i mitten av 1990-talet av Kone. Objektet är beläget på Jakobsgatan 57 – 67, 79 – 83, Västerås.
Fönsterbyte på kontor i Västerås
Avser byte av fönster på kontorsbyggnad.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ny hiss i flerbostadshus i Västerås
Avser ny hiss i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor och anordnande av parkeringsplats samt skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av balkonger.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring, inredning av ytterligare lokal samt ändrad användning av kontor.
Nytt styr- & övervakningssystem för reservkraft SOS:53001 i Västerås stad
Styrsystemet till reservkraftanläggningen ska byts ut.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor (fasadkulör).
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning och va.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Byggnation av bryggor i småbåtshamnen, del 2, Öster Mälarstrand i Västerås
Del 2 avser bryggor som ska utgöra småbåtshamn. I denna entreprenad ingår inte finplanering av öns överyta utan endast att bygga dess ”grundform”
Installation av solceller på industrihus i Västerås
Avser installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås etapp 2
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Västerås
Avser ommålning av trapphus i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).