Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg (2+1). Ca 14 km lång sträcka. Ny belysning och bullerskärm, utbyggnad samt nya kantbalkar på bro.
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler
Underhållsbeläggning värme i region Öst/Södermanlands och Västmanlands län
Grupp D30 2021-2023 inom Södermanlands län (D), och grupp U31 2021-2023 inom Västmanlands län (U). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Rivning av befintlig gångbro samt nybyggnad av gångbro på annan plats. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västmanlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Haraker med omnejd
Totalentreprenaden omfattar ca 30 km schakt och byggnation av fiberoptiskt bredbandsnät i Haraker med omnejd till ca 190 fastigheter inklusive stomnät. I anbud skall 125 kundanslutningar ingå. Grundläggning, montering och installation av ny site.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Västerås
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Avser tillbyggnad av transformatorstation för elbussar vid bussdepån i Västerås.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Entreprenaden omfattar demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning i hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av Herrkvarnsdammen i Västerås
Dammbyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Västerås Stad har därför för avsikt att riva ut Herrkvarndammen med syfte att gynna lokala naturvärden. Genom rivningen skapas fria vandringsvägar för fisk och vattenmiljön återställs.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av gårdhus till 4 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt anordnande av gym och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter samt fasadändring.
Tillbyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilhall samt ändring av fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av matvarubutik.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär med lager och frysrum samt skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för fasadändring samt ändrat användningssätt (del av affärslokal ändras till restaurang).
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ändring av fasad samt lokalanpassning av skola.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kanslihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kanslibyggnad (hamre ip, hus 2).
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Avser flytt av en vägg.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till bostad samt ändring av fasad.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tillfälligt boende till hotellverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostad samt ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till verkstad och restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och verksamhet.
Ombyggnad av garage i Västerås
Bygglov för ändring av källare till garage och soprum.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt, ändring av brandskydd samt ändring av planlösning.
Upphandling av säkerhetsbesiktning av lekplatser, Västerås stad
Avser besiktning av lekplatser inom Västerås stad.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor och butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.