Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Till- och ombyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348. Mark- och BEST-arbeten. Rivning av växlar, spår, plattformar, signalställverk 59 och kontaktledningsanläggning. Ny spårutformning genom Tillberga samt en minskning av antalet växlar. Nytt signalställverk 59. Trafikverket tillhandahåller räls, slipers och spårväxlar.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av vårdboende till lägenheter samt mindre ändring av fasad.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 5
Föreliggande upphandling avser den femte sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin. Etappen omfattar ca 4,2 hektar deponiyta.
Tillbyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Balkongarbeten på flerbostadshus i Västerås
Avser balkongarbeten, förlängning av golv samt inglasning på flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
Byte av banbeläggning mm på friidrottsarena i Västerås
Avser byte av banbeläggning på Arosvallen. Ny linjering, nya dränerade stavhoppslådor, förlängning av längdhoppsgropar både i bredd och i längd mm.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Västerås
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasadändring och uppsättning av skylt.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Takarbeten på flerbostadshus i Västerås
Objektet är beläget på kv Urberget, denna upphandling avser endast Höghusen, hus 8, 9 och 10. Omfattar takarbeten, tätskikt, plåt och taksäkerhet på adress Jakobsgatan 79-83, 63-67, 57-61.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal. Från kontot till fritidsanläggning.
Modernisering av linhissar i flerbostadshus i Västerås
Hissarna (9 st) i bostadsområdet skall moderniseras. Originalfabrikat är Kone och hissarna byggdes under 1970-talet. Hissarna är ombyggda i olika omgångar med början i mitten av 1990-talet av Kone. Objektet är beläget på Jakobsgatan 57 – 67, 79 – 83, Västerås.
Modernisering av hiss 39, 9 & 55, Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av Hiss 39, 9 och 55, Västmanlands sjukhus Västerås.
Modernisering av hiss 32 & 34, Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av befintlig hiss 32 & 34 vid hus 07 & 08 Västmanlands sjukhus, Västerås.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser ny utbyggnad av entréparti av klubbhus samt ny trall.
Fasadtvätt på flerbostadshus i Blåsbo, Västerås
Avser fasadtvätt av putsfasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser utvändig ändring och ändring av planlösning av förskola.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Utbyte av belysning i hus 37, Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser Belysningsbyte i hus 37 vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Byte av golv i gymnastiksal i Västerås
Befintligt golv i gymnastiksalen är i dåligt skick och behöver därför bytas. Befintligt golv ligger på ett uppreglat trägolv. Rivning av trägolv och matta ingår i uppdraget.
Upphandling av projektledare i Västerås
Upphandling av huvudprojektledare, uppdraget omfattar i första hand huvudprojektledarskapet, men även option på ytterligare projektledning av delprojekt.
Utbyte av belysning i hus 9 och 10, Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser Belysningsbyte i hus 9 & 10 Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrad användning av affär till café, ändrad planlösning samt ändring av fasad.
Nytt styr- & övervakningssystem för reservkraft SOS:53001 i Västerås stad
Styrsystemet till reservkraftanläggningen ska byts ut.
Upprustning av bostadsgårdar vid flerbostadshus i Västerås
Avser kompletterande element på tre befintliga bostadsgårdar. Området ligger i Pettersberg, Västerås.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av förråd till lätt industri samt andring av ventilation, vatten och avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av förråd till lätt industri samt andring av ventilation, vatten och avlopp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Utvändig ändring av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare bostad (2 lgh) samt fasadändring flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Invändig ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt från kallvind till kontor.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Västerås
Avser lyktstolpar i området.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av källare till lokal samt ändring av fasad.
Ombyggnad av saluhall i Västerås
Anmälan om installation/ändring ventilation och brandskydd i saluhall/foodcourt.
Målning av trapphus och källare i flerbostadshus i Västerås
Planer finns att måla trapphuset samt källaren.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Utvändig ändring av industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Avser ändrad användning till kontor.
Analys av landskapets vattenhållande förmåga, Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen inbjuder härmed intresserade leverantörer att komma in med anbud avseende upphandling av Analys av landskapets vattenhållande förmåga.
Renovering av fönster på Domkyrkan i Västerås
Avser renovering av fönster, dörrar, luckor och murverk.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Avser ändring av fasad - ny glasad entredörr till billhall.
Installation av oljebrännare i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i skola.
Installation av oljebrännare i skola i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i skola.
Installation av oljebrännare i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i skola.
Installation av oljebrännare i samlingslokal i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i verksamhetslokal.
Installation av oljebrännare i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt fasadändring.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).