Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg (2+1). Ca 14 km lång sträcka. Ny belysning och bullerskärm, utbyggnad samt nya kantbalkar på bro.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Underhållsbeläggning värme i region Öst/Södermanlands och Västmanlands län
Grupp D30 2021-2023 inom Södermanlands län (D), och grupp U31 2021-2023 inom Västmanlands län (U). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västmanlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Utbyggnad av Biltema varuhus i Västerås
Utbyggnad av varuhus i Västerås med 500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av gata i Kopparlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Haraker med omnejd
Totalentreprenaden omfattar ca 30 km schakt och byggnation av fiberoptiskt bredbandsnät i Haraker med omnejd till ca 190 fastigheter inklusive stomnät. I anbud skall 125 kundanslutningar ingå. Grundläggning, montering och installation av ny site.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Avser tillbyggnad av transformatorstation för elbussar vid bussdepån i Västerås.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av gårdshus till 4 lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Utbyggnad av pizzeria i Västerås
Avser utbyggnad av pizzeria.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Avser nybyggnad av reservkraftsanläggning med tillhörande byggnad med tekniska system samt demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning till hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Ombyggnad av Herrkvarnsdammen i Västerås
Dammbyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Västerås Stad har därför för avsikt att riva ut Herrkvarndammen med syfte att gynna lokala naturvärden. Genom rivningen skapas fria vandringsvägar för fisk och vattenmiljön återställs.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Tillbyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilhall samt ändring av fasad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i brandskydd samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt anordnande av gym och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till verkstad och restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och verksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till bostad samt ändring av fasad.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostad samt ändring av fasad.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt, ändring av brandskydd samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av kanslihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kanslibyggnad (hamre ip, hus 2).
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för fasadändring samt ändrat användningssätt (del av affärslokal ändras till restaurang).
Uppförande av staket i Västerås
Avser uppförande av staket.
Ombyggnad av parkering i Västerås
Avser asfaltering av parkering.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Avser flytt av en vägg.
Upphandling av säkerhetsbesiktning av lekplatser, Västerås stad
Avser besiktning av lekplatser inom Västerås stad.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor och butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.