Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Om- och tillbyggnad av friskvårdsanläggning & badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Ändring av fasad och planlösning.
Nya skollokaler i Västerås
Ombyggnad av gymnasieskola och skola i Västerås.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Totalt 18 hållplatser. Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet, Bergslagsvägen, Hagbyholm läge A och cirkulationsplats Gäddeholmsvägen läge B. Tillgänglighetsanpassning, breddning och förlängning. Nya anslutningar, cykelparkering och viss upprustning.
Ombyggnad av skola i Västerås
Önstaskolan har fått tillökning av antal elever och behöver därför mer undervisningsyta. Denna entreprenad avser ombyggnation av främst hus B, E och F.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 4
Föreliggande upphandling avser den fjärde sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin vid Gryta avfallsanläggning i Västerås. Etappen omfattar ca 4,5 hektar deponiyta.
Sluttäckning av deponi 2009 IFA 1A i Gryta, Västerås, etapp 1
Entreprenaden omfattar i huvudsak sluttäckning av ca 2,4 hektar deponiyta på deponing "Deponi 2009" vid Gryta avfallsanläggning i Västerås.
Om och tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen. Omfattar upprustning av löparbanor, belysning och läktare m.m.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Stambyte i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Västerås
Avser stambyte i flerbostadshus.
Avveckling av avsvavlingsanläggning vid kraftvärmeverk i Västerås
Avser rivning av avsvavlingsanläggning med tillhörande utrustning: avsvavlingsbyggnad, slangfilterbyggnad, rökgasfläktbyggnad samt rökgaskanaler till och från skorsten.
Ombyggnad av park och lekplats i Västerås
Avser ombyggnation av grannskapspark med lekplats. Lövhagen byggs i två etapper, etapp 1 under 2022 och etapp 2 under 2023.
Tillbyggnad av däckhotell i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt från restaurang till lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Utvändig ändring av förskola (fönsterbyte).
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av plåttak på flerbostadshus.
Renovering av lågreservoar vid Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar installation av nya avskiljande väggar i rostfritt stål, utbyte/renovering av 4 st befintliga avstängningsluckor vid Hässlö vattenverk.
Modernisering av linhissar i flerbostadshus i Västerås
Hissarna (9 st) i bostadsområdet skall moderniseras. Originalfabrikat är Kone och hissarna byggdes under 1970-talet. Hissarna är ombyggda i olika omgångar med början i mitten av 1990-talet av Kone. Objektet är beläget på Jakobsgatan 57 – 67, 79 – 83, Västerås.
Leverans/installation av Syralut-anläggning till Kraftvärmeverket i Västerås
Avser leverans och installation av Syralutanläggning, Kraftvärmeverket.
Omkoppling av lakvatten till SBR-anläggning vid avfallsanläggning i Västerås
Avser ombyggnationer för att förbättra reningen i anläggningen och öka kapaciteten. Ombyggnation ska ske så att inkommande vatten alltid passerar en av de nya dammarna innan vattnet leds in till SBR-anläggningen.
Balkongarbeten på flerbostadshus i Västerås
Avser balkongarbeten, förlängning av golv samt inglasning på flerbostadshus.
Nya balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 8 balkonger.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
The second stage of automated and manaul inconel weld overlay in Boiler 6, Kraftvärmeverket i Västerås
This tender refers to the second stage of automated and manual inconel weld overlay in Boiler 6 at CHP. The works shall executed during the shut down operations after the summer in the existing CFP waste boiler on the empty pass. Target areas for automated overlay is on the four intermediate walls, front wall and rear wall with a total area of 761m2 extended. Target areas for manual overlay are the collecting pipes which has a total area of 45m2 extended.
Byte av elcentral i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av elcentral i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Lokalanpassning av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från yrkesskola till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser tillbyggnad för förvaring av bilar.
Tillbyggnad av förråd samt invändig ombyggnad av soprum vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Objektet omfattar tillbyggnad av förrådsdel med totalyta (BTA) ca 130 m2 samt invändig ombyggnad av soprum med yta (BRA) ca 30 m².
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ny hiss i flerbostadshus i Västerås
Avser ny hiss i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Modernisering av hiss 39, hus 52 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av 1 st linhiss, hiss 39, Västmanlands sjukhus Västerås.
Renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön
Avser renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön i Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat.
Tillbyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av laboratorium, "extension".
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till gym samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Fasadarbeten på galleria i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och fasadfärg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad fasad på industrilokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Byte av tak på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte av tak.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till hotell/tillfälligt boende.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av paviljong samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändrad fasad förskola.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte eller ev renovering av fönster.
Byggnation av bryggor i småbåtshamnen, del 2, Öster Mälarstrand i Västerås
Del 2 avser bryggor som ska utgöra småbåtshamn. I denna entreprenad ingår inte finplanering av öns överyta utan endast att bygga dess ”grundform”
Målningsarbeten på förskola i Västerås
Avser ommålning av invändiga ytskikt på förskolan. Innefattar väggar, socklar, foder samt radiatorer. Även befintliga paneler som finns målas upp i samma färg som väggen.
Vägledning för klimatanpassning av naturvårdsförvaltning, Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen inbjuder härmed intresserade leverantörer att komma in med anbud avseende upphandling av vägledning för klimatanpassning av naturvårdsförvaltning.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås etapp 2
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser tillbyggnad av industrilokal samt insättning av port.
Målning av fönster på flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fönster på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).