Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 173 st.

Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Kilforsen Stationsförnyelse
Kilforsen IK33 stationsförnyelse.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Sundsvall
Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis ombyggnation i en mindre del i befintligt äldreboende (personalutrymmen och godshantering). - Objektet avser nybyggnad av ca 9700 m2 - Objektet avser ombyggnad av ca 600 m2 - Behandlad tomtarea ca 7000 m2
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Entreprenaden avser ombyggnad av Regionens Hus, Härnösand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Återbostadisering av tre vårdboenden, lägenheter som under en tid använts för ett annat ändamål åter görs om till lägenheter, tillhörande kringarbeten samt renovering av ett flerbilsgarage (karbonatiserad betong och rostskadad armering m.m.) Falken 6 Bruksgatan 8 Falken 7 Bruksgatan 4 Falken 15 Ortviksvägen 5 Bergsåker 2:9 Betselvägen 50-62
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av anstalt i Ånge
Om- och tillbyggnad av Viskaanstalten i Ånge.
Tillbyggnad och rivning av äldreboende i Björna
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad utförande entreprenad avseende tillbyggnad av Björna vårdboende med 16 platser.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Utbyggnad av husfabrik i Ullånger
Preliminär tidplan: 1. Kvartal 1, 2022 projektering och upphandling, 2. Kvartal 2-3, 2022 bygg och installation 3. Kvartal 4, 2022 intrimning. 4. I Januari 2023 skall dom första produkterna lämna den nya fabriken.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontorsytor till lägenheter.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av 157 lägenheter, 5 lokaler och gemensamhetsutrymmen innefattande 174 WC/Dusch och 157 kök. Samt totalt 7 WC i hus 2,6,10,14 utanför tvättstuga, lokal Hus 8, Tvättstuga 14C.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Avser hyresgästanpassning tillbyggnad och fasadändring.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor. Anpassat för ett fullängdståg (600 m) och ett kortare tåg kan lastas samtidigt.
Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Avser totalrenovering av industrihus samt fasadändring.
Omtoppning av rullbana vid Örnsköldsviks Airport
Avser utförande av fräsning och asfaltering av rullbanan på Örnsköldsviks Airport, Yta ca: 91 000 m2. Dessutom ska option lämnas på Fräsning och asfaltering av skuldror och RESA område, Yta ca: 11.200 m2.
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förvaringstält, riva befintligt, fasadändring och tillbyggnad med verkstadsyta, loket 2 och 3.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:127.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad av lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad av lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Värmepumpsinstallation i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar installation av 6 frånluftsvärmepumpar med borrhål inkl. erforderlig projektering. Objektet är belägen på Sörbyvägen 7–9 och 13–19, Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Ombyggnad L23 Sundsvall
Ombyggnad L23 Sundsvall.
Ombyggnad av 40 kV ställverk i Örnsköldsvik
Ombyggnad av 40 kV ställverk och kontrollutrustning.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ombygg av lägenheter till gruppbostad.
Renovering & stambyte på kontor i Sundsvall
Avser renovering av kontorshus innefattande fönsterbyte, invändiga ytskikt samt stambyte och utbyte av teknisk utrustning.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheten ligger på Södra Köpmangatan 11-19.
Om- och tillbyggnad av matsal vid skola i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av om- och tillbyggnad av matsal.
Restaurering av Tivolibron i Sundsvall
Period 1 – Från vecka 11 och ungefär 8 veckor framåt. Reparationsarbetena på Tivolibron påbörjas. Period 2 – Från vecka 31 och ungefär 8 veckor framåt. De större reparationsarbeten som avser alla arbeten på brons ovansida sker.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av veterinärstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Avser lokalanpassningar på Skärpeskolan. Upphandling av konsulter sker troligen via ramavtal.
Tillbyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Total ytan som ska byggas åt Apoteket är ca 245 kvm varav ca 165 kvm tas via nybyggnation.
Renovering av tak, fasad och fönster på Själevads kyrka
Avser renovering av tak, fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Resurskonsult delprojektledare och specialiststöd avvattning och hydrogeologi, Sundsvall
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av 4 st hissar i flerbostadshus.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt av plåt och tegel på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Köpmangatan 18 A, B och 20 A, B. Mellangatan 7A-D, 11 A-C. Timrå Kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av planlösning som påverkar ventilation och brandskyddet, sidensjö prästbord 1:6.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheten Strandbo, Centrumvägen 51.
Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Installation av frånluftsvärmepumpsystem vid flerbostadshus i Kramfors
Entreprenaden omfattar installation och anslutning av frånluftsvärmepumpar, installation av ny styr- och reglerutrustning. Krambo AB har ett område i Kramfors med totalt fem lägenhetsbyggnader: Hus 1: Viktoriagatan 17 A-C - Kv. Nybygget 22/Löjtnanten, Hus 2: Viktoriagatan 15 A-C - Kv. Nybygget 22/Löjtnanten, Hus 3: Viktoriagatan 13 A-C - Kv. Nybygget 22/Löjtnanten, Hus 4: Johannesgatan 4 A-C - Kv. Nybygget 23/Översten samt Hus 5: Johannesgatan 2 A-C - Kv. Nybygget 23/Översten.
Ombyggnad av utvecklingscenter i Kramfors
Lokalerna ska restaureras och hyras ut som kontorshotell och/eller coworking space.
Tillbyggnad av turistinformation och reception i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av motell med entré, toalett och turistinformation, bjästa 57:6.
Infodring av ledningar med flexibelt foder i Sollefteå kommun
Avser infodring med flexibelt foder av fyra olika objekt, två i Sollefteå tätort, ett objekt i Näsåker tätort och ett objekt i Nordankäl. Totalt skall ca 1120 meter ledning infodras.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Ombyggnad av dagcenter till serviceboende i Härnösand
Objektet avser utförande av en installation av GEO-FTX som ska betjäna två befintliga ventilationsaggregat med värme på vinter och kyla på sommaren via vattenbatterier som ska monteras i aggregaten. Det ska borras 5 stycken borrhål för att plocka energin ur marken och dessa ska knytas ihop med fläktrummet på vinden.
Byte av fasad på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadbyte på flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av ca 30 hus i en 3 års period.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av led för terrängcykel. Projekt Dynamo.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Fasadändring av ca 30 flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering av kontorshus.
Fasadrenovering på Sidensjö kyrka
Avser fasadrenovering och tjärning av tak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Rivning av byggnad i Sundsvall
Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.
Rivning eller renovering av idrottshall i Sundsvall
Rivning eller invändig renovering av idrottshall.
Ombyggnad i vattenverk i Ånge
Avser ombyggnad av membrananläggning i vattenverk
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, konstantinopel 11.
Ny luftbehandling för Gunillagården i Junsele
Entreprenaden omfattar nytt ventilationsaggregat för hus B3, nya frånluftsfläktar för hus A1, A2, B1 samt ny tilluftfläkt för hus A1, A2, B1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av 1 plan
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av affärslokaler till kontorslokaler.
Om el nybyggnad av skatepark i Kramfors
Om- eller nybyggnad av skatepark i Kramfors.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser Hyresgästanpassning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av 3 flerbostadshus Dingersjö 54:5,54:2,3:131, fönsterbyte.
Utbyte av hissanläggningar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objekten är belägna på Sörbyvägen 20 och 24 i Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av restaurangverksamhet, fridsborg 2:2.
Tillbyggnad till padelhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av lokal, takhöjning för att rymma padelhall, gene 2:114.
Efterbehandling av torvtäkt i Sollefteå kommun
Entreprenaden omfattar efterbehandling av torvtäkten Norrmossaflon i Sollefteå Kommun. Under tiden för efterbehandling ansvarar entreprenören även för hämtning av torv inom torvtäkten och upplastning av torv på lastbil till åkare för leverans av torv till kunderna, för den kvarvarande torv som finns på täkten.
Ombyggnad av omklädningsrum mm på räddningsstation i Kramfors
Avser ombyggnad av omklädningsrum och konferenslokal.
Installation av GEO-FTX på gruppboende i Härnösand
Objektet avser utförande av en installation av GEO-FTX som ska betjäna två befintliga ventilationsaggregat med värme på vinter och kyla på sommaren via vattenbatterier som ska monteras i aggregaten. Det ska borras 5 stycken borrhål för att plocka energin ur marken och dessa ska knytas ihop med fläktrummet på vinden.
Installation av solceller och markiser på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller och markiser.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).