Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage/förråd till 3 st bostäder.
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Tillbyggnad av vårdbostad i Örnsköldsvik
Installera hiss, tillbyggnad av trapphus i omsorgsboende, björna 2:229.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med garage och verkstad, bredbyn 1:39.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus, haffsta 1:6.
Tillbyggnad av mast i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av mast, höjning av torn, brösta 14:1.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i församlingslokal, husum 1:137.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källare till lägenheter, järved 1:96.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lägenhet till kontor, tillbyggnad av farstukvist, fasadändring, sätta upp skylt, gropen 1.
Renovering av slåtterlador och skogskoja vid Lillsjöslåtterns naturreservat
I Lillsjöslåtterns naturreservat finns fyra slåtterlador och en skogskoja som är i behov av underhållsarbete. Ladorna har ett högt kulturhistoriskt värde då de är viktiga objekt i silängsmiljön.
Rivning av enbostadshus i Mellansel, Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av enbostadshus med tillbehör, 2 st uthus på fastigheten Mellansel 1:54 del av, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.