Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av förskola, 2-3 avd.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, loket 2 och 3.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Stambyte samt renovering av kök i flerbostadshus i Själevad
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök i 60 lägenheter, innefattande 60 kök. Samt byte av Tambur och entrédörrar.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av veterinärstation.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Tillbyggnad av garage och kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor.
Tillbyggnad av bilhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och fasadändring av bilhall.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, fasadändring, ändrad planlösning, ny entré.
Renovering av garage vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av kallgarage samt ventilation i varmgarage.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, anordning för ventilation, planlösning och brandskydd påverkas, installera hiss, loggen 3.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från tryckeriverksamhet till gym, bern 9.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restauranglokal med varuintag och soprum, bjästa 57:6.
Tillbyggnad av trapphus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av trapphus, strandkajen 7.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av förråd med carport och garage, brösta 1:101.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av förskola med bullerplank, sidensjö prästbord 1:6.
Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning, till café, paris 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från enfamiljshus till flerfamiljshus, österås 1:143.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från gemensamhetslokal till lägenhet, erik-larstorpet 1:69.
Ombyggnad av gästhus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till gäst- och övernattningsboende, kärrsjö 1:103.
Ombyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av enbostadshus, inreda ytterligare bostad, främmerhörnäs 3:5.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av industribyggnad med lager och kontor.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Avser ändring av anordning för ventilation i kontorsbyggnad.
Utredning av inre hamnen i Örnsköldsvik
Uppdragsgivare och konsult ska utreda och sammanställa hur området runt inre hamnen skall utvecklas på bästa sätt. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Örnsköldsviks kommun, Lungviks Hamnförening och Örnsköldsviks Segelsällskap i syfte att verka för en långsiktig lösning av markfrågan kring vinterupplaget för Lungviks småbåtshamn.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.