Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Avser verkstadsyta och lager.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av förskola, 2-3 avd. Projektörer upphandlas troligen via ramavtal.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:127.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av nya kapprum på Skärpeskolan. Kroksta 23:1, Kroksta 10:364
Ommålning av vändskivor i Mellansel och i Skelleftehamn
100-58008-1 i Örnsköldsviks kommun samt 100-45516-1 i Skellefteå kommun. Utförs under 2023 och 2024.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av bussplats, gångpassage och beläggningar.
Ombyggnad av konstgräsplan i Örnsköldsvik
A-Plan, Skyttis, Matcharena : Befintligt konstgräsmatta (backing samt fiber) inklusive ifyllnad, kvartssand och gummigranulat, ska demonteras och transporteras till deponi/återvinning. En värmepad ska installeras under konstgräset för att öka värmefördelningen och minska energikostnaden för uppvärmning. B-Plan, Skyttis: Tidigare fotbollsplan av grus som ska bli konstgräsplan. Nybyggd yta utförd i annan upphandling. Ytan planeras vara byggd med dränering, asfalt och avjämnad grusyta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, tulpanen 7.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser tillskapande av bussficka och busshållplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser renovering av fasad och tak samt byte av fönster.
Rivning av restaurang i Örnsköldsvik
Anmälan om rivning av restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Naturvårdsåtgärder gällande återställande av havsstrandängar, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Avser utförande av naturvårdsåtgärder för havsstrandängar inom de tre områdena Ottelandet, Sör-Broviken och Kasaviken.
Naturvårdsåtgärder gällande anläggande av gäddfabriker, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Avser naturvårdsåtgärder inom de två områdena Banafjälsviken och Skallörsfjärden. Båda områdena är belägna i Risöfjärden, strax norr om Örnsköldsvik. Naturvårdsåtgärderna omfattar anläggande av lekområden för fisk, sk "gäddfabriker" samt åtgärder för igenväxande havsstrandängar i dessa områden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).