Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Tillbyggnad och rivning av äldreboende i Björna
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad utförande entreprenad avseende tillbyggnad av Björna vårdboende med 16 platser.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av 157 lägenheter, 5 lokaler och gemensamhetsutrymmen innefattande 174 WC/Dusch och 157 kök. Samt totalt 7 WC i hus 2,6,10,14 utanför tvättstuga, lokal Hus 8, Tvättstuga 14C.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor. Anpassat för ett fullängdståg (600 m) och ett kortare tåg kan lastas samtidigt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av flerbostadshus, från 24st till 12st lägenheter, lejonet 1.
Omtoppning av rullbana vid Örnsköldsviks Airport
Avser utförande av fräsning och asfaltering av rullbanan på Örnsköldsviks Airport, Yta ca: 91 000 m2. Dessutom ska option lämnas på Fräsning och asfaltering av skuldror och RESA område, Yta ca: 11.200 m2.
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förvaringstält, riva befintligt, fasadändring och tillbyggnad med verkstadsyta, loket 2 och 3.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:127.
Värmepumpsinstallation i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar installation av 6 frånluftsvärmepumpar med borrhål inkl. erforderlig projektering. Objektet är belägen på Sörbyvägen 7–9 och 13–19, Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad av 40 kV ställverk i Örnsköldsvik
Ombyggnad av 40 kV ställverk och kontrollutrustning.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Tillbyggnad av garage och kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor.
Tillbyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Total ytan som ska byggas åt Apoteket är ca 245 kvm varav ca 165 kvm tas via nybyggnation.
Renovering av tak, fasad och fönster på Själevads kyrka
Avser renovering av tak, fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Byte av tak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på adresserna Mycklingsvägen 8-14 i Själevad, Örnsköldsvik. Takyta totalt: ca 3400 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av planlösning som påverkar ventilation och brandskyddet, sidensjö prästbord 1:6.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, brösta 14:3.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, kina 1, fönsterbyte ca 400 st.
Tillbyggnad av turistinformation och reception i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av motell med entré, toalett och turistinformation, bjästa 57:6.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Tillbyggnad av reningsverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av reningsverk, själevads prästbord 1:156.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad med verkstad/garage och personalutrymme.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av planlösning, ändring av bärande konstruktion, dublin 7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, konstantinopel 11.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restauranglokal med varuintag och soprum, bjästa 57:6.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Utbyte av hissanläggningar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objekten är belägna på Sörbyvägen 20 och 24 i Örnsköldsviks kommun.
Tillbyggnad till padelhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av lokal, takhöjning för att rymma padelhall, gene 2:114.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av entré och lagerhall, bjästa 57:5.
Installation av solceller och markiser på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller och markiser.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skolbyggnad med takat vilplan, albertsro 1:147.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring och sätta upp skyltar, bern 9.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum, överön 6:17.
Rivning av kontor i Örnsköldsvik
Rivning av byggnad, skademark 9:3.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring av butik, ny fasadkulör, byte av skyltar, bjästa 30:1.
Upphandling av montagekoordinator till turbinrevision vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Uppdraget är uppdelat i två delar i form av en planeringsdel och en genomförandedel (montagekoordinering). Uppdrag i form av planeringsarbete genomförs under kvartal 1, 2022. Uppdrag i form av montagekoordinering genomförs i samband med stor revision av axialturbinanläggningen under maj-juni 2022.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring av butik, ny fasadkulör, översjäla 14:4.
Ombyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, strandkajen 7.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).