Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av förskola.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.
Stambyte samt renovering av kök i flerbostadshus i Själevad
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök i 60 lägenheter, innefattande 60 kök. Samt byte av Tambur och entrédörrar.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av 2 lhg i flerbostadshus.
Reparation av bro över Utterån i Fällkäl
Byte av övergångskonstruktioner, betongreparationer, målning, reparation kantbalkar, nytt tätskikt av betong.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Tillbyggnad av garage och verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med garage och verkstad, bredbyn 1:39.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Om och tillbyggnad av affärs-, kontorsbyggnad, svartby 2:303.
Tillbyggnad av butik i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av butik och verkstad med butik och spolhall, bodum 10:17.
Rivning av telestation i Örnsköldsvik
Riva teknikhus, aspeå 1:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av bostadshus, inglasa uterum, renen 2, attefall.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av industribyggnad med lager och kontor.
Tillbyggnad av mast i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av mast, höjning av torn, brösta 14:1.
Rivning av enbostadshus i Mellansel, Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av enbostadshus med tillbehör, 2 st uthus på fastigheten Mellansel 1:54 del av, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.