Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med produktionshall.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Ombyggnad till butik mm i Örnsköldsvik
Ändrad användning lager till handel, fasadändring, tillbyggnad ny entré, norrlungånger 2:144.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage/förråd till 3 st bostäder.
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Ombyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Ändra planlösning, väsentlig ändring av anordning för ventilation och va, örnsköldsvik 5:19.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, installera hissar, ämbaret 5.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lägenhet till kontor, tillbyggnad av farstukvist, fasadändring, sätta upp skylt, gropen 1.
Rivning av mast i Örnsköldsvik
Riva telemast och bod, österkäl 1:3.
Tillbyggnad av mast i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av befintlig telemast, hädanberg 2:12.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av cykelgarage, sjukhuset 1.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter, skottland 3.
Ombyggnad av väg i Örnsköldsvik
Ombyggnad av småbåtshamn, pir, flytbrygga, väg, schaktning, finna 1:1.
Rivning av enbostadshus i Mellansel, Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av enbostadshus med tillbehör, 2 st uthus på fastigheten Mellansel 1:54 del av, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Renovering av slåtterlador och skogskoja vid Lillsjöslåtterns naturreservat
I Lillsjöslåtterns naturreservat finns fyra slåtterlador och en skogskoja som är i behov av underhållsarbete. Ladorna har ett högt kulturhistoriskt värde då de är viktiga objekt i silängsmiljön.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från stall till bryggeri/livsmedelslokal, åkerhemmet 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.