Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utförande av klimattrummor på järnvägen mellan Långsele-Västeraspby
För att öka kapaciteten på trummor som vid kontrollberäkningar visat sig ha för låg kapacitet. Arbeten utförda under 2023 ska vara färdigställda 2023-10-16 (deltid 1).
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Korvsta. Bandel 232, Ådalsbanan.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ombygg av lägenheter till gruppbostad. Byggstart=rivningsstart.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning, lägenheter till gruppbostad.
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Tillbyggnad av affärshus i Sollefteå
Tillbyggnad av affärslokal för personalutrymme, online utlämning samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av lager i Sollefteå
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ändrad användning från studentbostäder till gruppboende.
Underhåll av järnvägsbroar i region Mitt
Omfattar bro 3500-1842-1 Bruksån, bro 3500-1843-1 Bruksån, bro 3500-1847-1 Nässjö och bro 3501-5649-1 Hallstagatan.
Om- och tillbyggnad av skjutbana med tillhörande skärmtak vid Sollefteå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden tillbyggnad av skärmtak ovan befintlig kulfångstvall, utökning av skjutvallar samt utbyggnad av befintlig skyttepaviljong.
Fasadrenovering på Eds Kyrka
Avser fasadrenovering på Eds Kyrka.
Ombyggnad av hotell i Sollefteå
Ombyggnad av hotell med 9 nya hotellrum.
Ombyggnad av cafeteria i Sollefteå
Ändrad användning från butik till café. Anpassningar för ventilation samt vatten och avlopp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).