Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Integrerat brounderhåll i Västernorrlands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 864 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Stambyte i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av va i flerbostadshus, Anmälan för väsentlig ändring av va i flerbostadshus Blocket 20,21.
Mark- och BEST-arbeten vid Sundsvalls resecentrum
Entreprenad B mark, VA och BEST-arbeten för de s.k. Frilasten och Billasten i nordöstra delen av Sundsvalls bangård. Rivning och byggnation av uppställningsspår för godsvagnar, ny dragning/kulvertering av Stavsättersbäcken samt VA för rangertornet. Bandel 230.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för lager och lastkaj.
Rivning och sanering av industriområde i Sundsvall
Avser rivning av 3 industribyggnader och cisterner sedan kommer en sanering av marken ske.
Om och tillbyggnad till förskola i Nacksta
Avser tillbyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Ombyggnad till gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsverksamhet till gymnasium.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Avser väsentlig ändring av brandskydd och bärande konstruktion i församlingsgård.
Hyresgästanpassning av skollokaler i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning för gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av verkstad i Sundsvall
Avser fasadbyte av verkstad och bilförsäljningshall.
Klimatåtgärder längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Nya betongmadrasser ca 1500 m2 samt montering av nya plattor jordspikar. Utbyte av trumma.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tillbyggnad av lager till affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (7 nya lägenheter), nybyggnad av mur samt rivning av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av putsfasad samt byte av fönster (ca 70st).
Hyresgästanpassning i varuhus i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av lokal.
Nytt ventilationssystem samt installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av nya ventilationsaggregat på taket.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Fasadändring och ombyggnad från affärslokal till restaurang.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Resurskonsult delprojektledare buller och vibrationer i Program Sundsvall
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Tillbyggnad av tvättinrättning i Sundsvall
Tillbyggnad av flerbostadshus med förråd och tvättstuga.
Resurskonsult delprojektledare signal i projekt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Nödfrånkoppling och totalstopp längs järnväg i Region Mitt sträckan Överås-Västerasby
Upphandlingen avser projektering och produktion samt driftsättning av Nödfrånkopplingsfunktion och totalstoppfunktion i transformatorstationer, omformarstationer samt kopplingscentraler. Nödfrånkoppling finns även i 50 Hz-anläggningar med Överledningsskydd på hjälpkraftlinjer. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 12 månader.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Inspektion av broanläggning över Sundsvallsfjärden i Sundsvall
Konsulten ska för beställarens räkning utföra inspektion av bro 22-1224-1, 22-1224-2, 22-1224-3, 22-1224-4, 22-1224-5, 22-1224-6 och 22-1224-7 samt och uppföljande kontroll av katodiskt skydd bro 22-1224-1, Sundsvalls kommun år 2023-2024.
Ombyggnad av hotell i Sundsvall
Avser mindre ombyggnad av hotelldel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för schakt av flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Sundsvall
Rivning av bensinstation.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att byta dörrar.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Avser byta av ventilation i församlingshus.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av entrédörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).