Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Sundsvall
Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis ombyggnation i en mindre del i befintligt äldreboende (personalutrymmen och godshantering). - Objektet avser nybyggnad av ca 9700 m2 - Objektet avser ombyggnad av ca 600 m2 - Behandlad tomtarea ca 7000 m2
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Exploateringsarbeten vid Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten för en etapp av en ny stadsdel i Sundsvalls kommun. Arbeten som ska utföras är rivning av befintliga byggnader, marksanering, projektering och byggande av lokalgator och parker, anslutningar av vatten och avlopp, markarbeten för el- och fiberkablar.
Ombyggnad till kontor i Sundvsall
Avser ombyggnad till kontor på plan 2 i byggnaden.
Modernisering av utomhusbad i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändring från gruppboende till 11 lägenheter.
Rivning och sanering av industriområde i Sundsvall
Avser rivning av 3 industribyggnader och cisterner sedan kommer en sanering av marken ske.
Om och tillbyggnad till förskola i Nacksta
Avser tillbyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Ombyggnad av kulturhus i Sundsvall
Bygglov för renovering av k-märkt byggnad.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Ombyggnad L23 Sundsvall
Ombyggnad L23 Sundsvall.
Utvändigt underhåll av verkstad i Sundsvall
Avser fasadbyte av verkstad och bilförsäljningshall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av personalutrymmen på industribyggnad
Nytt ventilationssystem samt installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av nya ventilationsaggregat på taket samt solceller.
Byte av tak på industrihus i Sundsvall
Avser byte av tak på industribyggnad, ca 1000kvm.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändig målning i Sköns kyrka
Avser invändig målning och restaurering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Rivning av idrottshall i Sundsvall
Rivning eller invändig renovering av idrottshall.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Takarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Takarbete på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av trapphus i flerboostadshus.
Utbyte av skruvtransportörer till Essviks ARV i Kvissleby
Avser maskinutrustning som ingår i den mekaniska reningen på Essviks Avloppsreningsverk. Utrustningen är från 80-talets början och behöver nu förnyas.
Resurskonsult delprojektledare och specialiststöd avvattning och hydrogeologi, Sundsvall
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga med ytterligare 1+1 år.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus och ändring av ventilation.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av fasad samt nybyggnation av en altan.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Ombyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av frisersalong till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av ventilation förskola.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundsvall
Avser målning av fasad på bensinstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Avser tjärstrykning på gravkapell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).