Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sundsvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Hela driftområdet sträcker sig över de största delarna av Sundsvalls och Timrå kommuner, men även in i Härnösand, Sollefteå, Ragunda och Nordanstigs kommuner. Ca 1342 km väg.
Ombyggnad av tre mottagningsstationer, Sundsvall Elnät AB
Omfattar ombyggnation av tre befintliga mottagningsstationer M3, M4 och M6. Ombyggnationen av stationerna består bland annat av en ny tillkommande 10kV fack med tillhörande ny kontrollanläggning, teleanläggning, lokalkraft- och hjälpkraftsystem samt oljegropar för transformatorer.
Modernisering av utomhusbad i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Avser ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser om- och tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av bank, flerbostadshus, innergård i Sundsvall
Avser ombyggnad av fastighet där det ska bli kontor och lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning och tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Byte av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av 5st hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad från från arbetslokal till 4st lägenheter.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Uppdraget avser utförande av 3 brunnsområden, totalt 18 borrhål vid fastigheten Solhaga 2. Borrhål ska preliminärt borras ner till 300 meters aktivt brunnsdjup.
Ombyggnad av skolgård i Sundsvall
Marklov för schaktning av skolgård.
Ombyggnad av parkering i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar, belysning samt motorvärmare och breddning av parkering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utbyte av konstgräs i Nordichallen, Gärdehov
Avser ny mobil konstgräsmatta och ny PAD Gärdehov, Nordichallen/Gärdehov.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad och byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Byte av yttertak och tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av två dammar i Njurunda, Sundsvalls kommun
Projektet avser rivning av två dammar i Stångån. Dammarna har numera inget produktivt syfte, utan dammarna är kvarlevor från tidigare verksamheter. I uppdraget ingår även arbeten med biologisk återställning av vissa delar av Stångån.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för anläggande av deponicell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Sundsvall
Anmälan för ändrad användning från förskola till vandrarhem med gemensamhetsutrymme.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Tillbyggnad av restaurang.
OVK-besiktning i radhus i Sundsvall
Avser OVK-besiktning i radhuslägenheter.
Målning av fasad av skola i Sundsvall
Avser målning av fasad samt fönster på Västermalmskolan, Hus A.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).