Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bank, flerbostadshus, innergård i Sundsvall
Avser ombyggnad av fastighet där det ska bli kontor och lägenheter.
Halvvarm massabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y11. Väg 931 Moliden, väg 939 och 964 Edsele, väg 968 Åsmon och Betåsen-Tågsjöberg, väg 972 och 973 Ramsele under 2024 (klart 2024-10-04). Väg 974 Ramsele-Imfors, väg 975 Näsåker-Imfors och väg 978 Imfors-Betåsen under 2025 (klart 2025-10-03).
Ny växel vid Västra station i Sundsvall
Ny växel på Västra station, åtgärdande av busshållplatser vid Fridhemsgatan. Mark- och BEST- arbeten på Sundsvall Västra samt Mark-, VA- arbeten vid Fridhemsgatan.
Renovering av bro över Alnösundet vid Alvik
Renovering av övergångskonstruktioner, betongreparationer.
Varmmassabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y1. Väg E4 Myre-Sundsvall, väg 568 genom Nolby, väg 570 Medskogsbron-Tegelbruksvägen, väg 684 Torsboda-Söråker samt otion på Y-län lappning.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Nytt suicidskydd på Sundsvallsbron
Ca 3,5 km säkerhetsräcke/suicidskydd på både västra och östra sidan av bron.
Släntförstärkning längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Åtgärder vid ca km 557+720 – 770 skall vara färdigställda 2024-09-27. Åtgärder i vattenmiljö ska utföras 2024-06-16 – 2024-11-30.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, Ecostream. V5381 Åskabäcken längs väg 348 och V6364 Hällbäcken längs väg 661.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Avser ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser stamrenovering för Räbbmogatan/Fullriggarvägen i Sundsvall som kommer att utföras i 4 etapper.
Renovering och målning av uppställningsplatser på Midlanda Airport
Objektet avser renovering och målning av uppställningsplatser för flygplan. Upphandlingen är i två (2) delar där del 1 omfattar ny målning på platta M - Midlanda och del 2 omfattar förstärkning/renovering (ny överbyggnad) av södra plattan inklusive ny målning.
Rivning av skola i Sundsvall
Objektet omfattar rivningsentreprenad för följande objekt: 1 st fastighet Öde skola (ca 1300 kvm) som ligger vid Färjevägen 21. Rivningen skall ske till 0,3 m under befintlig betongplatta, gäller även under lägre liggande ursparningar.
Leverans och installation av reservkraft i Grönsta och Allsta, Sundsvall Vatten AB
Entreprenaden omfattar Leverans och all installation av reservkraft i container. Även åtgärder i befintliga lågspänningsställverk ingår.
Installation av hiss i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss.
Utbyte av fjärrvärmekulvert mm i Sundsvall
Nybyggnad av fjärrvärmekammare Alvik 2:1,Filla 2:21 och utbyte av kulvertar.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Ombyggnad av gruppboende till 12 st bostäder, personalrum.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av trapphus samt byte av fasad.
Installation av solceller på Essviks ARV i Kvissleby
Avser installation av solceller på befintligt tak på Essvik avloppsreningsverk.
Yttertaksarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Byte av viss plåt på yttertak.
Installation av hissar i fastigheter i Sundsvall
Avser installation av Hiss på Kulturskolan, NP3 Arena samt Skönbergs lokalkontor i Sundsvall.
Ombyggnad till café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av två dammar i Njurunda, Sundsvalls kommun
Projektet avser rivning av två dammar i Stångån (damm 1 och 3). Dammarna har numera inget produktivt syfte, utan dammarna är kvarlevor från tidigare verksamheter. I uppdraget ingår även arbeten med biologisk återställning av vissa delar av Stångån.
Ny sarg till ishall i Sundsvall
Upphandlingen avser ny sarg till A-hallen i Gärdehov inkl. avbytarbås och utvisningsbås.
Ombyggnad av entréer på kontorshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av 2-3 entréer samt handikappanpassning i kontorshus.
Byte av hiss i skola i Sundsvall
Anmälan för byte av hiss i skola.
Fasadändring av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industrilokal/verkstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Elektroden 1,2.
Rivning av produktionslokal i Sundsvall
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Installation av bredband, fiber i flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av bredband/fiber.
Målning av carportar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av 6 carportlängor med av 60 platser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Avser byggnation av ramp på logistikbyggnad.
Ommålning av carportar i Sundsvall
Planer finns att måla på 5 carportslängor.
Renovering av tvättstuga i flerbostadshus i Sundsvall
Renovering av ytskikt i tvättstuga.
Asfaltering av gångar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser asfaltering av gångvägar vid flerbostadshus.
Målning vid portar på flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning runt portar (6st) på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).