Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Sundsvall
Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis ombyggnation i en mindre del i befintligt äldreboende (personalutrymmen och godshantering). - Objektet avser nybyggnad av ca 9700 m2 - Objektet avser ombyggnad av ca 600 m2 - Behandlad tomtarea ca 7000 m2
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Återbostadisering av tre vårdboenden, lägenheter som under en tid använts för ett annat ändamål åter görs om till lägenheter, tillhörande kringarbeten samt renovering av ett flerbilsgarage (karbonatiserad betong och rostskadad armering m.m.) Falken 6 Bruksgatan 8 Falken 7 Bruksgatan 4 Falken 15 Ortviksvägen 5 Bergsåker 2:9 Betselvägen 50-62
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontorsytor till lägenheter.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad av lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad av lägenheter.
Ombyggnad L23 Sundsvall
Ombyggnad L23 Sundsvall.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Renovering & stambyte på kontor i Sundsvall
Avser renovering av kontorshus innefattande fönsterbyte, invändiga ytskikt samt stambyte och utbyte av teknisk utrustning.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Restaurering av Tivolibron i Sundsvall
Period 1 – Från vecka 11 och ungefär 8 veckor framåt. Reparationsarbetena på Tivolibron påbörjas. Period 2 – Från vecka 31 och ungefär 8 veckor framåt. De större reparationsarbeten som avser alla arbeten på brons ovansida sker.
Resurskonsult delprojektledare och specialiststöd avvattning och hydrogeologi, Sundsvall
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av 4 st hissar i flerbostadshus.
Byte av fasad på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadbyte på flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av ca 30 hus i en 3 års period.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering av kontorshus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av led för terrängcykel. Projekt Dynamo.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Fasadändring av ca 30 flerbostadshus.
Rivning eller renovering av idrottshall i Sundsvall
Rivning eller invändig renovering av idrottshall.
Rivning av byggnad i Sundsvall
Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av affärslokaler till kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser Hyresgästanpassning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av 1 plan
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av 3 flerbostadshus Dingersjö 54:5,54:2,3:131, fönsterbyte.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för fönsterrenovering.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för relining under 2022.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för OVK-besiktning.
Tillbyggnad av bensinstation i Sundsvall
Avser ubyte av cisterner.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av takmaterial flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Avser installation av portar.
Renovering av fönster och dörrar på Lidens kyrka
Avser renovering av kyrkfönster och dörrar på Lidens kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Nya bevakningskameror till NP3 Arena i Sundsvall
Avser nya bevakningskameror till Np3 Arena i Sundsvall.
Skyddsrumskontroll för Drakfastigheter, Sundsvalls kommun
Drakfastigheter ser just nu över statusen på sina skyddsrum i kommunen. I det arbetet behövs stöd i form av teknisk kompetens för bedömningar, åtgärder (åtgärdsplaner eventuella projekteringar) samt framtagande av handlingar och dokument.
Tjärning av tak på Lidens gamla kyrka och klockstapel
Avser tjärning av klockstapel, stigport och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Renovering av smidesstaket vid Indals kyrka
Avser renovering av smidesstaket.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.
Hissrenovering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser hissrenovering. Byte av hissinredning, dörrar och styrning.
Armaturbyte för vägbelysning i Bredsand, Sundsvall
Entreprenaden omfattar utbyte av ca 259 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Bredsand i Sundsvalls kommun. Stolphöjd upp t.o.m. 10 m. Armaturerna skall monteras på stolpar av typen stål raka, stål med arm samt trä med arm.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd affärshus/kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med byte av garageportar Nolby 40:2, Dingersjö 28:27, Kvissle 2:53.
Byte av hängrännor och stuprör på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av hängrännor och stuprör.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).