Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Entreprenaden avser ombyggnad av Regionens Hus, Härnösand.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Avser hyresgästanpassning tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Avser totalrenovering av industrihus samt fasadändring.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Om- och tillbyggnad av matsal vid skola i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av om- och tillbyggnad av matsal.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Ombyggnad av dagcenter till serviceboende i Härnösand
Objektet avser utförande av en installation av GEO-FTX som ska betjäna två befintliga ventilationsaggregat med värme på vinter och kyla på sommaren via vattenbatterier som ska monteras i aggregaten. Det ska borras 5 stycken borrhål för att plocka energin ur marken och dessa ska knytas ihop med fläktrummet på vinden.
Installation av GEO-FTX på gruppboende i Härnösand
Objektet avser utförande av en installation av GEO-FTX som ska betjäna två befintliga ventilationsaggregat med värme på vinter och kyla på sommaren via vattenbatterier som ska monteras i aggregaten. Det ska borras 5 stycken borrhål för att plocka energin ur marken och dessa ska knytas ihop med fläktrummet på vinden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov- fasadändring och skylt.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Ändrad användning, del av byggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov- fasadändring och skylt.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring/ändrad användning.
Tillbyggnad av garage i Härnösand
Bygglov- tillbyggnad och ändrad användning av byggnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Avser inglasning av balkonger, ca 10 st. Berörda hus är: Hus A med adress Spjutgatan 1B, Hus B med adress Spjutgatan 1A, Hus D med adress Ängsvägen 35 samt Hus E med adress Ängsvägen 37.
Inventering av Ulvödjupet, Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrlands län avser att upphandla uppdrag avseende fältundersökning av Ulvödjupet som omfattar makrofauna, sedimentanalyser, konduktivitet, temperatur, salinitet (CTD) och syremätningar.
Skoglig naturvärdesinventering, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Avser skoglig naturvärdesinventering i Västernorrland. Inventeringen syftar till att förbättra kunskapen om skogliga naturvärden i några av de värdetrakter som föreslagits i länets handlingsplan för grön infrastruktur. Värdekärnor och för respektive trakt relevanta bevarandeytor ska avgränsas och beskrivas.
Restaurering och konservering av runstenar, Länsstyrelsen Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län avser att restaurera och konservera ett urval av länets runstenar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för OKV-besiktning.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av porttelefon.
Utvändigt underhåll av museum i Härnösand
Startbesked för fasadändring, byggnaden Vulkan i friluftsmuseet.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).