Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny anläggning för förvätskningsanläggning av biometan i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) upphandlar totalentreprenad avseende ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasuppgradering av biogas till biometan med efterkommande anläggning för förvätskning av biometan med tillhörande ledningar. Möjlighet finns till optioner avseende Förvätskning av koldioxid med lagertank med lossningsutrustning och Reservdelar
Ombyggnad av gata, VA mm i Älandsbro
Projektet omfattar renovering av befintlig gata, arbeten som är aktuella är byte av vattenledningar, avloppsledningar, el och tele/opto samt gatubelysning.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Markarbeten samt rivning av betongkonstruktioner vid försvarsanläggning, Västernorrlands län
Berg- och jordschakt som förberedelse för husbyggnation skall utföras totalt på en yta av ca 20 ha. Förberedda ytor skall förses med säkerhetsstängsel. Vägbyggnation av ca 3 km grusväg. Rivning av befintliga betongkonstruktioner under jord och utökning av bergschakt med tunnelsprängning om ca 30 000 kbm under jord. Gjutning av betongkonstruktion under jord. Borrning av energibrunnar. Arbetet kommer att utföras vid skilda arbetsställen och inom ett begränsat område. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Resurskonsult/specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Nord
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 36 månader.
Utbyte av brandlarmsanläggningar i fastigheter i Härnösand
Avser följande projekt: 1)Härnösand, TS3, tryckstegringsbyggnad, 2) Kraftvärmeverket, Fastlandet 2:58-2:60, 2:62-2:63, 2:66, 3) Sjöbefälsskolan 2, Härnösand, värmecentral och elpanna, 4) Tallvägen, vattenverk, vattnet 1:1, 5) Reningsverk, Kattastrand, Södersundsvägen (Vattnet 1:1), 6) Återvinningsanläggning samt garage och kallförråd, Älgen 1 & 2, Baldershage 4 & 5, Kullen 1:110, 7) Baldershage 7, Härnösand, kretsloppsparken, Kontor/garage/kallförråd, mottagningscentral farligt avfall, 8) Tankstation, Bondsjö 2:290 samt 9) Biogasanläggning, Äland 1:32.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).