Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av öppningsbar bro i Härnösand
Avser byte av öppningsbar bro samt muddring av kanalen, farled genom Nattviken. För att klara av arbetena ingår också en tillfällig bro med tillhörande omledningsvägar för all trafik som idag trafikerar den befintliga Nybron.
Ny anläggning för förvätskningsanläggning av biometan i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) upphandlar totalentreprenad avseende ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasuppgradering av biogas till biometan med efterkommande anläggning för förvätskning av biometan med tillhörande ledningar. Möjlighet finns till optioner avseende Förvätskning av koldioxid med lagertank med lossningsutrustning och Reservdelar
Ändring av verksamhet i Härnösand
Möjliggöra en mer flexibel form av användning.
Ombyggnad av kontorshus i Härnösand
Anmälan - byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
Yttertaksarbeten på badhus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av nytt tätskikt på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Ombyggnad av eldistributionsnät i Härnösand
Objekten avser ombyggnad av befintligt distributionsnät på följande platser: Furuhult, Ulvviksstrand, Ulvvik - Gårdberget, Vägnö Golfbana, Judesjön, Botjärn - Kullarmark Kalsvedjan, Ramsås Södra, Älandsmon.
Reparation av bro vid Bondsjöleden i Härnösand
Reparation av läckande betongtråg.
Utbyte av konstgräs på Högslättens IP i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av konstgräsplan Högslättens idrottsplats.
Omläggning av plåttak på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av dubbelfalsad plåt med fotrännor på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Utbyte av elmätare i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB avser att byta ut elmätare på flertalet fastigheter i tre områden på Härnön i Härnösand under 2024.
Byte av tak på flerbostadshus i Härnösand
Byte av tak på 2 flerbostadshus.
Byte av fönsterbleck på fönster i flerbostadshus i Härnösand
Byte av fönsterbleck på ca 100 st fönster.
Rivning av restaurang i Härnösand
Rivningslov av restaurangbyggnad.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Härnösand
Avser uppförande av 4 st solcellsanläggningar på fyra olika byggnader: Kv. Pilen 1, Teologen 12, Kapellsberg 1:4 och Kapellsberg 1:122 belägna på Herrgårdsvägen 19-23, Nybrogatan 13, Flöjtgatan 48-50 samt Klarinettgatan 21-23 i Härnösand.
Ombyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad av del av SPSM:s kontorsplan plan 3 till kammarkollegiet. Anpassning av 6 stycken kontorsplatser, uppbyggnad av väggar.
Ventilationsarbeten i allaktivitesthus i Härnösand
Anmälan - väsentlig ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).