Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Anläggande av rötningsanläggning med tankar vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Ávser en komplett anläggning för rötning av utsorterat och förbehandlat matavfall med mellanlagring och automatisk pumpning till och från externa tankar samt införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning. Objektets läge: Älands återvinningsanläggning.
Om- och tillbyggnad av matsal vid skola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av kontorhus i Härnösand
AB Härnösandshus ska bygga om en befintlig byggnads lokal med fastighetsbeteckning Vågmannen 13. Ledord i ombyggnaden ska vara hållbarhet och miljötänk rätt igenom hela ombyggnationen.
Markarbete vid biogasanläggning i Älandsbro
Avser samtliga kvarstående mark- och grundarbeten inkl. trafikytor som är kopplade till utbyggnaden av befintlig biogasanläggning i Äland, Härnösand.
Inredning av vind i flerbostadshus i Härnösand
Inredning av vind till 2 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - anmälan ändring som påverkar brandskydd, planlösning, ventilation.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Startbesked 1 - för markarbeten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.