Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Härnösand
Samhällsförvaltningen har för avsikt att renovera hela den befintliga gatan och utveckla den med bättre gång- och cykelstråk samt belysning.
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpsjyttegatan.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall med rejekthantering vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand.
Ny deponiyta vid Älands återvinningsanläggning i Härnösand
Avser anläggande av ny deponiyta komplett med geologisk barriär i botten på Älands återvinningsanläggning.
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Återställande av lägenheter i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adresserna Utmarksstigen 8A-B, 10A-B och 12A-B.
Tillgänglighetsanpassning av teater i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av tillgänglighetsåtgärder och upprustning av loger m.fl. lokaler inom Härnösands teater.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Startbesked - ändrad användning för del av byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Startbesked-anmälan vent,brand, va.
Tillbyggnad av garage i Härnösand
Bygglov- växthus och tillbyggnad garage.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning av del av byggnad från industrilokal till gym.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av del av byggnad (kontor till gym/hälsohus).
Tillbyggnad av lager i Härnösand
Bygglov tillbyggnad och startbesked.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.