Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerbottens län

Bjurholm (3)
Dorotea (2)
Lycksele (14)
Malå (1)
Norsjö (2)
Sorsele (4)
Storuman (4)
Umeå (97)
Vindeln (2)
Vännäs (5)
Åsele (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 192 st.

Tillbyggnad av ny turbin i Skellefteå
Avser ytterligare ett aggregat/turbin med en ökad effekt på ca 30 megawatt. Detta är det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Åsele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 907 km varav grusväg ca 359 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 885 km varav grusväg ca 369 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1 042 km varav grusväg ca 321 km.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 3
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser in och utvändiga energibesparande åtgärder på flerbostadshus. Innefattande flytt av fönster, balkongrenoveringar (inglasning & ommålning), byte av fasad och yttertak, och förbättringar av inomhusmiljö avseende värme, ventilation och ljudisolering. Nytt fläktrum på vinden. Samt byte av lås, utebelysning och kommunikation.
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet (byggnad 11) byggs om till kontor, verkstad och omklädningsrum. Västra stallet (byggnad 12) byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta. Östra stallet total bruttoarea ca 1378 m². Västra stallet total bruttoarea ca 1350 m². Behandlad tomtarea ca 4900 m².
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 9 nya fack som kommer vara ca 72kvm.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Beläggning halvvarm på väg 1067 samt E45 inom Västerbottens län
Väg 1067 mellan Lövliden-Malgovik, väg 1067 mellan Bångnäs-Saxnäs samt E4 sträckan Storsele-Skarvsjöby. 2-års objekt.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Renovering av flerbostadshus.
Värmebeläggning och vägmarkering i Västerbottens län
Väg E4 Rödviken – Håknäs, E4 Söderslättsrondellen – Alviksrondellen, väg 95 Skellefteå – Varuträsk och E4 Hörnefors - Stöcksjö.
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Om och tillbyggnad av industri i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Om- och nybyggnad av gata och VA i Carlslund, Umeå
Objektet avser om- och nybyggnad av Malmvägen, mellan Kolbäcksvägen och Tomtebovägen, totalt ca 1220 m inkl belysning, VA, dagvatten och fjärrvärme. Korsningen med Tomtebovägen utförs som cirkulation. Tomtebovägen flyttas något i läge.
Upprustning av E45 genom Dorotea tätort
Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Avser renovering av badrum och tvättstugor på Södra Slevgränd 1–47, 4–222 och Norra Slevgränd 224–370 i Umeå.
Utbyggnad av optofiber i Skellefteå 2022
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och förläggning av optokabel samt entreprenad för skarvning och terminering av optokabel i Utbyggnadsprojekt 2022.
Nybyggnad av butik i Umeå
Avser butik, restaurang/kök och konferenslokaler avsett för kurser.
Ombyggnad av butik i Umeå
Påbyggnad av 2 våningar på befintlig byggnad. Hyresgästanpssningar för matvarubutik.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Renovering/kundanpassning av Kombihallen i Skellefteå
Avser nybyggnad av gym/träningslokal, klimatkontrollerat testlaboratorium för träningscenter plan 1, Inbyggnad av klätterklubbens yta i kombihallen, Ny planlösning och renovering av kontorsytor, omklädningsrum samt duschutrymmen i östra delen av plan 2. Nybyggnad av trapphus med hiss för åtkomst mellan plan 1 och 2. Uppfräschning av ytskikt i friidrottshallen (rengöring/målning eller nybeläggning av befintlig löparbana, målning av väggar etc.) plan 1. Utbyggnad av befintligt ”boulderrum” för klättring på plan 3, Anpassning/översyn av ventilation VS samt el, Nyinstallation av ventilation, vatten, avlopp samt el till gym/träningslokal, boulderrum och testlaboratorium för träningscenter, Översyn och anpassning av brandsäkerhet.
Anläggande av strandpromenad i Lycksele
Avser anläggande av Strandpromenaden i centrala Lycksele längs med E12, Strandpromenaden ansluter vid stora bron i öster och Gammplatsen i väster. Indelas i 3 etapper där etapp 1 utgörs av arbeten år 2022, etapp 2 arbeten år 2023 och etapp 3 arbeten år 2024. Etapp 1 innefattar utfyllnad av sprängstensfyllning upp till underkant överbyggnad samt övriga arbeten i vatten. Etapp 2 innefattar färdigställande av överbyggnad GC- väg, samtliga hårdjorda ytor, samtbelysning Etapp 3 iordningställande av grönytor/ växt och trädetablering.
Tillbyggnad av byggnad B9 för Vakin, Umeå
Avser tillbyggnad av byggnad B9 med garage, tankförråd, kontor och omklädningsrum. Tillbyggnad ca 765 kvm BTA. Byggstart=markstart
Tillbyggnad av industrihus i Sorsele
Tillbyggnad industrilokal på 2000 kvm.
Beläggning och vägmarkering längs väg 964, E12 och väg 365 i Västerbottens län
Väg 964 Björkberg-Högås, E12 genom Lycksele Sågvägen-Gammplatsen och väg 365 genom Lycksele vsk 360-Ansia.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnation av gata.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt, renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648828
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Stambyte i flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt samt renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648816
Tankbeläggning och väglinjemålning i Västerbottens län
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på väg E12 Storuman-Laisbäck, E12 Laisbäck-Vsk 1107, E45 Gubbarberg-Gubbträsk och E45 Gubbträsk-Sandsele.
Ombyggnad i 40/20 kV station mm i Dorotea
Ombyggnad i 40/20 kV-station i Dorotea för ytterligare en 40 kV matning. Byte av 20 kV-ställverk.
Beläggning halvvarm och vägmarkering vid Holmön
Beläggning väg 655, 656, 656.01, 658 och 659 samt option på avvattning, Västerbottens län.
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Sörmjöle 40/10 kV.
Utvändigt underhåll av hälsovårdscentral i Robertsfors
Från investeringsbudget 2022-2024. Avser takbyte av hälsocentral.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Projektet omfattar underhållsåtgärder samt ombyggnad av bostadshus innehållande lägenheter samt äldreboende. Avser ändrad användning från vårdboende till 15 st privatbostadslägenheter. Befintliga lägenheter berörs enbart med byte av ventilation, nya tamburdörrar samt fönster och fönsterdörrar. Samt byte av lägenhetscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal som idag nyttjas av Jysk, tillbyggnad avser nytt personalrum, utökad lageryta samt affärsdel.
Ombyggnad av studentlägenheter och nytt fläktrum i Umeå
Avser byte av luftbehandling från F-system till FTX, nytt fläktrum på plan 9. Samt byte av yttertak. Fastighetsbeteckning 32016, hus nr 302.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat. Objektet avser totalt 4 huskroppar och 6 st aggregat med följande adresser: Stipendiegränd 4 A-C (2 fläktrum), Stipendiegränd 2 A-C, Stipendiegränd 2 D-H (2 fläktrum) samt Stipendiegränd 2 J-K.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus. Totalt ett 60-tal lägenheter som ska åtgärdas.
Ombyggnad till gågata i Skellefteå
Hörnellgatan i centrala Skellefteå blir gågata när gatan mellan Nygatan och Storgatan byggts om.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Kvarnvägen, Strandpromenaden väst på stan- Lundåkern. Totalt ca 340 m GC-väg och ca 1070 m väg, inkl belysning, VA, och dagvatten. I samband med om- och nybyggnaden ska även Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Bredband och Skanova komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnadtion av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Robertsfors
Avser ombyggnad av förskola. Total entreprenadskostnad 7 mkr.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser byte av aggregat med värmeväxlare heat pipe till nya aggregat med avsevärt bättre värmeåtervinning. Ett hus, Rullstensgatan 13 är redan åtgärdat då befintligt aggregat havererat. Hus 008 och 009 är det två luftbehandlingsaggregat. Adress Rullstensgatan 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25A, 25B, 27A, 27B.
Rörtryckning av dagvattenledning i Umeå
Entreprenaden syftar till att komplettera befintlig huvudledning för dagvatten med ytterligare en dagvattenledning. Entreprenadarbetena omfattar i stort: 3 sänkbrunnar samt rörtryckning DN1200 ca 220 m.
Byte av vägtrummor som vandringshinder, Länsstyrelsen Västerbottens län
Västerbottens län. Indelat i 3 anbudsdelar: Anbudsdel 1. Byte av vägpassage till valvbåge/rundtrumma (16 st.) och träbalkbro (1 st.) – Nordmaling och Bjurholms kommun Anbudsdel 2. Byte av vägpassage till valvbåge (2 st.) och träbalkbro (1 st.) – Nordmalings kommun Anbudsdel 3. Byte av vägpassage till träbalkbro (1 st.) – Lycksele kommun
Beläggningsarbeten i Västerbottens län 2022
Omfattar väg E 12/363/364/503/507.
Renovering av el (Elrot) i flerbostadshus i Umeå
Objektet omfattar total renovering av el, så kallad Elrot.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Ombyggnad av konstnärligt campus på Umeå Universitet
Avser ombyggnad av Arkitekthögskolan Curiosum plan 3 och ombyggnad av Universitetsbiblioteket UB på konstnärligt campus (Kv Laxen) vid Umeå Universitet.
Förstärkning av bro över Ume älv (Portbron) söder om Björkfors
BK4 åtgärd. Bron ligger 4 km S Björkfors. Stålbro.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Relining i flerbostadshus i Umeå
Avser stamrenovera genom relining spillvattenledning från första skarven ovan golv (bottenplattan) alt 0,5 meter ovan golv till i 0,2 meter ovan vindsbjälkalg
Nya balkonger & fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Elrenovering i flerbostadshus i Umeå
Elrenoveringar av centraler, ledningar och uttag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från butikslokaler till bostadslägenheter.
Hyrsegästanpassning av kontor i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning.
Ny takbeläggning på skola i Skellefteå
Avser ombyggnation av tak på Kågeskolan - Tegel till papptak.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Utbyte av belysningsanläggning i Umeå
Avser byte av belysning i Ålidhemstunneln och projektering samt installation till komplett färdig anläggning.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Bölevägen, från Enbärsvägen till riksväg 503. Omfattandet ca 2 km. Projektet innefattar ombyggnations av VA-ledningar, elnät, fiber samt nybyggnation av gc-bana med ny belysning, busshållplatser, plantering mm. Delar av projektet sker inom ramen för GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå kommun
Avser renovering av 20 st badrum i flerbostadshus.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Ny takbeläggning på skolor i Skellefteå
Avser nyläggning av takpapp enl. följande: Anderstorpsgymnasiet och Örjanshallen- Nytt papptak, Drängsmarksskolan - Falsad plåt till papptak, Vitbergsbadet - Shingel till papptak.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök totalt ca 650 kvm. Byggstart är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Byte av rör överhettare 2, Malå KKV
Överhettare (2) i Kraftvärmeverket i Malå i Västerbotten län ska bytas under perioden Vecka 29 år 2022.
Ombyggnad till vaccin/läkarmottagning i Skellefteå
Hyresgästanpassning till vaccin/läkarmottagning.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Ombyggnad och sanering efter brand av värdshus i Åsele
Ansökan om bygglov för ombyggnation av hotellrum och teknikrum. Avser sanering och ombygg av värdshus efter brand. innefattar nytt/ny tak, golv, ventilation och gipsväggar samt ändrad planlösning.
Omtoppning av rullbana vid Lycksele Airport
Objektet avser utförande av omtoppning av rullbana med tillhörande vändytor på Lycksele Airport. I arbetet ingår fräsning borttagning befintligt slitlager, utläggning av asfaltförstärkningsnät av kolfiber mot sprickbildning samt läggning av nytt slitlager på rullbana samt del av taxibana. Målning av rullbana och taxibana.
Byte av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler på Laxen 38, Östra Strandgatan 48A-B, Socionomen 2, Kandidatvägen 26, Målet 1, Nydalavägen 6A-B, Sandåkern 4, Storgatan 22A, Tjädervinet 1, Mariehemsvägen 5A, Västra Bäckgärdet 23, Lövstigen 5G samt Flyttblocket 1, Rullstensgatan 4, 60, 172 och 174.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).