Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sorsele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av elljusspår i Sorsele
Upprustning av belysning till elljusspåren i Gargnäs, Blattnicksele, Sorsele och Almmarnäs
Takåtgärder på kyrka i Sorsele
Avser rivning av befintlig spåntäckning på långhus, södra sidan och tornets 4 sidor och takfall och vattbrädor samt nyläggning av förtjärade takspån.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sorsele
Planerat projekt ur investeringsbudget 2022-2024. Avser fasad och fönster samt målning. Åtgärderna planeras att ske löpande med hänsyn till pågående verksamhet.
Etablering av laddstolpar för bil i Sorsele
Avser el-laddstolpar för personalparkeringar och interna service- & tjänstefordon. Laddstolparnas placering planeras fördelas på 11 olika platser inom kommunen med 1-4 stolpar på vardera. Om inget annat system eller erbjudande tillhandahålls så byggs de interna fordonsladdare som normalladdsystem med 3,7 kW ladd kapacitet.
Upprustning av fasad på vattenverk i Sorsele kommun
Planerat projekt ur investeringsbudget 2022-2024. Avser tilläggsisolering och ny utvändig fasadplåt, dörr- och fönsterpartier, energi/el och översyn av befintligt reservelverk med målsättning att kunna modifiera det till automatstartat vid elavbrott.
Byte av entrépartier i Sorsele
Avser att byta ut de resterande två uttjänta entrépartier vid Vindelälvsskolan, F-huset. Nuvarande entrépartier är enkelglas-partier i stål från 60-talet. De nya glaspartierna är isolerade aluminiumpartier med två glas vacuum/energiglas där bottenglasen har tagits bort.
Ombyggnad av omklädningsrum i Sorsele
Avser nytt omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av skola i Sorsele
Avser byte av kulör på en skärm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).