Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Tak- och fasadåtgärder på by 105 och 106 på Skellefteå lasarett
Avser ombyggnation av tak, byte, fönster, målning av fasad, byte av ventilationsaggregat samt nya solceller på byggnad 105 och 106 vid Skellefteå lasarett.
Beläggningsarbeten längs E4 mellan Sörböle-Solbacken och Solbacken-Kåge
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnadtion av flerbostadshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus. Totalt ett 60-tal lägenheter som ska åtgärdas.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Hyrsegästanpassning av kontor i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Avser ommålning av Parkbron.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Skellefteå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad, rivninga av kallförråd och nybyggnad av plåtverkstad med billackering i samma byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Installation av solcellsanläggning vid Vitbergsbadet i Skellefteå
Avser leverans, montage och driftsättning av solelanläggning på Vitbergsbadets servicebyggnad, Skellefteå kommun.
Anpassning av kontor i Skellefteå
Anpassning och upptagande för spiraltrappa.
Om- och tillbyggnad av sprinkleranläggning vid kraftvärmeverk i Hedensbyn
I entreprenaden ingår projektering och installation av en komplett färdig sprinkleranläggning, pumprum med 1 st elektrisk pump med tryckhållningspump.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Fasadändring och ombyggnation av entrén.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Skellefteå
Fasadändring samt tillbyggnad av entrétak och skärmtak för varuintag.
Byte av entrépartier vid Campusområdet, Skellefteå
Avser byte av 13 st entrépartier/metallpartier på Campus i Skellefteå.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).