Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 929 km.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 1
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Breddning av befintlig väg upp till 9 m, justera profil och plan, förstärkning, röjning av sidoområden och nya kantremsor.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 3
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 6 km lång.
Ombyggnad av kontorslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnationer av ca 3600 m2 kontorslandskap på plan 1 trappa. som på ritningarna benämns plan 4 i Skellefteå Stadshus. Ombyggnationerna berör också övre parkeringsplan och plan 3 trappor (plan 6 på ritningarna) där nya apparatrum skapas.
Ombyggnad av gata i Skellefteå
Gatuombyggnad inom stadsomvandling i Skellefteå.
Beläggning halvvarm och vägmarkering längs väg 750 och 741 i Skellefteå
Beläggning halvvarm och vägmarkering längs väg 750 mellan Lövånger-Vebomark samt väg 741 genom Vebomark.
Gatu- och VA-arbeten runt Kulturhuset Sara i Skellefteå
Framför kulturhusets södra entré skapas en öppen plats med möjlighet för tillfälliga evenemang och uteservering. Området får markvärme, cykelparkeringar och inslag av grönska. Körbanorna på Kanalgatan läggs om till en körbana i söder, mellan Torggatan och Trädgårdsgatan, tillsammans med förstärkt gång- och cykelbana. I samband med gatuombyggnaderna byts även VA-ledningar ut då dessa är i behov av förnyelse.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel, blåsning av optokabel samt skarvning och terminering av optokabel. Huvuddel 1: OSN Kankberg – Jörn, Huvuddel 2: OSN Andersfors – Villvattnet, Huvuddel 3: OSN Villvattnet – Åsträsk, Huvuddel 4: Accessnät ON Klockträsk – Hedträsk, Huvuddel 5: Accessnät ON10 Site Boliden, Huvuddel 5: Accessnät ON10 Site Forsbacka, Huvuddel 6: Accessnät ON13 Södra Ersmark, Huvuddel 7: Mobacken - Brutorp Subkanalisation, Site Boliden – Site Sandfors, Site Skellefteå kraft – Site Kåge.
Ombyggnad av gata i Skellefteå, etapp 2
Södra Lasarettsvägen, mellan Strandgatan och Nygatan, byggs om till en stadsgata med trädalléer på vardera sidan om körfältet, dubbla gångbanor och cykelbana. Där Södra Lasarettsvägen möter Kanalgatan byggs en cirkulationsplats.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Tillbyggnad för ventilation på avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad för ventilation och takändring på avloppsreningsverk.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Renovering av lekplats i Skellefteå
Temat för lekplatsen är Barbapapa och lekplatsen kommer att vara riktad till de mindre barnen.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad och nybyggnad av kallförråd.
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till lägenheter.
Rivning av plank i Skellefteå
Rivning av plank.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak.
Rivning av uthus i Skellefteå
Rivning av uthus.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av huvudbyggnad och förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Tillbyggnad av småbåtshamn.
Ombyggnad av tennishall i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för padelhall i del av byggnad.
Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av följande fastigheter: Släden 1, Slädgatan 5, Sörböle 16:8, Villagatan 21 samt Degerbyn 16:1, Klintgatan 10.
Jordtagsmätning vid högspänningsanläggningar, Skellefteå Kraft Elnät
Avser jordtagsmätning vid högspänningsanläggningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.