Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad för ny generator vid Rengård i Skellefteå
Rengårds kraftstation ska byggas ut med ett nytt aggregat G2 vid befintliga aggregatet G1. Produktionsstopp för reinvestering av G1 sker i maj 2021 och färdigställs i jan 2022 (preliminära tider). Genomförande av G2-utbyggnaden pågår 2021-2023 och innebär arbete med vattenvägar, ny byggnad, ny turbin/generator, nytt elsystem. Denna entreprenad innefattar Mek och består av intagsgrind, intagslucka, sättavstängning, sugrörslucka mm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 929 km.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Ombyggnad av skola på Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och flera mindre byggnader rivs.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 1
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Breddning av befintlig väg upp till 9 m, justera profil och plan, förstärkning, röjning av sidoområden och nya kantremsor.
Gatu- och VA-arbeten runt Kulturhuset Sara i Skellefteå
Framför kulturhusets södra entré skapas en öppen plats med möjlighet för tillfälliga evenemang och uteservering. Området får markvärme, cykelparkeringar och inslag av grönska. Körbanorna på Kanalgatan läggs om till en körbana i söder, mellan Torggatan och Trädgårdsgatan, tillsammans med förstärkt gång- och cykelbana. I samband med gatuombyggnaderna byts även VA-ledningar ut då dessa är i behov av förnyelse.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel, blåsning av optokabel samt skarvning och terminering av optokabel. Huvuddel 1: OSN Kankberg – Jörn, Huvuddel 2: OSN Andersfors – Villvattnet, Huvuddel 3: OSN Villvattnet – Åsträsk, Huvuddel 4: Accessnät ON Klockträsk – Hedträsk, Huvuddel 5: Accessnät ON10 Site Boliden, Huvuddel 5: Accessnät ON10 Site Forsbacka, Huvuddel 6: Accessnät ON13 Södra Ersmark, Huvuddel 7: Mobacken - Brutorp Subkanalisation, Site Boliden – Site Sandfors, Site Skellefteå kraft – Site Kåge.
Ombyggnad av gata i Skellefteå
Gatuombyggnad inom stadsomvandling i Skellefteå.
Beläggning halvvarm och vägmarkering längs väg 750 och 741 i Skellefteå
Beläggning halvvarm och vägmarkering längs väg 750 mellan Lövånger-Vebomark samt väg 741 genom Vebomark.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Reparation av bro över Byske älv söder om Myrheden i Skellefteå
Bågbro med underliggande båge. Betongreparation av pelare och kantbalk, ommålning av räcken och lager. Bandel 124, km 1031+936.
Ombyggnad av gata i Skellefteå, etapp 2
Södra Lasarettsvägen, mellan Strandgatan och Nygatan, byggs om till en stadsgata med trädalléer på vardera sidan om körfältet, dubbla gångbanor och cykelbana. Där Södra Lasarettsvägen möter Kanalgatan byggs en cirkulationsplats.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till butik samt fasadändring.
Tillbyggnad för ventilation på avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad för ventilation och takändring på avloppsreningsverk.
Reparation av bro över Storån vid Selstadammen i Boliden
Byte övergångskonstruktioner, betongreparationer, målning, reparation av kantbalkar och nytt tätskikt av betong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad använding från kontor till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad till restaurang och bowlinghall i Skellefteå
Ändrad användning från storkök till restaurang/bowlinghall.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till kontor.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Tillbyggnad av småbåtshamn.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad med skärmtak.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal/café till butikslokal/frisör.
Ändrad användning till bostäder i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till bostäder.
Tillbyggnad av servering i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak, veranda för uteservering.
Ombyggnad av tennishall i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för padelhall i del av byggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av telestation i Skellefteå
Rivning av huvudbyggnad.
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak.
Rivning av uthus i Skellefteå
Rivning av uthus.
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad av industri-/ och lagerbyggnad.
Rivning av garage i Skellefteå
Rivning av 57 garage.
Jordtagsmätning vid högspänningsanläggningar, Skellefteå Kraft Elnät
Avser jordtagsmätning vid högspänningsanläggningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.