Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad för ny generator vid Rengård i Skellefteå
Rengårds kraftstation ska byggas ut med ett nytt aggregat G2 vid befintliga aggregatet G1. Produktionsstopp för reinvestering av G1 sker i maj 2021 och färdigställs i jan 2022 (preliminära tider). Genomförande av G2-utbyggnaden pågår 2021-2023 och innebär arbete med vattenvägar, ny byggnad, ny turbin/generator, nytt elsystem. Denna entreprenad innefattar Mek och består av intagsgrind, intagslucka, sättavstängning, sugrörslucka mm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 929 km.
Nybyggnad av elektrisk flygplats i Skellefteå
Skellefteå flygplats kommer att utveckla el-flygplats för kommersiellt flyg, skol- och drönarverksamhet med eldrift.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Om och tillbyggnad av industri i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av skola på Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och flera mindre byggnader rivs.
Gatu- och VA-arbeten runt Kulturhuset Sara i Skellefteå
Framför kulturhusets södra entré skapas en öppen plats med möjlighet för tillfälliga evenemang och uteservering. Området får markvärme, cykelparkeringar och inslag av grönska. Körbanorna på Kanalgatan läggs om till en körbana i söder, mellan Torggatan och Trädgårdsgatan, tillsammans med förstärkt gång- och cykelbana. I samband med gatuombyggnaderna byts även VA-ledningar ut då dessa är i behov av förnyelse.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Förstärkning av kaj i Skellefteå
Kajförstärkning handelskajen.
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Bandel 143, km tal: 33+220. Slammning av stöd 2 & 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.
Reparation av bro över Byske älv söder om Myrheden i Skellefteå
Bågbro med underliggande båge. Betongreparation av pelare och kantbalk, ommålning av räcken och lager. Bandel 124, km 1031+936.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Ändrad användning från kommersiella lokaler till bostäder, 4-6 lägenheter.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Nybyggnad av markområde vid Båtfors Kraftstation, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av markområde för framtida batterianläggning. Arbetsområdet är ca 60x50m, entreprenadarbetet omfattar bland annat markarbeten, förläggning av kabelrör, kabelkanal, förläggning av jordlinenät, stängsel, dagvattenavrinning med trumma, betongfundament för containrar och transformatorer m.m.
Ombyggnad till vaccin/läkarmottagning i Skellefteå
Hyresgästanpassning till vaccin/läkarmottagning.
Renovering av skola i Skellefteå
Avser renovering/ombyggnad av skola.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Skellefteå
Avser rivning av industribyggnad och flerbostadshus.
Rivning av vattenverk i Skellefteå
Avser rivning av vattenverk.
Renovering av bro i Skellefteå
Avser renovering av träbro.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kvartersgård/förråd till lägenheter samt fasadändring och markförändring.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från lokal till bostad och ombyggnad av en lägenhet till två.
Ändrad användning till kontor i Skellefteå
Ändrad användning från bibliotek till kontor.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak.
Flytt av moduler till förskola i Skellefteå
Avser flytt av moduler från Moröbacke till Hjoggböle förskola.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Rivning av kallförråd i Skellefteå
Rivning av kallförråd.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av komplementbyggnad (flytt).
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av parti mot söder.
Rivning av radhus i Skellefteå
Rivning av radhus (nedbrunnet).
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av två små förråd (flyttas).
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av bibliotek i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från äldreboende till förskola och bibliotek.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd vid entréer.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Mindre åtgärder på bro.
Uppställning av modul vid skola i Skellefteå
Avser uppställning av modul.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad och lagerbyggnad, kallförråd.
Ändrad planlösning i flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av byggnads bärande delar och planlösning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.