Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Grundlig översyn och materialutbyte invändigt i bef. lokaler. Bland annat utbyte av de flesta ytskikt såsom dörrar, golv, undertak etc. Anpassning av planlösning efter verksamhetens behov. Nybyggnad på cirka 2540 m2 i två plan samt fläktrum på vindsutrymme. Slöjdsalar/Makerspace. Tillskapa fler grupprum i anslutning till klassrum. Lektionssalar. Nytt storkök och skolresturang.
Ombyggnad av kommunarkiv i Skellefteå
Avser ombyggnad av kommunarkiv.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Skellefteå
Ombyggnad/utbyte av 6 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Storträsk, Grundträskvägen, Byskevägen, Laukervägen, Kutaliväg och Storsund.
Ombyggnad av Stationsgatan i Skellefteå
Ombyggnation av Stationsgatan mellan Kanalgatan och Parkbron ska ske för att inrymma en ny cykelbana och öka de stadsmässiga kvalitéerna på Stationsgatan.
Bättringsmålning av bro i Skellefteå
Avser bättringsmålning av Parkbron i Skellefteå.
Renovering av stridsvagnsgarage vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Entreprenaden omfattar byggarbeten för renovering av ett stridsvagnsgarage som ska tilläggsisoleras både i yttervägg och yttertak. I arbetet ingår även byte av fönster, portar och dörrar. Takytan är ca 1 800 kvm, Fasadytan som omfattas är ca 1 400 kvm.
Tillbyggnad av personaldel i Skellefteå
Avser tillbyggnad av personaldel vid industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bostad/lokal till enklare butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring. Ändring av brandskydd, ventilation och VA.
Ombyggnad av gym i Skellefteå
Ändrad användning från butik till gym.
Renovering av mur och staket vid kyrka i Skellefteå
Avser åtgärder på omgärdningar.
Insättning av portar i aktivitetscenter i Skellefteå
Ändrad användning från industri- och lagerbyggnad till aktivitetshus.
Flytt av kontorsmoduler i Skellefteå
Moduler med fikarum och kontor samt en mindre altan. 135 kvm (+28 kvm altan)
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Hyresgästanpassning av kontor i Skellefteå
Hyresgästanpassning av kontor och utbildningslokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Fasadändring och ändring av tak.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till café.
Vattendragsrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Utförandet kommer att ske i: A: Tvärån och Tryssjöbäcken - Roberstfors och Skellefteå kommun, B: Verbobäcken och Bockträskbäcken - Sorsele och Malå kommun. Anbud kan lämnas på ett eller båda anbudsområdena och avtal tecknas med en leverantör per anbudsområde.
Rivning/rasering av ställverk i Skellefteå
Objektet avser rivning av ställverk ST25 Antholmen samt återställning av mark.
Rivning samt återuppbyggnad av garage i Skellefteå
Rivning av huvudbyggnad, återuppbyggnad på befintlig platta.
Ny trappa i kontorshus i Skellefteå
Avser ny spiraltrappa.
Nytt papptak på Campus B2 södra högdelen, Skellefteå
Avser Campus B2 södra högdelen - Nytt papptak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).