Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av ny turbin i Skellefteå
Avser ytterligare ett aggregat/turbin med en ökad effekt på ca 30 megawatt. Detta är det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling.
Värmebeläggning och vägmarkering i Västerbottens län
Väg E4 Rödviken – Håknäs, E4 Söderslättsrondellen – Alviksrondellen, väg 95 Skellefteå – Varuträsk och E4 Hörnefors - Stöcksjö.
Om och tillbyggnad av industri i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad och rivning av skolor, undervisning i Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och 3 mindre byggnader rivs.
Utbyggnad av optofiber i Skellefteå 2022
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och förläggning av optokabel samt entreprenad för skarvning och terminering av optokabel i Utbyggnadsprojekt 2022.
Ombyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad och inglasning av balkong på flerbostadshus, 5 st.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Renovering/kundanpassning av Kombihallen i Skellefteå
Avser nybyggnad av gym/träningslokal, klimatkontrollerat testlaboratorium för träningscenter plan 1, Inbyggnad av klätterklubbens yta i kombihallen, Ny planlösning och renovering av kontorsytor, omklädningsrum samt duschutrymmen i östra delen av plan 2. Nybyggnad av trapphus med hiss för åtkomst mellan plan 1 och 2. Uppfräschning av ytskikt i friidrottshallen (rengöring/målning eller nybeläggning av befintlig löparbana, målning av väggar etc.) plan 1. Utbyggnad av befintligt ”boulderrum” för klättring på plan 3, Anpassning/översyn av ventilation VS samt el, Nyinstallation av ventilation, vatten, avlopp samt el till gym/träningslokal, boulderrum och testlaboratorium för träningscenter, Översyn och anpassning av brandsäkerhet.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Nybyggnad av balkonger/inglasning på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med 168 st inglasade balkonger.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Påbyggnad på befintligfastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kvartersgård/förråd till lägenheter samt fasadändring och markförändring.
Ny takbeläggning på skolor i Skellefteå
Avser nyläggning av takpapp enl. följande: Anderstorpsgymnasiet och Örjanshallen- Nytt papptak, Drängsmarksskolan - Falsad plåt till papptak, Vitbergsbadet - Shingel till papptak samt Kågeskolan - Tegel till papptak.
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Bandel 143, km tal: 33+220. Slammning av stöd 2 & 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.
Takomläggning på flerbostadshus i Skellefteå
Takomläggning, pappyttertak.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Tillbyggnad av kontor på industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av VA-ledningar i Skelleftehamn
Inför den kommande exploateringen krävs en omledning av ett dike och hantering av dagvatten, vilket kommer utföras under 2022.
Ombyggnad till vaccin/läkarmottagning i Skellefteå
Hyresgästanpassning till vaccin/läkarmottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt ge förutsättningar för Big smajl att utöka sin restaurangverksamhet.
Utbyte av hiss i Stadshuset i Skellefteå
Entreprenaden består av utbyte av befintlig hiss, montering av nya hiss, nytt apparatskåp, växellåda och motorer, nya vajrar, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktad och godkänd anläggning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av solceller.
Hyresgästanpassning av kontor i Skellefteå
Utrymme för ca 10 st kontor/arbetsplatser fördelat på totalt 143 kvm.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från butik till butik/kontor.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för målning av trapphus.
Takåtgärder på kyrka i Skelleftehamn
Avser reparation av yttertak på kyrka.
Takåtgärder på kyrka i Skellefteå
Avser åtgärder på tak.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Avser ommålning av Parkbron.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för asfaltering av parkering.
Målning av fönster på kyrka i Skellefteå
Avser utvändig målning av fönster på kyrka.
Hyresgästanpassning av skollokaler i Skellefteå
Avser ombygg/ konceptanpassade lokaler till utbildning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).