Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet (byggnad 11) byggs om till kontor, verkstad och omklädningsrum. Västra stallet (byggnad 12) byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta. Östra stallet total bruttoarea ca 1378 m². Västra stallet total bruttoarea ca 1350 m². Behandlad tomtarea ca 4900 m².
Till- och nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 9 nya fack som kommer vara ca 72kvm.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Om- och nybyggnad av gata och VA i Carlslund, Umeå
Objektet avser om- och nybyggnad av Malmvägen, mellan Kolbäcksvägen och Tomtebovägen, totalt ca 1220 m inkl belysning, VA, dagvatten och fjärrvärme. Korsningen med Tomtebovägen utförs som cirkulation. Tomtebovägen flyttas något i läge.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av flerbostadshus.
Utbyte av rörbroar i Umeå, Skellefteå och Sorsele kommun
Utbyte av 7 st rörbroar (vägbroar). Bro 100-16863-1 på väg 364 i Umeå Kommun, bro 100-16866 på väg 512 i Nordmalings Kommun, bro 100-16867-1 på väg 364 i Skellefteå Kommun, bro 100-16868-1 på väg 869 i Skellefteå Kommun, bro 100-16869-1 på väg 95 i Skellefteå Kommun, bro 100-16870-1 på väg 363 i Sorsele Kommun och bro 100-45408-1 på väg 363 i Sorsele Kommun.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Avser renovering av badrum och tvättstugor på Södra Slevgränd 1–47, 4–222 och Norra Slevgränd 224–370 i Umeå.
Färdigställande av lagringsyta i Umeå Hamn
Objektet avser nybyggnad av lagringyta Gustavsudde 2 norr inom Umeå hamn. Total yta är ca 29 500m2 som görs bitumenbelagd. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering, oljeavskiljare och belysning.
Ombyggnad av butik i Umeå
Påbyggnad av 2 våningar på befintlig byggnad. Hyresgästanpssningar för matvarubutik.
Nybyggnad av butik i Umeå
Avser butik, restaurang/kök och konferenslokaler avsett för kurser.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Baggböle
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Byte av bakre vägg eldstad i samband med underhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ny bakre vägg eldstad samt demontage av befintlig vägg.
Betongreparationer på Färjepiren i Umeå hamn
Omfattning är 2 kasuner som behöver pågjutning.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt, renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648828
Tankbeläggning och väglinjemålning i Västerbottens län
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på väg E12 Storuman-Laisbäck, E12 Laisbäck-Vsk 1107, E45 Gubbarberg-Gubbträsk och E45 Gubbträsk-Sandsele.
Byte av ekonomiser 2 i samband med unerhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ekonomiser samt de arbeten som behövs för demontage.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Marieberg, Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök på Björnvägen 406-528. Etapp 2, 3 och 4 har sammanlagt 253 st lägenheter som är belägna i fastigheterna Lekatten och Igelkotten, Marieberg.
Ombyggnad av konstnärligt campus på Umeå Universitet
Avser ombyggnad av Arkitekthögskolan Curiosum plan 3 och ombyggnad av Universitetsbiblioteket UB på konstnärligt campus (Kv Laxen) vid Umeå Universitet.
Beläggning halvvarm och vägmarkering vid Holmön
Beläggning väg 655, 656, 656.01, 658 och 659 samt option på avvattning, Västerbottens län.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m².
Ombyggnad av studentlägenheter och nytt fläktrum i Umeå
Avser byte av luftbehandling från F-system till FTX, nytt fläktrum på plan 9. Samt byte av yttertak. Fastighetsbeteckning 32016, hus nr 302.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat. Objektet avser totalt 4 huskroppar och 6 st aggregat med följande adresser: Stipendiegränd 4 A-C (2 fläktrum), Stipendiegränd 2 A-C, Stipendiegränd 2 D-H (2 fläktrum) samt Stipendiegränd 2 J-K.
Tillbyggnad av byggnad B9 för Vakin, Umeå
Objektet avser tillbyggnad av byggnad B9 med garage, tankförråd, kontor och omklädningsrum. Tillbyggnad ca 765 kvm BTA.
Hyregästanpassning av kontor i Umeå
Avser hyregästanpassningar och ombyggnation av kontor och flytt av huvudentré. Sparbankshuset räknas som byggnadsminne och måste få godkännande av Länsstyrelsen för förändringar.
Ombyggnad av spill- och vattenledningar i Umeå
Objektet avser ombyggnad av VA-ledningar och belysning samt schaktning och förläggning av elledning.
Renovering av el (Elrot) i flerbostadshus i Umeå
Objektet omfattar total renovering av el, så kallad Elrot.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Relining i flerbostadshus i Umeå
Avser stamrenovera genom relining spillvattenledning från första skarven ovan golv (bottenplattan) alt 0,5 meter ovan golv till i 0,2 meter ovan vindsbjälkalg
Ombyggnad av butik i Umeå
Avser hyresgästanpassningar samt installation av bergvärme. Fastigheten består av butiksytor idag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Elrenovering i flerbostadshus i Umeå
Elrenoveringar av centraler, ledningar och uttag.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnation av gata.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå kommun
Avser renovering av 20 st badrum i flerbostadshus.
Utbyte av belysningsanläggning i Umeå
Avser byte av belysning i Ålidhemstunneln och projektering samt installation till komplett färdig anläggning.
Rosterrevision och kompensatorbyte samt reparation på P8, Dåva kraftvärmeverk
Objektet omfattar rosterrevision samt byte och reparation av kompensator, panna 8, Dåva 1. Arbetet utförs våren 2022. Avser reparation och underhåll av värmeverk, pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner samt teknisk besiktning.
Byte av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler på Laxen 38, Östra Strandgatan 48A-B, Socionomen 2, Kandidatvägen 26, Målet 1, Nydalavägen 6A-B, Sandåkern 4, Storgatan 22A, Tjädervinet 1, Mariehemsvägen 5A, Västra Bäckgärdet 23, Lövstigen 5G samt Flyttblocket 1, Rullstensgatan 4, 60, 172 och 174.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Installation av solcellsanläggning på SLU-byggnad i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggning på Stadsliden 6:6, byggnad J0027001 (SLU) i Umeå kommun.
Tak- och fasadrenoveringar på byggnader i Umeå
Tak- och fasadrenovering av två verkstad/garagefastigheter med 1466 respektive 2050 m2 BTA och innefattar rivning av befintligt tak, uppstolpning av nytt tak och ny isolering. Fasader tilläggsisoleras och får en ny fasad av liggande plåt samt en högre ny betongsockel. Fönster och dörrar byts ut i samband med fasadrenoveringen. Taket kompletteras med nya taksäkerhetsåtgärder och ny takavvattning som ansluts till ny dagvattenledning i mark. Fasad kompletteras med ny fasadbelysning.
Utvändiga måleriarbeten 2022, Umeå kommun
Avser följande objekt: Plommonet förskola, Klumpen förskola, Näckrosens förskola samt Sofiehemsskolan.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid ridsportanläggning i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventliation på hästsportanläggning Hippologum, byggnad 1. Total bruttoarea ca 11 083 m².
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Utvändiga måleriarbeten 2022, Umeå kommun
Avser följande objekt: Måttets förskola, Pilbackens förskola samt Sjöbacka vård- och omsorgsboende.
Byte av papptak på flerbostadshus i Umeå
Projektet avser omläggning av takpapp, byte av plåtdetaljer mm på fastigheterna Byttan 2, Smöret 1 & 2. Fastigheterna är belägna på Östra Ersboda i Umeå. Byggstart är när väderleken tillåter och snön smält.
Renovering av tak på Lars Färgares gård i Umeå
Byte av yttertak samt åtgärda vind för Hus C – Lars Färgares Gård.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring fönster och ändrad användning från lager till kontor.
Underhållstjänster plastarbeten vid kraftvärmeverk i Umeå
Upphandlingen innefattar uppbyggnad, reparation, ombyggnation, tillverkning av glasfiberarmerade konstruktioner samt reparation och ombyggnation på tryckbärande anordningar såsom behållare, tankar och rörledningar, i värme- och kraftvärmeanläggningar.
Renovering av tak på gymnastikbyggnad på skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Bräntbergsskolans gymnastikbyggnad i Umeå
Renovering av tak på sporthall i Sävar, Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Sävarå hallen, gymnastikbyggnad, Sävar, Umeå.
Utvändiga måleriarbeten 2022, Umeå kommun
Avser följande objekt: Ängslyckan, Sävar Brandstation, Umeå 5:23 samt Slöjdaren förskola.
Projektledare NUVA till Region Nord
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Umeå eller Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med 6 utvändiga spiraltrappor.
Ombyggnad av skola i Umeå
Avser anpassningar från kontor till skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer finns att inreda vind till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal. Ändring av planlösning, brandskydd, ventilationssystem, vattenförsörjning och avlopp.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad avseende fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter samt flytt och ombyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus samt installation av eldstad och/eller rökkanal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från industrilokal till gym.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring och tillbyggnad av industrilokal samt separat markåtgärd.
Rivning av stugby i Umeå
Rivning av 6 fritidshus och komplementbyggnader Nydala 1:52,Västerteg 8:29,Västerteg 13:76,Västerteg 13:81,1:41.
Byte av fönster och dörrar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av busstation i Umeå
Fasadändring av busstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal samt ändrad användning av lokal, Marklov för breddning av väg samt uppförande av stödmur och vägräcke Singeln 1.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av bostad till kontor.
Utvändigt underhåll av panncentral i Umeå
Befintlig invallning rivs och ersätts med ny invallning som är väderskyddad. Den befintliga invallningens bottenplatta behålls och tätas samt görs större för den nya invallningen. Panncentralen ljudisoleras invändigt.
Ombyggnad av va-ledning i Umeå
Installation av ny vattenförsörjning och avlopp.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande fasader och entréer.
Tillbyggnad av vattenverk i Umeå
Tillbyggnad av övernattningsstuga samt marklov för schaktning vid vattenverket.
Byte av värmesystem och radiatorer i flerbostadshus i Röbäck, Umeå
Nytt vattenburet värmesystem och nya radiatorer och rör.
Elarbeten för Stora Nolia-mässan i Umeå
Elarbeten till Stora Nolia mässan i Umeå 2022.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avers nybyggnation av leveransdel.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för ombyggnad av 12 balkonger.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).