Aktuell nybyggnation i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus på Verkö, Lyckeby, Karlskrona
NKT utökar verksamheten med ny, komplett fabrik inklusive ett tredje 200 meter högt kabeltorn som adderar produktionskapacitet bredvid den befintliga anläggningen. Det kommer göra den till världens största anläggning för produktion av högspänningskabel till havs. Kabeltornet blir Sveriges näst högsta torn som kommer att vara, 200 m över mark, 15 m under mark, 23 x 23 m brett och 20 våningar. Totalkostnaden är ca 11 miljard kronor.
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 350-400 bostäder. Projektet kommer att etappindelas.
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser. Utredningar avseende trafik, buller, geoteknik och dagvatten samt förprojektering av allmän plats och VA (vatten, avlopp, dagvatten) inklusive höjdsättning - Etapp 1, Nya Stationsst.
Nybyggnad kaj i Karlskrona
Avser ny körbar (BK1) förtöjningspir av betong för fartyg på 82x10 meter och stålrörspålar samt en spontkassun med 10 meters diameter. Samt installation av infrastruktur såsom vatten, avlopp och kraft-/teleförsörjning mm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för storkök och tvätteri.
Ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn
Avser nybyggnad av vårdbyggnad om ca 6900 kvm fördelat på 3 våningar med teknikutrymme på 4 våningen. Psykiatrin kommer att nyttja ca 1 våningsplan till öppen vård. Övriga våningsplan föreslås byggas för generell öppenvårdsverksamhet.
Nybyggnad av kedjehus & lägenheteri Karlskrona
Tidigare ingått under Boklok Figaro och Boklok Ofelia. Projekt Boklok Grönskan är en nybyggnad av 7 kedjehus och 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av mobilitetshuset, Karlskrona
Ca 304 st p-platser Planer finns för bilpool, boendeparkering för bilar och cyklar. Det planeras för en innovativ dagvattenhantering där vattnet på mobilitetshusets tak leds ner som bevattning genom en grön vägg på innergården mot vårdboendet. Det blir även en publik bastu med utsikt över staden och havet.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av mobilitetshus med plats för ca 304 parkeringsplatser samt övriga lokaler.
Nybyggnad av bostäder och restaurang i Saltsjöbaden, Karlshamn
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och restaurangverksamhet. Detaljplanen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till publika ytor såsom restaurang och strandpromenad.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Sandbäck-Karlskrona
Bandel 943 och 823. Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt på sträckan Sandbäck – Karlskrona C.
Nybyggnad av trygghetsboende i centrala Ronneby
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende
Nybyggnad av bostäder i Mariedal, Karlskrona
Detaljplanen möjliggör uppförande av mindre flerbostadshus alternativt sammanbyggda enbostadshus (ex. radhus, kedjehus eller parhus). Friliggande enbostadshus tillåts inte. Bestämmelserna möjliggör att ny bebyggelse kan omfatta två våningar med ca fyra lägenheter per våningsplan inklusive balkonger och loftgångar. Beroende på hur området disponeras kan 3–4 bostadshus med dessa volymer uppföras inom planområdet.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Fastigheten von Gerdten 59 föreslås bebyggas med ett flerbostadshus i fem våningar exklusive två suterrängvåningar som utgör garage. Enligt förslaget beräknas cirka 30 lägenheter tillskapas inom kvarteret.
Uppförande av byggnader i Blekinge län
Entreprenaden omfattar totalt 5 byggnader som ska uppföras. 2 stycken byggnader kommer uppförs i Blekinge län, 2 stycken byggnader kommer uppföras i Gotlands län, 1 stycke byggnad kommer att byggas i Södermanlands län.
Nybyggnad av infrastruktur, i Ronneby
Avser att planlägga infrastruktur
Nybyggnad av marklägenheter i Hallabro
Option från projektid: 1541206. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av flerbostadshus (19 st lgh) samt carport .
Förtätning av bostäder i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att för möjliggöra en förtätning med nya bostäder i kvarteret Gertrud i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan fullföljas
Nytt LSS-boende i Bräkne-Hoby
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende bestående av 8 marklägenheter med tillhörande gemensamhetsbyggnad samt installation av sprinkler, brandlarm och byte av ventilationsaggregat i befintlig byggnad.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 12 stycken marklägenheter med komplementbyggnader.
Nybyggnad av LSS-boende i Ljungaviken, Sölvesborgs kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter, samt verksamhetslokaler såsom exempelvis gemensamt allrum, kök, tvättstuga, personalutrymme. Objektet är beläget i Ljungaviken, Sölvesborgs Kommun. Adress: Korsningen mellan Kattfotsvägen/Kanelrosvägen
Nybyggnad av ställverks- och transformatorbyggnad i Ronneby
I denna entreprenad ingår uppförande av ny byggnad för ställverk och kontrollbyggnad samt rivning av befintlig byggnad, transformatorplats och bortforsling av överblivna massor. Innehåller 12- och 24kV ställverk. Station P2 finns mellan Folkparksvägen och Tranbärsvägen i Ronneby.
Nybyggnad av parhus i Fågelmara, Karlskrona
Avser nybyggnad av 7 st parhus med 14 lägenheter, total BTA 980 kvm, på fastigheten Fågelmara 5:121 till Fågelmara 5:130.
Nybyggnad av LSS-boende i Asarum, Karlshamns kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende 1 plan, 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen, teknikutrymme och förråd. Även komplementbyggnad med förråd och byggnad för återvinning ska uppföras. Parkering till bostäderna ska anläggas.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industri. (Globalt distribution center)
Utbyte av bro, Sunnavägen över Blåportsgatan i Karlskrona
Avser uppförande av en ny plattrambro i betong samt rivning av den befintliga vägbron.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Sölvesborg
Avser nybyggnad av en omklädningsbyggnad, byggnad D i anslutning till Strandvallens D- och E-planer Skönabäck 1:268, Hällevik, Sölvesborgs kommun.
Nybyggnad av panncentral i Karlskrona
Avser nybyggnad av en mindre panncentral på Tjurkö för närvärmeproduktion av fjärrvärme via förbränning av fuktigt biobränsle.
Våtmarksrestaurering inom Blekinges Län
Avser vattenvårdande åtgärder för att återställa hydrologin på tre lokaler inom Mieåns avrinningsområde. Två av lokalerna för planerad restaurering är belägna i Ire naturreservat, medan den tredje är belägen i Pernilshoka, Karlshamns kommun.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av avloppspumpsstation i Karlskrona
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Avser nybyggnad av lager samt rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sölvesborg
Nybyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Tillbyggnad av museum/kontorsbyggnad. Planen är att det ska bli en ny entré.
Montering av industristängsel i Ljungryda naturreservat, Länsstyrelsen i Blekinge Län
Uppdrag om montering av industristängsel i gränsen mellan naturreservatet Ljungryda och en industrifastighet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).