Aktuell nybyggnation i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). Nybyggnation av tre trafikplatser ingår. Ca 15 km lång sträcka.
Nybyggnad av företagslokaler Ösra Piren i Karlshamn, etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 187 lägenheter i 4 huskroppar samt gemensamhetslokaler och garage. Projektet kommer att byggas i 4 etapper med 2 hus i en etapp, 1 hus i en etapp, 1 hus i en etapp samt 1 gemensamhetslokal och garage i en etapp. Samma totalentreprenör för alla etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, omvårdnadsboende och p-hus i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 platser i omvårdnadsboende och ett p-hus med ca 280 platser. Saneringsarbeten ska utföras. Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av flerbostadshus samt villaområde i Karlskrona
Planer finns på nybyggnad av 300 villor samt 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn
Det nya vattenverken ska byggas i anslutning till det gamla vattenverket i Långasjön
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 611 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Projekten består av omfattande markarbete i berg, där våning 0-3 delvis ligger under mark. Parkeringshusets fasad kommer att bestå av perforerad aluminiumplåt. En gångbro kommer byggas från plan 5 som möjliggör åtkomst till sjukhusets huvudentré. Solceller installeras på taket och 58 laddstationer för elbil kommer finnas tillgängliga. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. E Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Planer finns att bygga flerbostadshus i Ronneby på Blasius Königsgatan 30, i höjd med Knut Hahnsskola. Planer finns att bygga ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnation av flerfamiljsbostäder på Pantarholmen, Karlskrona
Avser rivning av befintligt parkeringsgarage samt nybyggnad av flerbostadshus på Barken 1 i Karlskrona omfattande totalt 75 lägenheter, varav 25 är studentlägenheter samt rivning av garage och nybyggnad av parkeringsgarage i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sölversborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av 80-tals nya bostäder, en skola samt en förskola och/eller fritidshem med tillhörande skolgård.
Nybyggnad av äldreboende i Olofström
Avser nybyggnad av äldreboende med 6 avd, ca 7000 kvm totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Ronneby
Avser den fd Skogsgårdsskolansom som skall rivas och ny förskola vid namn Persborgs skall byggas. Förskolan kommer från vårterminen 2024 att kunna ta emot upp till 180 barn som fördelas på tre moduler. Varje modul rymmer 60 barn som kommer att delas upp på fyra små hemvister med tillgång till gemensamhetsytor. Alla hemvister är på nedre plan och nås via sex entréer. En del av förskolan är i två plan och på övre plan finns bibliotek, personalutrymmen samt restaurang och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnation av 54 lägenheter i 2 huskroppar i Kilen - Ronnebys nya stadsdel med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Nybyggnad av varuhus i Ronneby
Avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 500 lägenheter totalt inom området. Karlshamnsbostäder planerar för sin del att uppföra 30 - 50 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av höghus i trä i stadsdelen Espedalen.
Nybyggnad av huvudkontor i Stilleryd, Karlshamn
Avser nybyggnad av huvudkontor på industriområdet i Stilleryd, Karlshamn.
Nybyggnad av markbostäder i Droppemåla, Ronneby
Nybyggnad av 12 enbostadshus. Varje enbostadshus 93,5 kvm.
Nybyggnad av idrottshall/allhall i Listerby, Ronneby
Behov finns för en idrottshall eller allhall i Listerby i takt med att området expanderas.
Nybyggnad av hotell i Karlshamn
Avser nybyggnad av hotell- och restaurang.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsnäs, Karlskrona
Planförslaget omfattar ca 23 tomter, enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och skola i Sölvesborgs kommun
Avser nybyggnad av bostäder och skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Nybyggnad av flerbostadshus med fem våningar och 18 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser nybyggnad av flerbostadshus, ett vinkelhus med 16 lägenheter, 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus (ca 60 lgh) samt komplementbyggnader. BOA ca 4500.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av bostäder, kontor mm i Karlshamn
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av ny bebyggelse för bostäder, hotell och kontor och att planlägga för bostäder, hotell och kontor i den befintliga värdshusbyggnaden. Planbestämmelserna medger ny byggnation upp till en byggnadsarea på 1300 kvm, vilket innebär ca 10–15 bostäder i form av marklägenheter eller radhus, eller ca 20–25 bostäder i mindre flerbostadshus. Utöver detta uppskattas ca 7 lägenheter kunna uppföras i den befintliga värdshusbyggnaden.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlshamn
Avser nybyggnad av en större Coop-butik i Karlshamn. Den nya butiken får en dubblerad yta mot den nuvarande butiksytan.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona
Nybyggnad av lokaler i Handelshamnen, Karlskrona
Planer finns för nya lokaler för kuöturskolan i Handelshamnen.
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus med 57 hyreslägenheter i ett 10 våningshus.
Nybyggnad av padelhall i Ronneby
Avser nybyggnad av åtta inomhusbanor för padel plus 4 banor utomhus med läktare. Anläggningen kommer bli en av Blekinges största anläggningar för padel med totalt 12 banor samt en lounge och konferensanläggning. Kommunens första klättervägg inomhus inkluderas även. Vissa banor har SM-status.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Renovering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Exploateringsarbeten inför kommande byggnation av ny stadsdel. Renovering och stabilisering av kaj och ny marina för småbåtar samt va-ledningar, vägar, elledningar m m. Sanering: 2136837
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av lägenheter vid Kungsbron i Karlskrona. Huset kommer bli 5 våningar högt, med garage och förråd i botten.
Nybyggnad av marklägenheter i Sölvesborg
Nybyggnad av 12 st marklägenheter. Typradhus: Egen Täppa
Ny boarding vid Stillerydshamnen, Karlshamn
Avser ett nytt boardingläge för lastbilar och personbilar i Stillerydshamnen. Det nya boardingläget ligger öster om befintligt på ytor som i dag är stora grusytor anpassade för upplag.
Nybyggnad av parhus i Ronneby
Avser nybyggnad av 9 stycken tvåbostadshus och förråd.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Nybyggnad av kontorsbyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (119 lgh).
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av par- och radhus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 554 mellan Vekerum-Mörrum
Från trafikplats Mörrum Öst vid E22 och längs Vekerums byväg (väg 564) och norrut till Byggesvägen (väg 554) i Mörrum.
Nybyggnad av grupphus i Ronneby
Avser nybyggnad av 5 enbostadshus samt komplementbyggnad Yxnarum 19:148,19:149,19:147,19:152,19:153.
Nybyggnad av enbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus och garage Droppemåla 1:251,1:247,1:259,1:245.
Nybyggnad av automatstation i Karlshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, skylt, skärmtak samt mur.
Nybyggnad av solcellspark i Rösjö industriområde, Olofström
Avser nybyggnad av solcellspark på Rösjö industriområde i Olofström.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Avser nybyggnad av idrottsanläggning samt rivning.
Nybyggnad av marklägenheter i Hosaby, Sölvesborg, Etapp 2
Avser nybyggnad av 8 marklägenheter uppdelat om två stycken 2-rummare samt sex stycken 3-rummare i etapp 2 på Trinnestensvägen i Hosaby, Mjällby. Etapp 1 finns på projektid: 2082311.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av reaktor, Karlskrona
Nybyggnad av byggnad till shuntreaktor.
Nybyggnad av restaurang i Karlshamn
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av aktivitetshall i Karlshamn
Nybyggnad av idrottsanläggning, padelhall.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Nybyggnad av bilverkstad i Karlshamn.
Nybyggnad av konferensanläggning i Karlskrona, etapp 5
Projektet avser nybyggnation av konferensanläggning. Har tidigare ingått i objektnummer 800730. Detaljplan finns. Oviss byggstart.
Om- och nybyggnad av marklägenheter i Kättilsmåla, Karlskrona
Planer finns för ombyggnad av den gamla distriktsmottagningen i Kättilsmåla till marklägenheter. Dagens byggnad på 1 700 kvadratmeter, utmed korsningen Kättilsmålavägen/Giserydsvägen, planeras att byggas om till tre marklägenheter samt genom en utbyggnad möjliggöra för tre ytterligare marklägenheter.
Nybyggnad av stugby i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av åtta uthyrningsstugor.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Karlskrona kommun
Avser uppföra ett exploateringsområde för villabebyggelse. Arbetet omfattar gator, VA, dagvatten med tillhörande fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av ställverk 12kV‐ och 24kV i Ronneby
Avser leverans, montage och uppställning av fabriksnya 12kV‐ och 24kV‐ställverk i station P10. Objektets läge: ligger i anslutning till Kallinge samhälle i Ronneby Kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 12 hyresrätter i varje huskropp. Etapp 1 2057094.
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Planer finns för nybyggnad a enbostadshus eller evt markbostäder i Olofström.
Ramavtal avseende konsulttjänster VA inom Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsulttjänster VA och avser olika uppdragstyper: -VA-projektering -VA-utredningar -Dagvattenutredningar (ex Detaljplan)
Ramavtal stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län
Ramavtal för stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar i Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar.
Nytt exploateringsområde i Karlshamn, etapp 2
Avser utbyggnad av nytt exploateringsområde med 6 st och avser vägar med vatten-, spillvatten-, dagvatten- och dräneringsledningar och gatubelysning. Området är beläget i västra delen av centrala Asarum, ca 5 km norr om Karlshamns centrum.
Anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge.
Nybyggnad av överföringsledning och el, fiberledningar i Ronneby
Projektet avser anläggande av överföringsledning för vatten, fiber och elledningar. Arbetet omfattar ca 2300 m samförläggning av överföringsledning för vatten och elledningar och ytterligare en sträcka av ca 2500 m med enbart elledningar. Objektets läge: mellan E22 och Ronnebyån till största del längst Hamnvägen i Ronneby kommun.
Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Planer för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Nytt staket runt kraftverk i Hemsjö
Nytt staket runt Hemsjö.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Avser nybyggnad av garage i maskinhall samt yttre ändring av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lagerhall i Karlskrona
Avser ny lagerhall på Mältans anläggning, bestående av plåtväggar och tälttak.
Nybyggnad av stugby i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 campingstugor och tillbyggnad av en campingstuga.
Nybyggnad av padelbanor i Ronneby
Avser nybyggnad av sex stycken padelbanor utomhus i Brunnsparken.
Nybyggnad av laddstation för elbilar i Ronneby
Avser nybyggnad av en supercharger-anläggning vid Viggenområdet, intill E22.
Nybyggnad av carport i Olofström
Nybyggnad av carportar (36 platser) samt cykelförråd och soprum.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Avser nybyggnad av idrottsanläggning.
Ny gc-väg samt kollektivtrafikåtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult
Ny gc-väg i Mjällby mellan väg 519.1 och 514. Flytt och tillgänglighetsanpassning av busshållplats Mjällby Centrum, tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna Titan X, Vilshult på väg 15 samt Ekhagsvägen längs väg 579 i Olofström.
Nybyggnad av panncentral i Ronneby
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt rivning av skjul.
Nybyggnad av lager i Ronneby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager, Ronneby
Avser nybyggnad av övrigt.
Nybyggnad av lager, Karlshamn
Avser nybyggnad av lager på ca 30x15.
Stängsling i naturreservaten Ire, Tärnö och Listershuvud
Avser stängsling i tre naturreservat där det finns ett akut behov av att ha stängsel klara inför betessäsongen. De tre naturreservaten är: * Ire, Karlshamns kommun cirka 700 m nytt stängsel, * Tärnö, Karlshamns kommun cirka 135 m nytt stängsel med grindar, Uppdraget på Tärnö kräver tillgång till båttransport. * Listershuvud, Sölvesborgs kommun cirka 1550 m nytt stängsel. Anbud kan läggas på ett eller flera områden.
Naturvärdesinventering (NVI) till ny detaljplan i Ronneby kommun
Avser en naturvärdesinventering till upprättande av ny detaljplan på fastigheten Gärestad 1:13 m.fl. i Ronneby kommun.
Nybyggnad av hopptorn vid badplats i Olofström
Avser byggnation av nytt hopptorn med träbeklädnad och invändig stålkonstruktion. Hopptornet har fått en platsspecifik och unik utformning likt ett stiliserat stenblock som sticker upp i vattnet. Hopptornet byggs på en befintlig brygga och betongplattform på Halens badplats i Olofström.
Nybyggnad av trägärdesgårdar Vambåsa Hagmark och Steneryd, Ronneby kommun
Avser nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i det naturreservatet Steneryd/Vambåsahagmark. Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trägärdsgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).