Aktuell nybyggnation i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser nybyggnad av flerbostadshus, ett vinkelhus med 16 lägenheter, 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Olofström
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gemensamhetslokal,
Avser nybyggnad av Gemensamhetslokal,
Nybyggnad av GC-bro över Holje ån i Olofström
Projektet omfattar byggnation av ny gång- och cykelbro över Holje ån vid Ådalsvägen i Olofström.
Nybyggnad av maskinhall i Olofström
Nybyggnad maskinhall.
Nybyggnad av konstgräsplan i centrala Olofström
Ombyggnad av befintlig grusplan till ny konstgräsplan. Entreprenaden omfattar mark, VA, samt el- och belysningsarbeten.
Nybyggnad av nätstation i Olofström
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Olofström
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Anläggning av besöksparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.