Aktuell nybyggnation i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Olofström
Avser nybyggnad av äldreboende med 6 avd, ca 7000 kvm totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser nybyggnad av flerbostadshus, ett vinkelhus med 16 lägenheter, 2 våningar.
Exploateringsarbete för bostäder i Olofström
Avser exploateringsarbete för ny bostäder. Nybyggnad av förskola f.d myrans: 2100520
Nybyggnad av GC-bro över Holje ån i Olofström
Projektet omfattar byggnation av ny gång- och cykelbro över Holje ån vid Ådalsvägen i Olofström.
Nybyggnad av kontor i Olofström
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Planer finns för nybyggnad a enbostadshus eller evt markbostäder i Olofström.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Ansökan om bygglov för parkeringsyta.
Nybyggnad av servicebyggnad i Olofström
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation Bengtsboda 1:10,Farabol 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation Falsehult 1:18,Brännarebygden 1:52.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Bygglov fem stycken parkeringsplatser längs solrosvägen.
Nybyggnad av förråd i Olofström
Nybyggnad av 2 st. grillhyddor.
Nybyggnad av carport i Olofström
Nybyggnad av carport med förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.