Aktuell nybyggnation i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
7 km varav 3,5 km i ny sträckning samt breddning till 2+1 i befintlig sträckning, 2 broar, ny busshållplats, påfartsramp, trimning tpl Ronneby Väst E22, omdisponering av körfält, ny påfartsramp med fristående bro, ombyggnad bro 10-382-1 väg 22/27 över väg vid Sörby i Ronneby (tätskiktsbyte).
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Planer finns att bygga flerbostadshus i Ronneby på Blasius Königsgatan 30, i höjd med Knut Hahnsskola. Planer finns att bygga ca 90 lägenheter.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Ronneby
Avser den fd Skogsgårdsskolansom som skall rivas och ny förskola vid namn Persborgs skall byggas. Förskolan kommer från vårterminen 2024 att kunna ta emot upp till 180 barn som fördelas på tre moduler. Varje modul rymmer 60 barn som kommer att delas upp på fyra små hemvister med tillgång till gemensamhetsytor. Alla hemvister är på nedre plan och nås via sex entréer. En del av förskolan är i två plan och på övre plan finns bibliotek, personalutrymmen samt restaurang och kök.
Nybyggnad av varuhus i Ronneby
Avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnation av 54 lägenheter i 2 huskroppar i Kilen - Ronnebys nya stadsdel med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av höghus i trä i stadsdelen Espedalen.
Nybyggnad av padelhall i Ronneby
Avser nybyggnad av åtta inomhusbanor för padel plus 4 banor utomhus med läktare. Anläggningen kommer bli en av Blekinges största anläggningar för padel med totalt 12 banor samt en lounge och konferensanläggning. Kommunens första klättervägg inomhus inkluderas även. Vissa banor har SM-status.
Nybyggnad av enbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus och garage Droppemåla 1:251,1:247,1:259,1:245.
Nybyggnad av grupphus i Ronneby
Avser nybyggnad av 5 enbostadshus samt komplementbyggnad Yxnarum 19:148,19:149,19:147,19:152,19:153.
Nybyggnad av ställverk 12kV‐ och 24kV i Ronneby
Avser leverans, montage och uppställning av fabriksnya 12kV‐ och 24kV‐ställverk i station P10. Objektets läge: ligger i anslutning till Kallinge samhälle i Ronneby Kommun.
Nybyggnad av överföringsledning och el, fiberledningar i Ronneby
Projektet avser anläggande av överföringsledning för vatten, fiber och elledningar. Arbetet omfattar ca 2300 m samförläggning av överföringsledning för vatten och elledningar och ytterligare en sträcka av ca 2500 m med enbart elledningar. Objektets läge: mellan E22 och Ronnebyån till största del längst Hamnvägen i Ronneby kommun.
Nybyggnad av padelbanor i Ronneby
Avser nybyggnad av sex stycken padelbanor utomhus i Brunnsparken.
Nybyggnad av lager i Ronneby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Ronneby
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt rivning av skjul.
Nybyggnad av lager, Ronneby
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Naturvärdesinventering (NVI) till ny detaljplan i Ronneby kommun
Avser en naturvärdesinventering till upprättande av ny detaljplan på fastigheten Gärestad 1:13 m.fl. i Ronneby kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).