Aktuell nybyggnation i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för bostäder, trafik, m.m i Ronneby
Planer finns för exploatering för bostäder, flerbostadshus, trafik, kollektivtrafik på vatten m.m. i Ronneby.
Nybyggnad av trygghetsboende i centrala Ronneby
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av höghus i trä i stadsdelen Espedalen.
Nybyggnad av förskola i Ronneby
Planer finns för ny förskola norr om Ronneby med ca 10 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Skärsjö området, Ronneby
Planer finns för en till ny förskola i Skärsjöområdet, Ronneby kommun.
Nybyggnation av VA-ledning, Ronneby
Avser nybyggnation av VA-ledningar i Träskobacken med syfte att ge 10 st fastigheter tillgång till kommunalt VA. Arbetet omfattar nyanläggning av huvudledningar för vatten och spillvatten (självfall) på en sträcka om ca 700 meter
Förtätning av bostäder i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att för möjliggöra en förtätning med nya bostäder i kvarteret Gertrud i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan fullföljas.
Nybyggnad av motocrossbana i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att planlägga för dels motorbana i form av motocrossbana, men också möjliggöra kompletterande verksamhet så som depåer eller servering vid evenemang. Området är idag jordbruksmark och ändring av gällande detaljplan krävs.
Nybyggnad av varuhus på Sörby, Ronneby
Planerat projekt, placering oklar.
Utförande av gata, VA- och belysningsarbete i Ronneby
Projektet avser nybyggnad av gata, VA, el och belysning samt dagvattendiken och dammar.
Utbyggnad av vattenledning och fiber i Ronneby kommun
Avser utbyggnad av vattenledning och fiber mellan Karlsnäs och Möljeryd.
Ombyggnad av kraftstation, Ronneby
Avser utbyte av krafttransformator T22 i station P6. Arbetet omfattar tillverkning, FAT‐prov, leverans, SAT‐prov och uppställning av fabriksny transformator på befintligt fundament samt tillvaratagande och skrotning av befintlig transformator.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Ronneby
Avser nybyggnad av cirkulationsplats som ska koppla samman tillfarten med befintligt vägnät.
Nybyggnad av kylanläggning i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av utvändig maskinutrustning kylanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av plank i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mast i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av sändarmast.
Nybyggnad av belysningsmast i Ronneby
Bygglov för ljusanordning på ronneby torg.
Nybyggnad av plank i Ronneby
Bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av förråd i Ronneby
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad, container.
Nybyggnad av förråd i Ronneby
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.