Aktuell nybyggnation i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrifastighet i Ronneby
Avser nybyggnad av en viss produktionsyta, laboratorium, kontor och ett större lager.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Ronneby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby. Det omfattar 2 huskroppar, 32 lägenheter totalt, 4 våningar. Markområdet är ca 7000 kvm .
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Nybyggnad av flerbostadshus - särskilt boende för äldre.
Nybyggnad av idrottshall/allhall i Listerby, Ronneby
Behov finns för en idrottshall eller allhall i Listerby i takt med att området expanderas .
Nybyggnad av bostadsområde med förskola i Ronneby
Planer finns för nybyggnation av byggnation av förskola, flerbostadshus och boende för äldre eller funktionshindrade människor inom planområdet.
Utbyggnaden av nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i Ronneby
Avser utbyggnaden nya VA-ledningar på fyra platser, Kuggeboda, Aspan, Risanäs, Väbynäs Västra och avser nya serviser till sammanlagt 18 fastigheter.
Utbyggnad av överföringsledning i Kallinge, Ronneby kommun
Avser utbyggnad av överföringsledning från Brantafors till Kallinge.
Leverans och montering av tält för lagerhantering, Ronneby
Avser leverans och montering av en tälthall för mellanlagring av avfall. Tältet ska placeras på asfalterad yta vid angiven plats på Angelskogs avfallsanläggning i Ronneby.
Nybyggnad av bensinstation i Ronneby
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av maskinhall i Ronneby
Nybyggnad av maskinhall och rivning av två byggnader.
Nybyggnad av garage i Ronneby
Nybyggnad av garage.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).