Aktuell nybyggnation i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). Nybyggnation av tre trafikplatser ingår. Ca 15 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 187 lägenheter i 4 huskroppar samt gemensamhetslokaler och garage. Projektet kommer att byggas i 4 etapper med 2 hus i en etapp, 1 hus i en etapp, 1 hus i en etapp samt 1 gemensamhetslokal och garage i en etapp. Samma totalentreprenör för alla etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, omvårdnadsboende och p-hus i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 platser i omvårdnadsboende och ett p-hus med ca 280 platser. Saneringsarbeten ska utföras. Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av flerbostadshus samt villaområde i Karlskrona
Planer finns på nybyggnad av 300 villor samt 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 611 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Projekten består av omfattande markarbete i berg, där våning 0-3 delvis ligger under mark. Parkeringshusets fasad kommer att bestå av perforerad aluminiumplåt. En gångbro kommer byggas från plan 5 som möjliggör åtkomst till sjukhusets huvudentré. Solceller installeras på taket och 58 laddstationer för elbil kommer finnas tillgängliga. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya kontorslokaler.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning (avloppsreningsverk).
Nybyggnad av enbostadshus i Torsnäs, Karlskrona
Planförslaget omfattar ca 23 tomter, enbostadshus.
Nybyggnad av lokaler i Handelshamnen, Karlskrona
Planer finns för nya lokaler för kuöturskolan i Handelshamnen.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus med 57 hyreslägenheter i ett 10 våningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av lägenheter vid Kungsbron i Karlskrona. Huset kommer bli 5 våningar högt, med garage och förråd i botten.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gräsvik i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Omfattar nybyggnad av flerbostadshus, parkering i källare och under gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (119 lgh).
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av par- och radhus.
Nybyggnad av reaktor, Karlskrona
Nybyggnad av byggnad till shuntreaktor.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser nybyggnad av skola/förskola.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Karlskrona kommun
Avser uppföra ett exploateringsområde för villabebyggelse. Arbetet omfattar gator, VA, dagvatten med tillhörande fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 12 hyresrätter i varje huskropp. Etapp 1 2057094.
Ramavtal avseende konsulttjänster VA inom Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsulttjänster VA och avser olika uppdragstyper: -VA-projektering -VA-utredningar -Dagvattenutredningar (ex Detaljplan)
Ramavtal stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län
Ramavtal för stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar i Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar.
Anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge.
Nytt staket runt kraftverk i Hemsjö
Nytt staket runt Hemsjö.
Nybyggnad av stugby i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 campingstugor och tillbyggnad av en campingstuga.
Stängsling i naturreservaten Ire, Tärnö och Listershuvud
Avser stängsling i tre naturreservat där det finns ett akut behov av att ha stängsel klara inför betessäsongen. De tre naturreservaten är: * Ire, Karlshamns kommun cirka 700 m nytt stängsel, * Tärnö, Karlshamns kommun cirka 135 m nytt stängsel med grindar, Uppdraget på Tärnö kräver tillgång till båttransport. * Listershuvud, Sölvesborgs kommun cirka 1550 m nytt stängsel. Anbud kan läggas på ett eller flera områden.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).