Aktuell nybyggnation i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, på Saltö.
Projektet omfattar 15-20 huskroppar samt 220 lägenheter, 5 kvarter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter på fastigheten Skolan 2, Lyckeby.
Nybyggnad av bostäder och marina i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av höghus, 4 - 7 våningar, med totalt 300 lägenheter samt marina med 130 båtplatser, sjömack och kallbadanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- eller nybyggnad av bostäder i Lyckeby
Planer finns för rivning av fd skolan samt nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 74 lägenheter och nytt parkeringshus. det är stycken huskroppar, b.la ett punkthus. Rivning av gammalt parkeringshus innan nybyggnationen påbörjas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av badhus på Saltö.
Projektet omfattar nybyggnad av badhus på Saltö i Karlskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter på Hästö, Karlskrona
Avser 58 nya bostadsrätter med planerad inflyttning vid årsskiftet 2021/2022. Bebyggelsen omfattar två punkthus, ett i fem och ett i sju våningsplan.
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Nättraby, Karlskrona
Blandad bebyggelse, cirka 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus (ca 60 lgh) samt komplementbyggnader. BOA ca 4500.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning för kommunalt vatten och avlopp för restera ca 150 hushåll. Ledningen kommer bestå av ca 12 km ledningsdragning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 170 studentlägenheter på fastigheten Nordström 15 som ligger på Blåportsgatan 2 i Karlskrona.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Nybyggnad av skola f-6 med tillhörande idrottshall, slöjdsal etc.
Nybyggnad av flerbostadshus på gräsvik i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Omfattar nybyggnad av flerbostadshus, parkering i källare och under gård. Detaljplan finns.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda. Uppskattad byggstart.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av fem flerbostadshus, parkeringsplatser och undercentral.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö.
Utbyggnad av VA-ledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Spjutbygd.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan spjutbygd till Nävragö.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Karlskrona
Bygglov för aktivitetsbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Karlskrona
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor i Karlskrona.
Nybyggnad av grupphus i Karlskrona
Nybyggnad av 4 enbostadshus Jämjö 6:14,6:5,6:6,6:7.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industri/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av paviljong avsedd för skolverksamhet i Karlskrona
Avser ny komplett paviljong i 2 våningar för elever och personal (ca 149 personer) som är avsedd för skolverksamhet på Wämö, i Karlskrona Kommun. BTA ca 350 kvm.
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av en ny fiskväg ska anläggas istället för den gamla, som går till vänster om fallet i Lyckeby. Dammanläggningen från tidigt 1700-tal har fått sitt tillstånd.
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning (avloppsreningsverk).
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser nybyggnad av en kall lagerbyggnad samt en mindre rivning av befintlig.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Bygglov för flytande vågbrytare/flytbrygga.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (paviljong/väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelskjul) samt tillbyggnad/ombyggnad av flerbostadshus (miljöförråd).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelskydd).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (hämtskåp).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation Komstorp 2:2.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad miljörum/cykelgarage samt ombyggnation av befintlig byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnation av väderskydd för cyklar och nytt miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal (lagertält för kabeltrummor).
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmodul och lagertält under byggarbetstid.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.