Aktuell nybyggnation i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus på Verkö, Lyckeby, Karlskrona
NKT utökar verksamheten med ny, komplett fabrik inklusive ett tredje 200 meter högt kabeltorn som adderar produktionskapacitet bredvid den befintliga anläggningen. Det kommer göra den till världens största anläggning för produktion av högspänningskabel till havs. Kabeltornet blir Sveriges näst högsta torn som kommer att vara, 200 m över mark, 15 m under mark, 23 x 23 m brett och 20 våningar. Totalkostnaden är ca 11 miljard kronor.
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 350-400 bostäder. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad kaj i Karlskrona
Avser ny körbar (BK1) förtöjningspir av betong för fartyg på 82x10 meter och stålrörspålar samt en spontkassun med 10 meters diameter. Samt installation av infrastruktur såsom vatten, avlopp och kraft-/teleförsörjning mm.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad som kommer att miljöcertifieras.
Nybyggnad av kedjehus & lägenheteri Karlskrona
Tidigare ingått under Boklok Figaro och Boklok Ofelia. Projekt Boklok Grönskan är en nybyggnad av 7 kedjehus och 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av mobilitetshuset, Karlskrona
Ca 304 st p-platser Planer finns för bilpool, boendeparkering för bilar och cyklar. Det planeras för en innovativ dagvattenhantering där vattnet på mobilitetshusets tak leds ner som bevattning genom en grön vägg på innergården mot vårdboendet. Det blir även en publik bastu med utsikt över staden och havet.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av mobilitetshus med plats för ca 304 parkeringsplatser samt övriga lokaler.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Sandbäck-Karlskrona
Bandel 943 och 823. Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt på sträckan Sandbäck – Karlskrona C.
Uppförande av byggnader i Blekinge län
Entreprenaden omfattar totalt 5 byggnader som ska uppföras. 2 stycken byggnader kommer uppförs i Blekinge län, 2 stycken byggnader kommer uppföras i Gotlands län, 1 stycke byggnad kommer att byggas i Södermanlands län.
Nybyggnad av bostäder i Mariedal, Karlskrona
Detaljplanen möjliggör uppförande av mindre flerbostadshus alternativt sammanbyggda enbostadshus (ex. radhus, kedjehus eller parhus). Friliggande enbostadshus tillåts inte. Bestämmelserna möjliggör att ny bebyggelse kan omfatta två våningar med ca fyra lägenheter per våningsplan inklusive balkonger och loftgångar. Beroende på hur området disponeras kan 3–4 bostadshus med dessa volymer uppföras inom planområdet.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Fastigheten von Gerdten 59 föreslås bebyggas med ett flerbostadshus i fem våningar exklusive två suterrängvåningar som utgör garage. Enligt förslaget beräknas cirka 30 lägenheter tillskapas inom kvarteret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av flerbostadshus (19 st lgh) samt carport .
Nybyggnad av parhus i Fågelmara, Karlskrona
Avser nybyggnad av 7 st parhus med 14 lägenheter, total BTA 980 kvm, på fastigheten Fågelmara 5:121 till Fågelmara 5:130.
Utbyte av bro, Sunnavägen över Blåportsgatan i Karlskrona
Avser uppförande av en ny plattrambro i betong samt rivning av den befintliga vägbron.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industri. (Globalt distribution center)
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av maskinhall. BYA ca 612 kvm .
Nybyggnad av panncentral i Karlskrona
Avser nybyggnad av en mindre panncentral på Tjurkö för närvärmeproduktion av fjärrvärme via förbränning av fuktigt biobränsle.
Våtmarksrestaurering inom Blekinges Län
Avser vattenvårdande åtgärder för att återställa hydrologin på tre lokaler inom Mieåns avrinningsområde. Två av lokalerna för planerad restaurering är belägna i Ire naturreservat, medan den tredje är belägen i Pernilshoka, Karlshamns kommun.
Nybyggnad av avloppspumpsstation i Karlskrona
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Tillbyggnad av museum/kontorsbyggnad. Planen är att det ska bli en ny entré.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).