Aktuell nybyggnation i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler Ösra Piren i Karlshamn, etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av huvudkontor i Stilleryd, Karlshamn
Avser nybyggnad av huvudkontor på industriområdet i Stilleryd, Karlshamn.
Nybyggnad av hotell i Karlshamn
Avser nybyggnad av hotell- och restaurang.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlshamn
Avser nybyggnad av en större Coop-butik i Karlshamn. Den nya butiken får en dubblerad yta mot den nuvarande butiksytan.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Ny boarding vid Stillerydshamnen, Karlshamn
Avser ett nytt boardingläge för lastbilar och personbilar i Stillerydshamnen. Det nya boardingläget ligger öster om befintligt på ytor som i dag är stora grusytor anpassade för upplag.
Nybyggnad av automatstation i Karlshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, skylt, skärmtak samt mur.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser nybyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Karlshamn
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Avser nybyggnad av idrottsanläggning samt rivning.
Nytt exploateringsområde i Karlshamn, etapp 2
Avser utbyggnad av nytt exploateringsområde med 6 st och avser vägar med vatten-, spillvatten-, dagvatten- och dräneringsledningar och gatubelysning. Området är beläget i västra delen av centrala Asarum, ca 5 km norr om Karlshamns centrum.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Planer för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Avser nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av lager, Karlshamn
Avser nybyggnad av lager på ca 30x15.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Avser nybyggnad av lager/skärmtak samt marklov.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).