Aktuell nybyggnation i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser. Utredningar avseende trafik, buller, geoteknik och dagvatten samt förprojektering av allmän plats och VA (vatten, avlopp, dagvatten) inklusive höjdsättning - Etapp 1, Nya Stationsst.
Ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn
Avser nybyggnad av vårdbyggnad om ca 6900 kvm fördelat på 3 våningar med teknikutrymme på 4 våningen. Psykiatrin kommer att nyttja ca 1 våningsplan till öppen vård. Övriga våningsplan föreslås byggas för generell öppenvårdsverksamhet.
Nybyggnad av bostäder och restaurang i Saltsjöbaden, Karlshamn
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och restaurangverksamhet. Detaljplanen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till publika ytor såsom restaurang och strandpromenad.
Utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda
Avser utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda .
Nybyggnad av LSS-boende i Asarum, Karlshamns kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende 1 plan, 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen, teknikutrymme och förråd. Även komplementbyggnad med förråd och byggnad för återvinning ska uppföras. Parkering till bostäderna ska anläggas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).