Aktuell nybyggnation i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser rivning samt nybyggnad av utomhusbassäng 50 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder och kontor, Karlshamn
Avser nybyggnad av bostäder och kontorslokaler i anslutning till befintligt bostadsområde i Strömma, en del av Karlshamn 3:3 .
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Placering oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av flerfamiljshus med komplementytor.
Nybyggnad av kedjehus i Karlshamn
Nybyggnad av rad/kedjehus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av biooljeanläggning i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Exploateringsarbeten för småindustri i Karlshamn etapp 2
Avser projektering och exploatering för småindustri samt säkerhetsuppdatering av plankorsning.
Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Exploatering för möjliggörande av flerfamiljshus samt markbostäder.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Karlshamn
Bygglov för uppförande av staket och grindar.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang samt installation av eldstad samt mur och plank.
Nybyggnad av restaurang i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.