Aktuell nybyggnation i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamheter i Karlshamn
Karlshamns kommun erbjuder markanvisning för att hitta en eller flera aktörer som är intresserade av att utveckla ett område för verksamheter. Totalt avser markanvisningen ett markområde om ca 36 hektar.
Ny stadsdel för handel och verksamheter i Karlshamn
Avser ny stadsdel för handel och verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta.
Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 500 lägenheter totalt inom området. Karlshamnsbostäder planerar för sin del att uppföra 30 - 50 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av bostäder och påbyggnad av småbåtshamn på Sternö
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt påbyggnad/tillbyggnad av småbåtshamn, totalt föreslås 650 bostäder som kan byggas ut i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser rivning och nybyggnad torgbyggnad innehållande kafé. Den befintliga källaren behålls. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Nytt exploateringsområde för tomatodling i Karlshamn
Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och lager. Planområdet omfattar ca 21 hektar.
Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Placering oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av flerfamiljshus med komplementytor.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Exploateringsarbeten för småindustri i Karlshamn etapp 2
Avser projektering och exploatering för småindustri samt säkerhetsuppdatering av plankorsning.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kiosk i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.