Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Upprustning av lasarett i Lycksele
Planer på fortsatt upprustning av Lycksele lasarett.
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Skellefteå
Kontorshuset byggs i fyra våningar och får kontorsytor om totalt 2 800 kvadratmeter. På markplan i huset byggs handelslokaler om 1 500 kvadratmeter och under huset byggs en källare med parkeringsplatser. Bostadshuset byggs i sex våningar och kommer att innehålla 23 hyresrätter på 70 kvadratmeter vardera.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter.
Nybyggnad av särskola i Umeå
Avser nybyggnad av särskola i Tomtebo, Umeå. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken. Resecentrum kan bli aktuellt att byggas ut i etapper då Norrbotniabanan inte kommer vara färdigställd vid byggstart. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser ny förskola, 6 avd. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av kontor i Obbola
Ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av hangar mm för ambulansflyg vid Umeå Airport
Projektet innefattar nybyggnation i flygplatsnära miljö av byggnad med separata övernattningsrum i hotellstandard, kontor, omklädningsrum, träningsrum och verkstad samt hangar som ska husera två flygplan. Ytor är beräknade som: Plan 1: ca 1600 m2 samt Plan 2: ca 500 m2.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
7 banor med 13 meter i takhöjd.
Nybyggnad av förskola i Bergsbyn
6 avdelningar. Kv Grimman.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå. Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av butik i Umeå
Rivning av del av fastighet samt nybyggnad av ca 3000.
Ombyggnad till verkstadsteknisk skola i Vilhelmina
Planer finns på att före detta Bilbolaget ska byggas om till skollokaler avsedda för Malgomajskolans yrkesprogram.
Tillbyggnad av skollokaler i Vännäs
Objektet avser tillbyggnad av skollokaler, i uppdraget ingår även rivning av befintliga lokaler som ansluter till fordonshall.
Ombyggnad av kontorslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnationer av ca 3600 m2 kontorslandskap på plan 1 trappa. som på ritningarna benämns plan 4 i Skellefteå Stadshus. Ombyggnationerna berör också övre parkeringsplan och plan 3 trappor (plan 6 på ritningarna) där nya apparatrum skapas.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Ombyggnad av lokaler till korttidsboende i Vännäs
Vännäs Fastigheter avser att bygga om delar på Stamhemmanet 2, Södra Drottninggatan 4B. Ombyggnaden berör hela plan 3, delar av plan 1 och 2 i Hus D.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Om-och tillbyggnad av kontor samt carport i Umeå
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad och carport samt viss ombyggnad i enlighet med förfrågningsunderlag.
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Åtgärder på simhall i Bjurholm
Avser renovering av befintlig simhall, nytt yttertak, ny reningsanläggning för bad.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal. Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Borgafjäll
Objektet avser nybyggnad av pedagogisk barnomsorg i Dorotea kommun i orten Borgafjäll. Total byggnadsarea för nybyggnad är 244,4 m2. (huvudbyggnad 182,9 m2, 3 st. skärmtak 39,6 m2, inglasad altan 21,9 m2)
Tillbyggnad av maskinhall i Sorsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinhall och marklov för anläggande av väg.
Ombyggnad av kök på förskola i Umeå
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Tillbyggnad av fläktrum och byte av aggregat på kontor i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum och byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal samt fasadändring.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av Hagaskolan byggnad 02 och ut till brunn på skolgården. Total bruttoarea ca 5434 m².
Utbyte av passagesystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av passagekontrollsystemet på Midgårdsskolan samt anpassning av lås och beslagning. By 200, 202 samt 204.
Ombyggnad av spa i Lycksele
Bygglov ombyggnad till spa.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov ombyggnad.
Nybyggnad av hotell i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för hotell-lägenheter och förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal och uppförande av mur.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal samt tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Till- och påbyggnad av kontorslokal samt inre ändringar.
Tillbyggnad av badhus i Skellefteå
Tillbyggnad av badhus.
Ombyggnad av servering i Skellefteå
Ändrad användning från butik till servering.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av carport med cykelförråd.
Nybyggnad av bastu i Lycksele
Bygglov bastu e 8539.
Utvändigt underhåll av carport i Umeå
Fasadändring av carport med montering av solceller över taket.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal med ny dörr/nya dörrar.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nbyggnad av båthus.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av två carportar och två plank.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av två garage och förråd.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage samt flytt av förråd.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport samt rivning av garage.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Storuman
Nybyggnad av dieselanläggning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för startkur.
Ombyggnad av kontor i Bjurholm
Anmälan. ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
Nybyggnad av telestation i Bjurholm
Ansökan bygglov - nytt mobiltorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av carport i Bjurholm
Ansökan om bygglov - nybyggnad av carport.
Nybyggnad av bastu i Sorsele
Ansökan om bygglov bastu.
Tillbyggnad av barack i Lycksele
Bygglov tillbyggnad byggbaracker e 8907.
Nytt undertak i kommunkontor i Vindeln
Nytt akustikundertak i kommunhus. Planerat projekt från investeringsbudget.
Nytt golv i bibliotek i Vindeln
Nytt golv i biblioteket. Planerat projekt från investeringsbudget.
Ny carport vid kommunförråd i Vindeln
Planerat projekt från investeringsbudget.
Rivning av fd bandvagnsgarage på Östra Dragonfältet i Umeå
Objektet avser rivning av gammalt bandvagnsgarage som innehåller administrativa lokaler samt tvättutrustning för Umeå Kommuns lokalvård, sanering av miljöfarliga inbyggda produkter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.