Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (3)
Lycksele (5)
Malå (0)
Norsjö (3)
Sorsele (4)
Storuman (5)
Umeå (49)
Vindeln (4)
Vännäs (2)
Åsele (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Om-, till- och nybyggnad av sjukhus i Skellefteå
Nybyggnation Hus A, 8 plan, totalt ca 18 000 - 20 000 m2. Nybyggnation Hus B, 5 plan, totalt ca 12 500 m2. Anpassning av befintliga byggnader. Nybyggnation Hus C, ca 12 000 m2.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård och nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare för 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Skolan dimensioneras för 6 parallellklasser i åk 7-9. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Tak- och fasadåtgärder på by 105 och 106 på Skellefteå lasarett
Avser ombyggnation av tak, byte, fönster, målning av fasad, byte av ventilationsaggregat samt nya solceller på byggnad 105 och 106 vid Skellefteå lasarett.
Till- och ombyggnad av hälsocentral i Dorotea
Uppdraget omfattar generalentreprenad för nybyggnation av ny Hälsocentral samt ombyggnation av befintlig byggnad Bergvattengården, Dorotea kommun.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Projektet omfattar en tillbyggnad med ca 2300 kvm BTA. Tillbyggnaden har två våningar plus fläktrumsvåning och innehåller 10 klassrum med tillhörande grupprum, kontor och uppehållsytor. I entreprenaden ingår viss rivning för att ansluta tillbyggnaden till befintlig skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Objektet avser tillbyggnad av ca 650 kvm klassrum, grupprum och andra tillhörande lokaler samt fläktrum. Ombyggnad av ca 450 kvm storkök och matsal samt nybyggnad av ca 250 kvm matsal. Byte av ventilation i några befintliga klass- och grupprum. Entreprenaden omfattar även byte av passersystem och brandlarm.
Nybyggnad av handelshus i Umeå
Avser nybyggnad av handelshus i Umeå.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Rivning av förskola. Total BTA ca 970m² samt komplementsbyggnader Nybyggnad av förskola i två plan med tillhörande produktionskök. Total bruttoarea ca 2130 m² och behandlad tomtarea ca 6000 m².
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av 6 avdelnings förskola (Förskolan Mariedal) i två våningar med tillhörande tillagningskök i bottenvåning. Total bruttoarea ca 1400 m² och behandlad tomtarea ca 6300 m².
Nybyggnad av bilhall i Skellefteå
Nybyggnad av bilhall, verkstad, kundtjänst mm.
Om- och tillbyggnad av varuhus i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av varuhus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning i Storuman
Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av lager och kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, industrifack och lagerlokal.
Nybyggnad av idrottshall i Sorsele
Avser konstruktion och komplett leverans av allaktivitetshall. Ny hall som företrädesvis i storlek skall möjliggöra bollsporter i form av innebandy, handboll etc. Viss yta i hallen skall också finnas för åskådarplatser och förrådshållning.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av Max i Umeå.
Nybyggnad av reception i Skellefteå
Nybyggnad av reception och byte av vattenrening för utomhusbad, Byske camping,
Nybyggnad av hamburgerbar i Skellefteå
Nybyggnad av restaurang samt tillhörande tillfartsvägar och parkeringsplatser.
Ombyggnad/renovering av storkök mm, i Vindeln
Ombyggnad/renovering av storkök och omklädningsrum vid folkhögskolan.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Avser nybyggnad av snabbmatskedja.
Nybyggnad av skola i Umeå
Nybyggnad av skola och rivning av lagerlokal.
Ombyggnad av köket i skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av befintligt skolkök på Vasslan 1, Ersdungens skola. Ombyggnationen omfattar ny planlösning, nya ytskikt, ny köksinredning samt ombyggnation av närliggande fläktrum där befintligt ventilationsaggregat rivs och nytt installeras. Kanalsystemet på kallvinden byts också. Anpassning av befintligt elsystem och röranläggning ingår också. Ny fettavskiljare skall installeras i mark och utgående ledning från fettasvkiljare skall förläggas i mark och anslutas till befintliga rörledningar.
Nybyggnad av skolkök och matsal i Umeå
Nybyggnad av skolkök och matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus, suterränghus. Planeras att byggas i miljöcertifiering Breeam guld. Stomme och grund byggs i koljernteknik (gjort av återvunnet glas). Byggstart= Markstart
Ny konstgräsplan i Kåge
Anläggande av konstgräsplan.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Avser tillbyggnad av restaurangverksamhet samt byte fläktrum.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från skola till kontor.
Till-, om- och nybyggnad av storkök i Åsele
Avser sammanslagning för flera av kommunens tillagningskök. Projektörer upphandlas via ramavtal.
Ombyggnad till restaurang i Umeå
Ändrad användning från handelslokal till restaurang.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Renovering av förskola i Umeå
Renovering av förskola, 2 avd.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Avser tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m². I samband med detta skall även hela befintliga förskolans styrsystem bytas ut. Återställning av mark samt förskolestängsel anpassas efter färdig tillbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ombyggnad av restaurang.
Byte av belysning på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser byte av belysning i Studio, Blackbox, Stora Scen, Konsertsal och foaje.
Utbyte av konstgräsplaner vid skolor i Umeå
Avser utbyte av befintligt konstgräs på fotbollsplanerna vid Ålidhemsskolan och Grubbeskolan i Umeå. I entreprenaden ingår demontering av befintligt konstgräs, justering av underliggande yta och nyläggning av konstgräs. Objekten är belägna på Odontologen 1 samt Kungsgården 1, Umeå.
Renovering av tak på skola i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Grubbeskolan, byggnad 01 & 02, Umeå
Renovering/uppgradering av lift på Vitberget i Skellefteå
Renovering och uppgradering av lift på Vitberget. Entreprenaden omfattar ombyggnation av lift, ny drivning, hjulpaket, motvikt, byte av vajer och säkerhetssystem mm.
Ombyggnad av yttertak på fastighet i Robertsfors
Objektet avser ombyggnad av platt yttertak med invändig avvattning till lutande tak med utvändig avvattning vid Robertsfors gamla sjukhem. Total byggnadsyta som berörs: ca 2 000 m².
Byte av ventilationsaggregat till by 09, Stadshuset i Umeå
Objektet avser rivning av befintligt platsbyggt ventilationsaggregat och uppbyggnad av nytt på samma ställe i källaren på byggnad 09 Umeå Stadshus. I entreprenaden ingår viss anpassning av lokalerna så som rivning av tegelväggar, gjutning och spackling av golv, målning mm.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorslokal och odlingstunnel samt fasadändring av komplementbyggnad.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan.
Ombyggnad av kontor mm. i Umeå
Ombyggnad av kontor, nybyggnad av carport, tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av storkök i Bjurholm
Ombyggnad av lokal till restaurangkök.
Utvändiga måleriarbeten 2023, Umeå kommun
Avser följande objekt: Backen Skola, Berghemsskolan, Kommunkontoret Sävar samt Storsjöskolan Trion.
Installation av solcellsanläggning vid Vitbergsbadet i Skellefteå
Avser leverans, montage och driftsättning av solelanläggning på Vitbergsbadets servicebyggnad, Skellefteå kommun.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Installation av solcellsanläggningar på Kemihusen i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggningar på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kommun, Kemihusets byggnad (anläggningsnummer J0008004).
Utvändigt underhåll av sjukhus i Umeå
Delvis fasadändring av sjukhus.
Målning av fasad, fönster mm på Vännäs kyrka
Avser målning av fasader, fönster, dörrar och socklar.
Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning.
Invändigt underhåll och ombyggnad av simhall/badhus/spa i Vindeln
Avser komplett ny reningsanläggning med bättre prestanda vad avser flöden, rening etc.
Utvändigt underhåll av kyrka i Holmsund
Avser ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel på Kyrka. Taget från investeringsbudget 2023.
Upphandling av villavagnar till Skantzöbadets Camping i Hallstahammar kommun
Avser upphandling av 4-5 st. villavagnar till Skantzöbadets Camping samt 1 servicehus.
Ny sarg till Winpos arena i Umeå
Avser totalentreprenad - ny sarg till Winpos arena Umeå.
Installation av bergvärme i skola i Bygdeå
Bergvärme inkl. nedmontering av pellets. Planerat projekt ur investeringsplan 2022-2024.
Fönsterrenovering på kyrka i Vindeln
Fönsterrenovering på Vindelns kyrka.
Byte av belysning i Umeå Arena/Winpos arena i Umeå
Objektet avser byte av matchbelysning i Hall A, Umeå Arena/Winpos Arena.
Ombyggnad av skolkök i Robertsfors
Avser ombyggnation från tillagningskök till mottagningskök. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Återställning av mark samt markarbete för lekplats/multiarena i Vilhelmina
Avser återställning av mark efter rivning och förberedande arbete för montering av multiarena. Förberedande markarbete för multiarenan som krävs är dränering av mark, kanalisation för dragning av el till belysningspunkter i lekpark och tillhörande multiarena.
Utbyte av mathiss i Stadshuset i Skellefteå
Entreprenaden består av utbyte av befintlig hiss, montering av ny hiss, nytt apparatskåp, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktad och godkänd anläggning.
Påbyggnad av industrihus/kontor i Lycksele
Bygglov ombyggnad industrilokal e 19340.
Tillbyggnad av kontor i Vilhelmina
Tillbyggnad av kontor.
Nyläggning av papptak på fastigheter i Skellefteå
Avser nyläggning av takpapp enl. följande: Ursviksskolan Sporthall Nytt papptak samt Campus B2 - Nytt papptak. Objekten är belägna på Skelleftehamnsvägen 100, Ursviken samt Laboratorgränd 2A-C i Skellefteå.
Tillbyggnad av bibliotek i Umeå
Tillbyggnad av entré på bibliotek.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring och installation av ventilation, vatten/avlopp, hiss, brandskydd och planlösning.
Ommålning av kyrka i Tärnaby
Avser ommålning av fasad på Tärna kyrka.
Takbyte på skola i Robertsfors kommun
Avser takbyte på slöjdhuset Nybyskola.
Tillbyggnad av bibliotek i Umeå
Mindre tillbyggnad av entré på bibliotek.
Invändigt underhåll av skola i Vilhelmina
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - höja vissa befintliga innerväggar.
Rivning av skola i Lycksele
Avser rivning av nedbrunnen skola.
Ombyggnad av omklädningsrum i badhus i Lycksele
Ombyggnad av omklädningsrum i simhall.
Nybyggnad av paviljong vid skola i Umeå
Nybyggnad av paviljong vid skola.
Tillbyggnad av personallokal i Dorotea
Mindre tillbyggnad av personalbyggnad.
Ändring av befintligt avlopp i skola i Umeå
Ändring av befintligt avlopp.
Byte av fasad på skola i Lycksele
Bygglov fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sorsele
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2023. Avser fasad och fönster samt målning.
Ommålning av kyrka i Sorsele
Ommålning av kyrka. Användning av klättersele är ett krav då kyrkans placering är svåråtkomlig och kan ej nås med bil hela vägen fram.
Målning av fasad på förskola i Umeå
Målning av fasad på förskola.
Tjärning av tak på kyrka i Nordmaling
Tjärning och omläggning av spån på Rundviks kyrka och klockstapel.
Inglasning av uteservering i Skellefteå
Avser inglasning av uteservering.
Upprustning av utemiljö vid skola i Umeå
Upprustning av utemiljö vid skola.
Ombyggnad av kontor i Robertsfors
Ändrad användning - från gym till kontor.
Renovering av fritids i Robertsfors kommun
Avser renovering av fritids Skräddaren (ytskikt och belysning).
Ombyggnad av träslöjdslokal i Robertsfors
Avser ombyggnad av träslöjdslokal på Tunadalsskolan.
Byte av ventilation i brandstation i Norsjö
Avser byte av ventilation i brandstation.
Installation av ventilationsstyrning i Norsjö
Planerat projekt från investeringsbudget 2023.
Restaurering av tennisbana i Vännäs
Avser restaurering av befintlig tennisbana.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).