Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA. Placering Söder om sjukhuset.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus och butik i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och komersiella ytor i gatuplan. Avsikt att miljöcertifiera enligt Svanen.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård och nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare för 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Skolan dimensioneras för 6 parallellklasser i åk 7-9. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet (byggnad 11) byggs om till kontor, verkstad och omklädningsrum. Västra stallet (byggnad 12) byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta. Östra stallet total bruttoarea ca 1378 m². Västra stallet total bruttoarea ca 1350 m². Behandlad tomtarea ca 4900 m².
Nya utförsåkningsområden och utbyggnad av boenden i Hemavan
Avser nya utförsåkningsområden och utbyggnad av boenden i Hemavan.
Invändigt underhåll och ombyggnad av simhall/badhus/spa i Vindeln
Avser åtgärder i bassängrummet omfattande nytt tätskikt och ytskikt för bassäng med kringliggande skvalprännor och golv.
Invändigt underhåll och ombyggnad av simhall/badhus/spa i Vindeln
Avser nytt/ delvis renovering av reningsanläggning för simbassäng.
Nybyggnad av bilhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av bilhall, verkstad, förråd, garage, maskintvätt samt karantänsplats för elbilar.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av förskola på Tomtebo gård, Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 6 avd.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggs i vinkel.
Ombyggnad och rivning av skolor, undervisning i Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och 3 mindre byggnader rivs.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Avser nybyggnad av förskola, 6 avd. Bygglov för etableringen är utredd, ansökt och kommer vara godkänd innan byggstart.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde. Syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter med tillhörande infrastruktur samt säkerställa riksintresset för vattenförsörjning syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter och platsens naturvärden..
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Nybyggnad av butik i Umeå
Avser butik, restaurang/kök och konferenslokaler avsett för kurser.
Ombyggnad av butik i Umeå
Påbyggnad av 2 våningar på befintlig byggnad. Hyresgästanpssningar för matvarubutik.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser nybyggnation av skolmatsal, skolkök och en ny gruslagd fotbollsplan. Den nya byggnaden skall delvis placeras på befintlig fotbollsplan. Ny fotbollsplan anläggs nedanför denna yta där det tidigare stått ett hus vilket har flyttats från platsen. Denna yta är idag inhägnad. Skolmatsal och skolkök bereds på ny plats inom tomten. Nya VA-ledningar ska dras inom arbetsplatsområdet. Då skola i intilliggande byggnader är öppen som vanligt krävs hög säkerhet. Total bruttoarea ca 370 m² BTA kvm exkl. teknikrum ca 90 m² BTA och behandlad tomtarea ca 3 600 m².
Renovering/kundanpassning av Kombihallen i Skellefteå
Avser nybyggnad av gym/träningslokal, klimatkontrollerat testlaboratorium för träningscenter plan 1, Inbyggnad av klätterklubbens yta i kombihallen, Ny planlösning och renovering av kontorsytor, omklädningsrum samt duschutrymmen i östra delen av plan 2. Nybyggnad av trapphus med hiss för åtkomst mellan plan 1 och 2. Uppfräschning av ytskikt i friidrottshallen (rengöring/målning eller nybeläggning av befintlig löparbana, målning av väggar etc.) plan 1. Utbyggnad av befintligt ”boulderrum” för klättring på plan 3, Anpassning/översyn av ventilation VS samt el, Nyinstallation av ventilation, vatten, avlopp samt el till gym/träningslokal, boulderrum och testlaboratorium för träningscenter, Översyn och anpassning av brandsäkerhet.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus, suterränghus. Planeras att byggas i miljöcertifiering Breeam guld. Stomme och grund byggs i koljernteknik (gjort av återvunnet glas). Byggstart= Markstart
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Påbyggnad på befintligfastighet.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Utvändigt underhåll av hälsovårdscentral i Robertsfors
Från investeringsbudget 2022-2024. Avser takbyte av hälsocentral.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m².
Nybyggnad av skollokaler i Bjurholm
Avser rivning av en befintlig skolpaviljong, och på samma plats uppföra en ny skolpaviljong komplett med installationer avseende EL, styr och VVS samt markarbeten.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Hyregästanpassning av kontor i Umeå
Avser hyregästanpassningar och ombyggnation av kontor och flytt av huvudentré. Sparbankshuset räknas som byggnadsminne och måste få godkännande av Länsstyrelsen för förändringar.
Tillbyggnad av byggnad B9 för Vakin, Umeå
Objektet avser tillbyggnad av byggnad B9 med garage, tankförråd, kontor och omklädningsrum. Tillbyggnad ca 765 kvm BTA.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ny takbeläggning på skolor i Skellefteå
Avser nyläggning av takpapp enl. följande: Anderstorpsgymnasiet och Örjanshallen- Nytt papptak, Drängsmarksskolan - Falsad plåt till papptak, Vitbergsbadet - Shingel till papptak samt Kågeskolan - Tegel till papptak.
Ombyggnad av konstnärligt campus på Umeå Universitet
Avser ombyggnad av Arkitekthögskolan Curiosum plan 3 och ombyggnad av Universitetsbiblioteket UB på konstnärligt campus (Kv Laxen) vid Umeå Universitet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av matvarubutik samt företagscenter.
Förhyrning av förskolepaviljonger i Hörnefors
Avser förhyrning av Förskolepaviljonger för 1 st förskoleavdelning vid Paletten förskola, Hörnefors.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Uppförande av modulbyggnad för medicinsk dagvård vid Skellefteå lasarett
Objektet avser uppförande av modulbyggnad i ett våningsplan för avdelningen Medicinsk dagvård vid Skellefteå lasarett. Modulerna ska innehålla lokaler för vårdrum, behandlingsrum, personalrum, expeditioner m.m. för vårdavdelningen Medicinsk dagvård. Total bruttoarea ca 325 m2. .
Förhyrning av förskolepaviljonger på Tomtebo i Umeå
Avser uppställning av 2 avdelningar förskolepaviljonger i ett plan med tillhörande tillgänglighetsanpassning. Man behöver nu tillfälligt utrymma befintliga lokaler för renovering.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök totalt ca 650 kvm. Byggstart är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Installation av solcellsanläggning på Fastighetskontoret i Bjurholm
Objektet avser att på fastigheten Verktyget 3, Bjurholms kommuns fastighetskontor, upprätta en ny solcellsanläggning för produktion av elenergi komplett med installationer avseende EL.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal, rivning av skärmtak, ändrat användningsområde samt ändring av planlösning, ventilation och avlopp.
Installation av solcellsanläggning på SLU-byggnad i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggning på Stadsliden 6:6, byggnad J0027001 (SLU) i Umeå kommun.
Utvändiga måleriarbeten 2022, Umeå kommun
Avser följande objekt: Plommonet förskola, Klumpen förskola, Näckrosens förskola samt Sofiehemsskolan.
Hyresgästanpassning i galleria i Skellefteå
Ny citybutik på cirka 1 730 kvadratmeter, varav 1 000 kvadratmeter säljyta.
Ombyggnad av gym i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till gym.
Upprustning av elljusspår i Sorsele
Upprustning av belysning till elljusspåren i Gargnäs, Blattnicksele, Sorsele och Almmarnäs
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt ge förutsättningar för Big smajl att utöka sin restaurangverksamhet.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid ridsportanläggning i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventliation på hästsportanläggning Hippologum, byggnad 1. Total bruttoarea ca 11 083 m².
Utvändiga måleriarbeten 2022, Umeå kommun
Avser följande objekt: Måttets förskola, Pilbackens förskola samt Sjöbacka vård- och omsorgsboende.
Upphandling av villavagnar till Skellefteå camping
Avser upphandling av villavagnar till Skellefteå camping.
Nybyggnad av entré på förskola i Vännäs
Avser tillbyggnad av ny entré på förskola.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal och kontor i Vännäs
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad samt rivning av förråd.
Renovering av lekplats i Skellefteå
Temat för lekplatsen är Barbapapa och lekplatsen kommer att vara riktad till de mindre barnen.
Renovering av tak på sporthall i Sävar, Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Sävarå hallen, gymnastikbyggnad, Sävar, Umeå.
Renovering av tak på gymnastikbyggnad på skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Bräntbergsskolans gymnastikbyggnad i Umeå
Utvändiga måleriarbeten 2022, Umeå kommun
Avser följande objekt: Ängslyckan, Sävar Brandstation, Umeå 5:23 samt Slöjdaren förskola.
Återuppbyggnad av raststuga i Borgafjäll, Dorotea
Avser nyproduktion av Klöverstugan. Totalentreprenad, nyckelfärdigt inkl grundläggning.
Ombyggnad av varuhus i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av kulturhus i Umeå
Ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Nybyggnad av konferenscentrum i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av konferensanläggning.
Takåtgärder på kyrka i Sorsele
Avser rivning av befintlig spåntäckning på långhus, södra sidan och tornets 4 sidor och takfall och vattbrädor samt nyläggning av förtjärade takspån.
Ombyggnad av vårdhem/sjukhem och markarbete i Umeå
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från industrilokal till gym.
Rivning av stugby i Umeå
Rivning av 6 fritidshus och komplementbyggnader Nydala 1:52,Västerteg 8:29,Västerteg 13:76,Västerteg 13:81,1:41.
Nybyggnad av lekplats i Lycksele
Bygglov lekpark, Köpmannen 3,2.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov tillbyggnad garage och kontor e 14719.
Takåtgärder på kyrka i Skelleftehamn
Avser reparation av yttertak på kyrka.
Ombyggnad av museum i Umeå
Installation av nytt ventilationssystem och ny spånsug.
Takåtgärder på kyrka i Skellefteå
Avser åtgärder på tak.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sorsele
Planerat projekt ur investeringsbudget 2022-2024. Avser fasad och fönster samt målning. Åtgärderna planeras att ske löpande med hänsyn till pågående verksamhet.
Tillbyggnad av biljetthall och paketutlämmning i Lycksele
Bygglov tillbyggnad biljettlokal e 14856.
Elarbeten för Stora Nolia-mässan i Umeå
Elarbeten till Stora Nolia mässan i Umeå 2022.
Ombyggnad av idrottshall i Lycksele
Avser nya branddörrar/nödutgångar och ombyggnad av befintliga nödutgångar. För att fler antal personer ska kunna vistas i lokalen.
Ombyggnad av ishall i Lycksele
Avser fasadändring.
Förgyllning av takdekorer på Bjurholm kyrka
Avser förgyllning av takdekorer.
Skyddsrumskontroll för Umeå kommun
Umeå kommun har 105 st skyddsrum i olika storlek, skick och utformning. För att säkerställa att vi uppfyller kravet på att kunna iordningställa skyddsrummen inom 48 timmar, behöver vi först besikta skyddsrummen, detta ska utföras av behörig besiktningsman.
Målning av fönster på kyrka i Skellefteå
Avser utvändig målning av fönster på kyrka.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal och uppsättning av skyltning.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändring av planlösning-, ventilation-, vatten-, avlopp samt ny installation av hiss i skola.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring av planlösning samt ändring av befintligt ventilationssystem.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring av planlösning och ventilation i handelslokal, Fasadändring av handelslokal Singeln 1.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Hyresgästanpassning av skollokaler i Skellefteå
Avser ombygg/ konceptanpassade lokaler till utbildning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).