Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (0)
Lycksele (6)
Malå (1)
Norsjö (1)
Sorsele (0)
Storuman (1)
Umeå (41)
Vindeln (0)
Vännäs (2)
Åsele (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus och butik i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och komersiella ytor i gatuplan. Avsikt att miljöcertifiera enligt Svanen.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård och nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare för 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Skolan dimensioneras för 6 parallellklasser i åk 7-9. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av skola plats för 200 elever till. Upphandlingsform AB 04. Utbyggnaden innefattar nya klassrum, ny matsal och ombyggnad av tilllagningskök samt ombyggnad av de befintliga värme och ventilationssystemen. Tanken är att skolverksamheten på Sjöfruskolan ska pågå under utbyggnadstiden.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av bilhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av bilhall, verkstad, förråd, garage, maskintvätt samt karantänsplats för elbilar.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Nybyggnad av förskola på Tomtebo gård, Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 6 avd.
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Nybyggnad av storkök i Robertsfors
Nybyggnad av kök vid Jenningsskolan.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde. Syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter med tillhörande infrastruktur samt säkerställa riksintresset för vattenförsörjning syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter och platsens naturvärden..
Hyregästanpassning av kontor i Umeå
Avser hyregästanpassningar och ombyggnation av kontor och flytt av huvudentré. Sparbankshuset räknas som byggnadsminne och måste få godkännande av Länsstyrelsen för förändringar.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser nybyggnation av skolmatsal, skolkök och en ny gruslagd fotbollsplan. Den nya byggnaden skall delvis placeras på befintlig fotbollsplan. Ny fotbollsplan anläggs nedanför denna yta där det tidigare stått ett hus vilket har flyttats från platsen. Denna yta är idag inhägnad. Skolmatsal och skolkök bereds på ny plats inom tomten. Nya VA-ledningar ska dras inom arbetsplatsområdet. Då skola i intilliggande byggnader är öppen som vanligt krävs hög säkerhet. Total bruttoarea ca 370 m² BTA kvm exkl. teknikrum ca 90 m² BTA och behandlad tomtarea ca 3 600 m².
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Tillbyggnad av byggnad B9 för Vakin, Umeå
Avser tillbyggnad av byggnad B9 med garage, tankförråd, kontor och omklädningsrum. Tillbyggnad ca 765 kvm BTA. Byggstart=markstart
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.
Rivning av kontor mm i Umeå
Rivning av kontor, hotell och biograf.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorslokal efter brand.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad och rivning av komplementbyggnader samt tillbyggnad av kontor och fasadändring.
Nybyggnad av verkstad mm. i Norsjö
Avser nybyggnad av verkstad, kontor och padelbanor.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik innefattande ny restaurang, uteservering, ombyggnation av produktionskök, butiksytor för tex deli och frukt&grönt samt utbyggnad av parkering.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring.
Byte av ventilation i skola i Lycksele kommun
Avser byte av ventilation på skola i Lycksele.
Nybyggnad av skollokaler i Bjurholm
Avser rivning av en befintlig skolpaviljong, och på samma plats uppföra en ny skolpaviljong komplett med installationer avseende EL, styr och VVS samt markarbeten.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Avser tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m². I samband med detta skall även hela befintliga förskolans styrsystem bytas ut. Återställning av mark samt förskolestängsel anpassas efter färdig tillbyggnad.
Hyrsegästanpassning av kontor i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Avser ombyggnad/renovering av kontorsbyggnad.
Hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av butik till servicecenter.
Hyrsegästanpassning till träningsanläggning, Ursviken
Avser hyresgästanpassning, Friskis & Svettis.
Ombyggnad av entré i skola i Lycksele kommun
Avser ombyggnad av entré i skola i Lycksele.
Ombyggnad av kulturhus i Umeå
Avser hyresgästanpassning och en omfattande invändig renovering. Byggnadens utsida räkans som kulturhistorisk värdefull byggnad.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök totalt ca 650 kvm. Byggstart är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Installation av solcellsanläggning på Fastighetskontoret i Bjurholm
Objektet avser att på fastigheten Verktyget 3, Bjurholms kommuns fastighetskontor, upprätta en ny solcellsanläggning för produktion av elenergi komplett med installationer avseende EL.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor och handelslokal, marklov för schaktning och trädfällning samt nybyggnad av parkering, Hammaren 7, Hammaren 1, Hammaren 2.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal.
Nybyggnad av skidlift i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för skidlift och lifthus.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Skellefteå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad, rivninga av kallförråd och nybyggnad av plåtverkstad med billackering i samma byggnad.
Byte av fönster på skola i Lycksele kommun
Avser fönsterbyte på skola.
Hyresgästanpassning av kontor i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning av kontor i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av mobilt konstrum i Skellefteå
Upphandlingen avser att uppföra ett mobilt konstrum efter ritning. Prisman är ett mobilt konstrum, till för att arbeta med samtidskonst i hela Västerbotten. Rummet för konsten kan således vara var som helst dit lastbil med kran/traktor har åtkomst. Konstrummet uppförs i trä.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser nya ytskikt, belysning och innertak på mellanstadiet, Bygdeå skola. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Installation av bergvärme i skola i Bygdeå
Bergvärme inkl. nedmontering av pellets. Planerat projekt ur investeringsplan 2022-2024.
Renovering av lekplats i Skellefteå
Temat för lekplatsen är Barbapapa och lekplatsen kommer att vara riktad till de mindre barnen.
Förhyrning av förskolepaviljonger på Tomtebo i Umeå
Avser uppställning av 2 avdelningar förskolepaviljonger i ett plan med tillhörande tillgänglighetsanpassning. Man behöver nu tillfälligt utrymma befintliga lokaler för renovering.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Tillbyggnad av bilhall.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Byte av port/dörrar på garage och kontor i Umeå
Avser byte av port och dörrar på kontor och garage.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem, bärande konstruktion och installation av hiss.
Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Bygglov ombyggnad lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Ombyggnad av butik i Umeå
Nybyggnad av källsorteringsstation och ändrad användning från miljöhus till detaljhandel.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butik till kontor.
Tillbyggnad av personallokal i Lycksele
Bygglov tillbyggnad personalutrymme.
Rivning av stugby i Umeå
Rivning av tre fritidshus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Malå
Ansökan tillbyggnad under befintligt tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Tillbyggnad av butik i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av butikshall.
Takbyte av förskola i Robertsfors
Avser takbyte av förskolans mellandel samt högra/gamla delen.
Takbyte på förskola i Robertsfors kommun
Avser takbyte på förskolan Fyrklövern. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Byte av styr- och övervakningssystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation på Östermalmskolan i Umeå, byggnad 1, 2 & 3. Total bruttoarea ca 5 216 m².
Ny-/tillbyggnad av förskolepaviljong i Vännäs
Avser ny- eller tillbyggnad av paviljong för förskoleverksamhet.
Ny-/tillbyggnad av förskolepaviljong i Vännäs
Avser en tredje paviljong för Snickargårdens förskola.
Konsulttjänst inom ventilation (OVK) inom Skellefteå kommun
Byggverksamheten Skellefteå kommun ansvarar för att föra register över och utföra tillsyn inom Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Konsultuppdraget innebär att upprätta, digitalisera och komplettera register över OVK samt förbereda tillbakagång till kommunal handläggning.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ombyggnad av kontor.
Toalettmodul vid skola i Lycksele
Avser montering av toalettmodul.
Takbyte av vandrarhem i Robertsfors
Avser takbyte. Byggnaden kallas också för Rotegården. Upphandlas troligen via ramavtal.
Fasadmålning på allaktivitetshus i Robertsfors
Avser målning av fasad. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Renovering av klassrum i Bygdeå
Renovering av 2 klassrum.
Styr- och övervakningssystem på skola i Bygdeå
Avser styr- och övervakningssystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).