Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

Bjurholm (3)
Dorotea (0)
Lycksele (12)
Malå (0)
Norsjö (1)
Sorsele (2)
Storuman (4)
Umeå (70)
Vindeln (6)
Vännäs (3)
Åsele (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna.
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Nybyggnad av kontor och bostäder i Skellefteå
Kontorshuset byggs i fyra våningar och får kontorsytor om totalt 2 800 kvadratmeter. På markplan i huset byggs handelslokaler om 1 500 kvadratmeter och under huset byggs en källare med parkeringsplatser. Bostadshuset byggs i sex våningar och kommer att innehålla 23 hyresrätter på 70 kvadratmeter vardera.
Tillbyggnad av lasarett i Lycksele
Planer på fortsatt upprustning av Lycksele lasarett.
Nybyggnad av sjukhus i Lycksele
Avser en fristående nybyggnation vid Lycksele lasarett, som kommer att inrymma klinisk kemi, blodcentral och röntgenmottagning. Byggnaden omfattar 3 våningsplan med en area BTA på 3141 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. I projektet ingår även dränering och VA runt by 105/106 samt innergård by 105/108
Nytt handelsområde i Anderstorp, Skellefteå
Nybyggnad av handelsområde.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet byggs om till kontor, verkstad. Västra stallet byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Rivning, om- och tillbyggnad av förskola i Nordmaling
Byggprojektet avser rivning och ombyggnadsarbeten av befintliga omega gul samt tillbyggnad av 2 nya huskroppar som tillsammans utgör en 6 avdelningsförskola.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av en (1) st ny 6-avdelningsförskola på Norrhammar inklusive markarbeten.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Nybyggnad av kontor och förråd i Umeå
Avser nybyggnad av kontor och förråd.
Om- och tillbyggnad till verkstadsteknisk skola i Vilhelmina
Projektering och utförande av om- och tillbyggnad av bilhall/bilverkstad till utbildningslokaler för Malgomajskolans fordonsprogram.
Tillbyggnad av skollokaler i Vännäs
Objektet avser tillbyggnad av skollokaler, i uppdraget ingår även rivning av befintliga lokaler som ansluter till fordonshall.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Nybyggnad av bilhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av förskola i Tomtebo
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av förskoleverksamhet samt för viss centrumskapande verksamhet så som lättare former av vård.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal och skolkök samt fotbollsplan.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Fasadrenovering på Rådhuset i Umeå
Avser en totalentreprenad avseende fasadrenovering av Rådhuset. Byggnaden är Q-märkt. Projektet kommer att delas in i tre deletapper.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Nybyggnad av butik och lager i Skellefteå
Avser nybyggnad av lager och butik.
Om- och tillbyggnad av häktet i Umeå
Kriminalvårdens befintliga lokaler på Ridvägen 5 ska dels byggas om och dels ska en mindre utbyggnad göras.
Renovering av badhus i Bjurholm
Renoveringen omfattar byggåtgärder att utföra renovering av simbassäng avseende ytskikt, nya skvalprännor, nytt fläktrum samt att utföra ett nytt tak på byggnaden. Nytt system för vattenrening av bassängvatten installeras. Renoveringen av vattenreningssystemen innebär att delar av försörjningssystem för värme byts ut. Nytt ventilationssystem för
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Utökning av handelsverksamhet i Skellefteå
Planens syfte är att utöka byggrätten av handelsverksamheten (ICA Kvantum) i området samt expansion av de tillhörande parkeringsytorna.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av vårdcentral i Umeå
Ändrad användning från kontor till hälsocentral.
Nybyggnad av personallokal i Skellefteå
Nybyggnad av personal- och garagebyggnad.
Nya naturumutställningar i Hemavan och Ammarnäs, Västerbotten
Avser produktion av nya utställningar till naturum Vindelfjällen Hemavan, Storumans kommun och naturum Vindelfjällen Ammarnäs, Sorsele kommun.
Nybyggnad av affärshus samt kontor i Lycksele
Avser nybyggnad av kontor, butik mm
Om och tillbyggnad av församlingshem i Vännäsby
Utöka kontorsytor och tvättstuga.
Ombyggnad av restaurang/eventlokal i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang/eventlokal.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Ombyggnad av brandstationen i Fredrika
Objektet avser ombyggnad för brandstation. Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 430 m2, Plan 2 ca 140 m2.
Fasadarbeten på skola i Vännäs
Upphandlingen avser puts och isolering på befintlig murad fasad, byte fönster och fönsterpartier på Hus B och D.
Tillbyggnad av butik i Vindeln
Tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av restaurang i Skellefteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av padelhall i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Nybyggnad av hotell i Storuman
Nybyggnad av hotell samt rivning av befintligt.
Installation av av ventilationssystem i affärshus i Umeå
Installation av ventilationssystem, mindre ombyggnad på tak.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Avser följande objekt: Grubbeskolan, Bergatrollets förskola, Forslunda Rektorsbostad samt Solrosen förskola.
Ny takbeläggning på skolor i Skellefteå
Huvuddel 1: Norrhammarskolan – Byte till nytt papptak Huvuddel 2: Anderstorpsgymnasiet och Brogatan 41 – Nytt papptak
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid centralskolan i Hörnefors
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hörnefors Centralskola, Hörneå 8:3. Total bruttoarea ca 11 490 m².
Nybyggnad av anläggning för virkesmätning i Rundvik, Nordmaling
Nordmalings kommun uppför en industriterminal i Rundvik med järnvägsanslutning till Botniabanan. Detta objekt består av att uppföra en anläggning för virkesmätning på fordon inom terminalområdet.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Avser följande objekt: Lärarbostaden Sävar, Malmen 7 Gruppbostad, Hallbacken förskola samt Hissjö Pluto FSK.
Renovering av tak på bibliotek mm vid skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Grubbeskolan bibliotek mm, Lagmansgatan 37, Umeå.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Paket 3 avser följande objekt: Korallen förskola, Sparrisen 52 Musikskola, Boende för hemlösa samt Sandgärdan förskola.
Tillbyggnad av hotell i Umeå
Tillbyggnad av hotell med 1 våningsplan.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad och ändrad användning från magasin till handel och kontor.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från del av större möbelbutik till kontor.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Ändrad användning från handel till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av byggvaruhus i Umeå
Ändrad användning från lager till bygghall.
Ombyggnad till restaurang och bowlinghall i Skellefteå
Ändrad användning från storkök till restaurang/bowlinghall.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av planlösning och brandskydd samt underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Nybyggnad av padelhall i Lycksele
Bygglov nybyggnad padelhall med spelhöjd 10m e 10088.
Utbyte av ventilationsaggregat i fastigheter i Storuman
Avser utbyte av ventilationsaggregat i Gunnarns skola och trygghetsboende Tranan i Storuman.
Ombyggnad av varuhus i Umeå
Fasadändring av varuhus, ändring av planlösning och marklov för uppfyllnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av kyrka i Umeå
Fasadändring av kyrka.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av spillvattenledningar Hagaskolan byggnad 02.
Tillbyggnad av servering i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak, veranda för uteservering.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av kiosk i Umeå
Nybyggnad av kiosk och scen.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad och carport.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av fyra carportar.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskolemodul.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av restaurang i Umeå
Fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Umeå
Fasadändring av förskola.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av 3 st. carportar.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av 3 st. carportar.
Ombyggnad av skola i Umeå
Installation av ventilationssystem.
Ombyggnad av museum i Umeå
Installation av fettavskiljare.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Vindeln
Installation av port samt plank runt gaskylare på sporthall.
Rivning av telestation i Lycksele
Bygganmälan rivning av teknikhus e10067.
Rivning av telestation i Lycksele
Bygganmälan rivning av teknikhus utanför detaljplanerat område e 10081.
Nybyggnad av telestation i Sorsele
Bygglov för nordhus (teknikbod).
Tillbyggnad av carport i Bjurholm
Bygglov för tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad nodbod e 10519.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov nybyggnad teknikbod e 10779.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov nybyggnad teknikbod e 10781.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov nybyggnad teknikbod e 10784.
Ombyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov ombyggnad för ny smittskyddsentré.
Fasadrenovering av kulturhus i Umeå
Avser fasadrenovering av Rådhuset (kulturhistoriskt värdefull byggnad).
Nybyggnad av bastu i Åsele
Ansökan om bygglov - nybyggnad vedeldad bastu 12 m².
Ombyggnad av klubbhus i Sorsele
Ansökan om bygglov för ombyggnation av farstukvist.
Tillbyggnad av garage i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på befintlig fastighet.
Nybyggnad av förskola i Vindeln
Ansökan om bygglov för tillfällig förskola.
Nybyggnad av barack i Bjurholm
Ansökan om bygglov gällande tillfällig uppställning av byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.