Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar att uppföra en ny idrottshall och en intilliggande fullstor konstgräsplan med alla till detta tillhörande och erforderliga arbeten utrustningar, material och leveranser för en fullt färdig anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Entreprenaden omfattas av en huvuddel, Bolidens förskola, 6 avdelningar. Mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, styr- och övervakningssystem samt El- och teleinstallationer för nybyggnad av en 6-avdelningsförskola. Entreprenaden omfattar även markarbeten i närliggande pulkbacke.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Nybyggnad av personallokaler i Byske
Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund.
Tillbyggnad av personaldel i Skellefteå
Avser tillbyggnad av personaldel vid industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bostad/lokal till enklare butik.
Ombyggnad av gym i Skellefteå
Ändrad användning från butik till gym.
Renovering av mur och staket vid kyrka i Skellefteå
Avser åtgärder på omgärdningar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Nybyggnad av livsmedelsbutik ca 45 kvm.
Flytt av kontorsmoduler i Skellefteå
Moduler med fikarum och kontor samt en mindre altan. 135 kvm (+28 kvm altan)
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till café.
Nytt papptak på Campus B2 södra högdelen, Skellefteå
Avser Campus B2 södra högdelen - Nytt papptak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).