Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nytt handelsområde i Anderstorp, Skellefteå
Nybyggnad av handelsområde.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Ca 10 500 kvm markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av en (1) st ny 6-avdelningsförskola på Norrhammar inklusive markarbeten.
Ombyggnad av skola på Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och flera mindre byggnader rivs.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Nybyggnad av butik och lager i Skellefteå
Avser nybyggnad av lager och butik.
Uppförande av tälthall i hamnen, Skellefteå
Avser en tälthall (inklusive montage) till hamnen. Tälthallen ska användas för att lagra exempelvis maskindelar, kalk i säck med mera.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Renovering av skola i Skellefteå
Avser renovering/ombyggnad av skola.
Nybyggnad av restaurang i Skellefteå
Nybyggnad av restaurang.
Ny takbeläggning på skolor i Skellefteå
Huvuddel 1: Norrhammarskolan – Byte till nytt papptak Huvuddel 2: Anderstorpsgymnasiet och Brogatan 41 – Nytt papptak
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av maskinhall och kontor.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad till restaurang och bowlinghall i Skellefteå
Ändrad användning från storkök till restaurang/bowlinghall.
Ändrad användning till kontor i Skellefteå
Ändrad användning från bibliotek till kontor.
Nybyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av bibliotek i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från äldreboende till förskola och bibliotek.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak, veranda för uteservering.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod 50022300.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Uppställning av modul vid skola i Skellefteå
Avser uppställning av modul.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.