Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästommeoch utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter. Möjlighet till spåranslutning.
Nytt resecentrum i Sävar
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av ett resecentrum längs med Norrbotniabanan i Sävar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Nybyggnad av livsmedelsbutik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Ombyggnad av byggnad 5A vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Byggprojektet avser invändig återuppbyggnad av 4 våningsplan med en area BTA på 3200 m². Aktuella plan för återuppbyggnad är plan 2,3,6 och 7 samt plan 8 som berörs av ett radiatorbyte. Plan 1 berörs iform av inkoppling av Kyla.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Nybyggnad av butik, Umeå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ny/ombyggnad av kontor i Umeå
Vattenfall Eldistributions nya medarbetare kommer att sitta i ett klimatsmart kontor på Kungsgatan i Umeå. Byggnaden som rymmer cirka 500 anställda från andra delar av Vattenfall anpassas nu för att möta behovet.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av McDonalds i Umeå
Nybyggnad av restaurang - mcdonalds.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser nybyggnation av skolmatsal, skolkök och en ny gruslagd fotbollsplan. Den nya byggnaden skall delvis placeras på befintlig fotbollsplan. Ny fotbollsplan anläggs nedanför denna yta där det tidigare stått ett hus vilket har flyttats från platsen. Denna yta är idag inhägnad. Skolmatsal och skolkök bereds på ny plats inom tomten. Nya VA-ledningar ska dras inom arbetsplatsområdet. Då skola i intilliggande byggnader är öppen som vanligt krävs hög säkerhet. Total bruttoarea ca 370 m² BTA kvm exkl. teknikrum ca 90 m² BTA och behandlad tomtarea ca 3 600 m².
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Rivning av aula och invändigt i flerbostadshus i Umeå
Rivning av aula och stomrent i ett 10 vånings flerbostadshus
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring fönster och ändrad användning från lager till kontor.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök. Byggherren har svårt att uppge byggstart då det är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Tillbyggnad av entrébyggnad och rivning av befintlig entré samt fasadändring.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av vårdhem i Umeå
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Nybyggnad av affärshus i Umeå
Nybyggnad av handelslokal.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Tak och fasadarbeten på skola i Umeå
Avser tak och fasadarbeten.
Utvändigt underhåll av hotell i Umeå
Fasadändring av hotell.
Nybyggnad av båthus i Umeå
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Rivning av carport i Umeå
Rivning av carport.
Rivning vid telelstation i Umeå
Rivning av huvudbyggnad/telestation.
Utvändigt underhåll av affärslokal i Umeå
Rivning av skärmtak samt tillbyggnad av entrén.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av telestation.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med carport.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av kontorslokal tom 2026-12-20.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nytt nödbelysnings- och reservbelysningssystem vid skola i Umeå
Objektet avser byte av Nödbelysnings- och reservbelysningssystem till Grubbeskolan.
Ändrad använding till padelhall i Umeå
Ändrad användning av befintlig lagerlokal till padelhall.
Tillgänglighetsanpassning av kyrka i Umeå
Tillgänglighetsanpassning.
Utvändigt underhåll av museum i Umeå
Fasadändring av museibyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.