Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och konferens i Umeå
Nybyggnad av hotell på kv Magne i Umeå.
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Fasadrenovering på Rådhuset i Umeå
Avser en totalentreprenad avseende fasadrenovering av Rådhuset. Byggnaden är Q-märkt. Projektet kommer att delas in i tre deletapper.
Nybyggnad av förskola och skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola (för- och grundskola). Behovet av friyta ska säkerställas samt parkering och angöring.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Ombyggnad av kontor i Obbola
Ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av hangar mm för ambulansflyg vid Umeå Airport
Projektet innefattar nybyggnation i flygplatsnära miljö av byggnad med separata övernattningsrum i hotellstandard, kontor, omklädningsrum, träningsrum och verkstad samt hangar som ska husera två flygplan. Ytor är beräknade som: Plan 1: ca 1600 m2 samt Plan 2: ca 500 m2.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
7 banor med 13 meter i takhöjd.
Nybyggnad av butik i Umeå
Rivning av del av fastighet samt nybyggnad av ca 3000.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Tomtebo
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av förskoleverksamhet samt för viss centrumskapande verksamhet så som lättare former av vård.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Om-och tillbyggnad av kontor samt carport i Umeå
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad och carport samt viss ombyggnad i enlighet med förfrågningsunderlag.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal. Planerat projekt från investeringsbudget.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal samt fasadändring.
Utbyte av passagesystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av passagekontrollsystemet på Midgårdsskolan samt anpassning av lås och beslagning. By 200, 202 samt 204.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal och uppförande av mur.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av spillvattenledningar Hagaskolan byggnad 02.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.