Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus och butik i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och komersiella ytor i gatuplan. Avsikt att miljöcertifiera enligt Svanen.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård och nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare för 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Skolan dimensioneras för 6 parallellklasser i åk 7-9. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Objektet avser tillbyggnad av ca 650 kvm klassrum, grupprum och andra tillhörande lokaler samt fläktrum. Ombyggnad av ca 450 kvm storkök och matsal samt nybyggnad av ca 250 kvm matsal. Byte av ventilation i några befintliga klass- och grupprum. Entreprenaden omfattar även byte av passersystem och brandlarm.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde. Syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter med tillhörande infrastruktur samt säkerställa riksintresset för vattenförsörjning syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter och platsens naturvärden..
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av 6 avdelnings förskola (Förskolan Mariedal) i två våningar med tillhörande tillagningskök i bottenvåning. Total bruttoarea ca 1400 m² och behandlad tomtarea ca 6300 m².
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av Max i Umeå.
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Rivning av kontor mm i Umeå
Rivning av kontor, hotell och biograf.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorslokal efter brand.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad och rivning av komplementbyggnader samt tillbyggnad av kontor och fasadändring.
Ombyggnad/renovering av skola i Umeå
Avser ändring av planlösning och renovering av skola.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Avser ombyggnad/renovering av kontorsbyggnad.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Avser tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m². I samband med detta skall även hela befintliga förskolans styrsystem bytas ut. Återställning av mark samt förskolestängsel anpassas efter färdig tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av butik till servicecenter.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor och handelslokal, marklov för schaktning och trädfällning samt nybyggnad av parkering, Hammaren 7, Hammaren 1, Hammaren 2.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Renovering av fritidsgård i Umeå
Renovering av Athena fritidsgård.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Renovering av lokaler för Umeå Energi
Renoveringsarbetena innebär främst målning/tapetsering av väggar, golvläggning, bygg/flytt/rivning av väggar samt installation av belysning. Utförande ska ske finns på följande adresser: Vikingen och Smörasken, Storgatan 34, Fogen, Löpevägen 3, Dåva, Energivägen 1, Ryttaren, Brogatan 15 samt Ålidhem, Doktorsvägen 6 i Umeå.
Nytt högtalarsystem med installation i Aula Nordica, Umeå Universitet
Avser uppgradering av befintligt högtalarsystem samt installation i Aula Nordica.
Nybyggnad av skjutbana i Umeå
Nybyggnad av skjutbaneanläggning och marklov för schaktning.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av butik i Umeå
Fasadändring, uppsättning av skylt och inre ändring av planlösning samt installation av ventilation och vatten/avlopp.
Ombyggnad av butik i Umeå
Nybyggnad av källsorteringsstation och ändrad användning från miljöhus till detaljhandel.
Ändring av ventilation i skola i Umeå
Ändring av planlösning och ventilation.
Byte av port/dörrar på garage och kontor i Umeå
Avser byte av port och dörrar på kontor och garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Byte av styr- och övervakningssystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation på Östermalmskolan i Umeå, byggnad 1, 2 & 3. Total bruttoarea ca 5 216 m².
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ombyggnad av kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).