Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av typhus i Hörnefors kommun
Avser utbyggnad av anstalten med totalt 96 platser. Planer finns för nybyggnad av två typhus på anstalten Sörbyn ca 4,5 mil söder om Umeå.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus och butik i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och komersiella ytor i gatuplan. Avsikt att miljöcertifiera enligt Svanen.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård och nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare för 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Skolan dimensioneras för 6 parallellklasser i åk 7-9. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet (byggnad 11) byggs om till kontor, verkstad och omklädningsrum. Västra stallet (byggnad 12) byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta. Östra stallet total bruttoarea ca 1378 m². Västra stallet total bruttoarea ca 1350 m². Behandlad tomtarea ca 4900 m².
Nybyggnad av bilhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av bilhall, verkstad, förråd, garage, maskintvätt samt karantänsplats för elbilar.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av förskola på Tomtebo gård, Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 6 avd.
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde. Syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter med tillhörande infrastruktur samt säkerställa riksintresset för vattenförsörjning syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter och platsens naturvärden..
Ombyggnad av butik i Umeå
Påbyggnad av 2 våningar på befintlig byggnad. Hyresgästanpssningar för matvarubutik.
Nybyggnad av butik i Umeå
Avser butik, restaurang/kök och konferenslokaler avsett för kurser.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser nybyggnation av skolmatsal, skolkök och en ny gruslagd fotbollsplan. Den nya byggnaden skall delvis placeras på befintlig fotbollsplan. Ny fotbollsplan anläggs nedanför denna yta där det tidigare stått ett hus vilket har flyttats från platsen. Denna yta är idag inhägnad. Skolmatsal och skolkök bereds på ny plats inom tomten. Nya VA-ledningar ska dras inom arbetsplatsområdet. Då skola i intilliggande byggnader är öppen som vanligt krävs hög säkerhet. Total bruttoarea ca 370 m² BTA kvm exkl. teknikrum ca 90 m² BTA och behandlad tomtarea ca 3 600 m².
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av byggnad B9 för Vakin, Umeå
Avser tillbyggnad av byggnad B9 med garage, tankförråd, kontor och omklädningsrum. Tillbyggnad ca 765 kvm BTA. Byggstart=markstart
Nybyggnad av lager/kontor i Umeå
Nybyggnad av lager/kontor i Umeå.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m².
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av konstnärligt campus på Umeå Universitet
Avser ombyggnad av Arkitekthögskolan Curiosum plan 3 och ombyggnad av Universitetsbiblioteket UB på konstnärligt campus (Kv Laxen) vid Umeå Universitet.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Förhyrning av förskolepaviljonger i Hörnefors
Avser förhyrning av Förskolepaviljonger för 1 st förskoleavdelning vid Paletten förskola, Hörnefors.
Förhyrning av förskolepaviljonger på Tomtebo i Umeå
Avser uppställning av 2 avdelningar förskolepaviljonger i ett plan med tillhörande tillgänglighetsanpassning. Man behöver nu tillfälligt utrymma befintliga lokaler för renovering.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök totalt ca 650 kvm. Byggstart är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Installation av solcellsanläggning på SLU-byggnad i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggning på Stadsliden 6:6, byggnad J0027001 (SLU) i Umeå kommun.
Ombyggnad av kulturhus i Umeå
Avser hyresgästanpassning och en omfattande invändig renovering. Byggnadens utsida räkans som kulturhistorisk värdefull byggnad.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid ridsportanläggning i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventliation på hästsportanläggning Hippologum, byggnad 1. Total bruttoarea ca 11 083 m².
Renovering av tak på sporthall i Sävar, Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Sävarå hallen, gymnastikbyggnad, Sävar, Umeå.
Renovering av tak på gymnastikbyggnad på skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Bräntbergsskolans gymnastikbyggnad i Umeå
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skola.
Ombyggnad av museum i Umeå
Installation av nytt ventilationssystem och ny spånsug.
Skyddsrumskontroll för Umeå kommun
Umeå kommun har 105 st skyddsrum i olika storlek, skick och utformning. För att säkerställa att vi uppfyller kravet på att kunna iordningställa skyddsrummen inom 48 timmar, behöver vi först besikta skyddsrummen, detta ska utföras av behörig besiktningsman.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring av planlösning och ventilation i handelslokal, Fasadändring av handelslokal Singeln 1.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändring av planlösning-, ventilation-, vatten-, avlopp samt ny installation av hiss i skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Skjutbullerutredning vid I20-området i Umeå
Uppdraget avser skjutbullerutredning för I20-området i Umeå.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).