Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus, 10 våningar, varav åtta byggs med trästomme och utförs i miljöbygggnad Silver. Innehåller källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus och butik i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och komersiella ytor i gatuplan. Avsikt att miljöcertifiera enligt Svanen.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård och nybyggnad av idrottshall i två plan med läktare för 100 personer samt en konstgräsplan utomhus. Skolan dimensioneras för 6 parallellklasser i åk 7-9. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Projektet omfattar en tillbyggnad med ca 2300 kvm BTA. Tillbyggnaden har två våningar plus fläktrumsvåning och innehåller 10 klassrum med tillhörande grupprum, kontor och uppehållsytor. I entreprenaden ingår viss rivning för att ansluta tillbyggnaden till befintlig skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Objektet avser tillbyggnad av ca 650 kvm klassrum, grupprum och andra tillhörande lokaler samt fläktrum. Ombyggnad av ca 450 kvm storkök och matsal samt nybyggnad av ca 250 kvm matsal. Byte av ventilation i några befintliga klass- och grupprum. Entreprenaden omfattar även byte av passersystem och brandlarm.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Rivning av förskola. Total BTA ca 970m² samt komplementsbyggnader Nybyggnad av förskola i två plan med tillhörande produktionskök. Total bruttoarea ca 2130 m² och behandlad tomtarea ca 6000 m².
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av Max i Umeå.
Nybyggnad av lager och kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, industrifack och lagerlokal.
Nybyggnad av skola i Umeå
Nybyggnad av skola och rivning av lagerlokal.
Ombyggnad av köket i skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av befintligt skolkök på Vasslan 1, Ersdungens skola. Ombyggnationen omfattar ny planlösning, nya ytskikt, ny köksinredning samt ombyggnation av närliggande fläktrum där befintligt ventilationsaggregat rivs och nytt installeras. Kanalsystemet på kallvinden byts också. Anpassning av befintligt elsystem och röranläggning ingår också. Ny fettavskiljare skall installeras i mark och utgående ledning från fettasvkiljare skall förläggas i mark och anslutas till befintliga rörledningar.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad till restaurang i Umeå
Ändrad användning från handelslokal till restaurang.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Avser tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m². I samband med detta skall även hela befintliga förskolans styrsystem bytas ut. Återställning av mark samt förskolestängsel anpassas efter färdig tillbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ombyggnad av restaurang.
Byte av belysning på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser byte av belysning i Studio, Blackbox, Stora Scen, Konsertsal och foaje.
Renovering av tak på skola i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Grubbeskolan, byggnad 01 & 02, Umeå
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan.
Byte av ventilationsaggregat till by 09, Stadshuset i Umeå
Objektet avser rivning av befintligt platsbyggt ventilationsaggregat och uppbyggnad av nytt på samma ställe i källaren på byggnad 09 Umeå Stadshus. I entreprenaden ingår viss anpassning av lokalerna så som rivning av tegelväggar, gjutning och spackling av golv, målning mm.
Ombyggnad av kontor mm. i Umeå
Ombyggnad av kontor, nybyggnad av carport, tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorslokal och odlingstunnel samt fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändiga måleriarbeten 2023, Umeå kommun
Avser följande objekt: Backen Skola, Berghemsskolan, Kommunkontoret Sävar samt Storsjöskolan Trion.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Umeå
Delvis fasadändring av sjukhus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Holmsund
Avser ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel på Kyrka. Taget från investeringsbudget 2023.
Ny sarg till Winpos arena i Umeå
Avser totalentreprenad - ny sarg till Winpos arena Umeå.
Renovering av lokaler för Umeå Energi
Renoveringsarbetena innebär främst målning/tapetsering av väggar, golvläggning, bygg/flytt/rivning av väggar samt installation av belysning. Utförande ska ske finns på följande adresser: Vikingen och Smörasken, Storgatan 34, Fogen, Löpevägen 3, Dåva, Energivägen 1, Ryttaren, Brogatan 15 samt Ålidhem, Doktorsvägen 6 i Umeå.
Byte av belysning i Umeå Arena/Winpos arena i Umeå
Objektet avser byte av matchbelysning i Hall A, Umeå Arena/Winpos Arena.
Tillbyggnad av bibliotek i Umeå
Tillbyggnad av entré på bibliotek.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring och installation av ventilation, vatten/avlopp, hiss, brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från handelslokal till gym och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av planlösning, brandskydd, ventilationssystem och avlopp.
Ändring av befintligt avlopp i skola i Umeå
Ändring av befintligt avlopp.
Nybyggnad av paviljong vid skola i Umeå
Nybyggnad av paviljong vid skola.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av planlösning, ventilation och vatten/avlopp.
Tillbyggnad av bibliotek i Umeå
Mindre tillbyggnad av entré på bibliotek.
Målning av fasad på förskola i Umeå
Målning av fasad på förskola.
Upprustning av utemiljö vid skola i Umeå
Upprustning av utemiljö vid skola.
Tjärning av klockstapel i Umeå
Tjärning och omläggning av spån på klockstapel, Umeå landsförsamlings kyrka.
Tjärning av klockstapel i Umeå
Tjärning och omläggning av spån på klockstapel, Ålidhems kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).