Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och konferens i Umeå
Nybyggnad av hotell på kv Magne i Umeå.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna.
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter. Möjlighet till spåranslutning.
Nybyggnad av förskola och skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola (för- och grundskola). Behovet av friyta ska säkerställas samt parkering och angöring.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet byggs om till kontor, verkstad. Västra stallet byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Nybyggnad av idrottshall, handel och kontor mm i Stöcke
Nybyggnad av idrottshall, handel och kontor.
Nybyggnad av butik, Umeå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av högstadieskola i Umeå
Avser nybyggnad av högstadieskola.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Nybyggnad av hangar mm för ambulansflyg vid Umeå Airport
Projektet innefattar nybyggnation i flygplatsnära miljö av byggnad med separata övernattningsrum i hotellstandard, kontor, omklädningsrum, träningsrum och verkstad samt hangar som ska husera två flygplan. Ytor är beräknade som: Plan 1: ca 1600 m2 samt Plan 2: ca 500 m2.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola, 8 avd, med tillagningskök. Samt nybyggnad av gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av förskola i Tomtebo
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av förskoleverksamhet samt för viss centrumskapande verksamhet så som lättare former av vård.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal och skolkök samt fotbollsplan.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Om- och tillbyggnad av häktet i Umeå
Kriminalvårdens befintliga lokaler på Ridvägen 5 ska dels byggas om och dels ska en mindre utbyggnad göras.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Ombyggnad av vårdcentral i Umeå
Ändrad användning från kontor till hälsocentral.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal, rivning av skärmtak, ändrat användningsområde samt ändring av planlösning, ventilation och avlopp.
Ombyggnad av restaurang/eventlokal i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang/eventlokal.
Installation av av ventilationssystem i affärshus i Umeå
Installation av ventilationssystem, mindre ombyggnad på tak.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid centralskolan i Hörnefors
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hörnefors Centralskola, Hörneå 8:3. Total bruttoarea ca 11 490 m².
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från del av större möbelbutik till kontor.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Ändrad användning från handel till livsmedelsbutik.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av hotell i Umeå
Tillbyggnad av hotell med 1 våningsplan.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av spillvattenledningar Hagaskolan byggnad 02.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av kyrka i Umeå
Fasadändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av restaurang i Umeå
Fasadändring av restaurang avseende ventilationsgaller.
Ombyggnad av servicebyggnad i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från panncentral till servicebyggnad.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av 3 st. carportar.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Renovering av tak på bibliotek mm vid skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Grubbeskolan bibliotek mm, Lagmansgatan 37, Umeå.
Renovering av tak på gymnastiksal vid skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Haga skolans gymnastikbyggnad, Umeå
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av kiosk i Umeå
Nybyggnad av kiosk och scen.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad och carport.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med garage.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garagelänga.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Umeå
Tidsbegränsad lov för aktivitetshall från 2022-01-01 till 2032-01-01.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skollokaler tom 2022-09-26.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för bodar t.o.m 2025-05-30.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod tom 2031-01-01.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal med altan med skärmtak.
Ändring av ventilation i restaurang i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av brandskydd.
Leverans av teknikhus till bredbandsutbyggnad för Umeå Energi
Upphandlingen avser leverans av 1 stycken med option på ytterligare ett prefabricerat Teknikhus som ska användas för bredbandsutbyggnad till Umeå Energi.
Installation av AV-system i föreläsningssal, Umeå Universitet
Omfattar leverans och installation av AV-system till föreläsningssal A103, Astrid Fagreus på Umeå Universitet.
Renovering av bassäng i badhus i Umeå
Avser renovering av hoppool.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.