Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna.
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter.
Nybyggnad av särskola i Umeå
Avser nybyggnad av särskola i Tomtebo, Umeå. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Ombyggnad av kontor i Obbola
Ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser ny förskola, 6 avd. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av hangar mm för ambulansflyg vid Umeå Airport
Projektet innefattar nybyggnation i flygplatsnära miljö av byggnad med separata övernattningsrum i hotellstandard, kontor, omklädningsrum, träningsrum och verkstad samt hangar som ska husera två flygplan. Ytor är beräknade som: Plan 1: ca 1600 m2 samt Plan 2: ca 500 m2.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser.
Nybyggnad av samlingslokal, vård mm i Tomtebo, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av centrumskapande verksamheter så som samlingslokal, handel och lättare former av vård. Avser Kv Gruvfrun 1 samt del av Tomtebo 2:1.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
7 banor med 13 meter i takhöjd.
Nybyggnad av butik i Umeå
Rivning av del av fastighet samt nybyggnad av ca 3000.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Om-och tillbyggnad av kontor samt carport i Umeå
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad och carport samt viss ombyggnad i enlighet med förfrågningsunderlag.
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal. Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad av kök på förskola i Umeå
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Tillbyggnad av fläktrum och byte av aggregat på kontor i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum och byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal samt fasadändring.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av Hagaskolan byggnad 02 och ut till brunn på skolgården. Total bruttoarea ca 5434 m².
Utbyte av passagesystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av passagekontrollsystemet på Midgårdsskolan samt anpassning av lås och beslagning. By 200, 202 samt 204.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal och uppförande av mur.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal samt tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Till- och påbyggnad av kontorslokal samt inre ändringar.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av carport med cykelförråd.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av carport i Umeå
Fasadändring av carport med montering av solceller över taket.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal med ny dörr/nya dörrar.
Rivning av fd bandvagnsgarage på Östra Dragonfältet i Umeå
Objektet avser rivning av gammalt bandvagnsgarage som innehåller administrativa lokaler samt tvättutrustning för Umeå Kommuns lokalvård, sanering av miljöfarliga inbyggda produkter.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från servering till kontor. Mindre åtgärder som ska göras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.