Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av skola i Umeå
Nybyggnad av skola, ombyggnad samt renovering av befintlig skolbyggnad. Utbyggnad samt ombyggnad av kök och matsal samt ny kulvert till gymnastikbyggnad. Fastigheterna Pärlan 17 och Akvamarinen 1.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av Stora Coop på Avion.
Nybyggnad av typhus i Hörnefors kommun
Ett hus för boende på anstalten. Miljöbyggnad Guld.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola för vuxenutbildning med bruttoarea ca 3100 kvm, samt anpassning och renovering av befintlig skolbyggnad, ca 2000 kvm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Umeå
Ombyggnad av kontorslokaler för Hemsjukvård och Boendestöd. Matrisen 7 - Hus02 och Hus03.
Ombyggnad av livsmedelsbutik och apotek i Umeå
Ombyggnad till livsmedelsbutik och apotek.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av 6 avdelnings förskola i två våningar med tillhörande tillagningskök i bottenvåning. Total bruttoarea ca 1400 m² och behandlad tomtarea ca 6300 m².
Nybyggnad av kontor och garage i Östteg, Umeå
Nybyggnad av kontor och garage.
Ombyggnad av matsal på skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av skolrestaurang. Total bruttoarea ca 880 m².
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor mm. i Umeå
Fasadändring av kontor, industri/verkstad och inre ändring samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Byte av tak på idrottshall i Umeå
Avser omläggning av yttertak på Vind Arena. Total bruttoarea ca 3 685 m².
Renovering av restaurang efter brand i Umeå
Upprustning av restaurang efter brand.
Renovering av aula på skola i Umeå
Objektet avser renovering av Aula Maja Beskow skolan. Total bruttoarea ca 1 400 m².
Takåtgärder på livsmedelsbutik i Umeå
Byte från betongpannor till plåttak.
Ny utemiljö vid skola i Umeå
Avser ny utemiljö till Skärgårdsskolan.
Utbyte av konstgräsplaner vid skolor i Umeå
Avser utbyte av befintligt konstgräs på fotbollsplanerna vid Ålidhemsskolan och Grubbeskolan i Umeå. I entreprenaden ingår demontering av befintligt konstgräs, justering av underliggande yta och nyläggning av konstgräs. Objekten är belägna på Odontologen 1 samt Kungsgården 1, Umeå.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor och rivning av befintligt.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Böleängskolan, Mariebergskolan/Älgen, Tomtebogård, Brandstation Holmön, Servicebyggnad Holmön samt Nydalabadet .
Om- och tillbyggnad av skolkök i Umeå
Avser ombyggnad av skolkök samt tillbyggnad av fläktrum.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Ersängskolan/kupan, Norrbyn samt Norrbyskär, Sävar skola, Södra Ålidhemskolan, Bägaren samt Stöcksjö skola.
Byte av tak på skola i Hörnefors, Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Bråvalla skolan i Hörnefors, Umeå kommun.
Byte av tak på skola i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Spiltan 2 Dragonskolan, Umeå kommun.
Byte av tak på skola i Holmsund
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Sandviks skolan och förskola i Holmsund avseende byggnaderna 01, 03, 04 och 07, Umeå kommun.
Byte av plåttak på Stadshuset i Umeå
Objektet avser byte av skivtäckt plåttak, total bruttoarea ca 680 m².
Hyresgästanpassning i affärshus i Umeå
Bygglov för fasadändring av affärslokaler, Anmälan om ändring av ventilation och planlösning i affärslokal.
Byte av tak på kontorsbyggnad i Umeå
Avser byte av tegeltak.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ombyggnad av öppen planlösning till ett modernt & socialt kontor för 25 medarbetare. Omdragning av el/vent samt bygga ljudisolerade kontor (rum-i-rum) och mötesrum.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från förråd till gym samt fasadändring.
Nytt högtalarsystem med installation i Aula Nordica, Umeå Universitet
Avser uppgradering av befintligt högtalarsystem samt installation i Aula Nordica.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad och verksamhetsanpassning av lokaler på Arkitekthögskolan, Umeå Universitet
I entreprenaden ingår ombyggnad av lokaler i Arkitekthögskolan. Det berör en öppen yta som verksamheten hyr idag med arbetsplatser. Verksamheten vill avgränsa och glasa in med glasväggar, ny dörr och anpassad ventilation för ett utrymme för personal med 36 platser.
Vindskydd samt friluftstoalett till Umeå kommun
Avser Inköp av frluftstoalett och vindskydd.
Nedmontering samt uppförande av lekutrustning i Umeå kommun
Entreprenaden omfattar nedmontering och bortforsling av befintlig lekutrustning samt uppförande av ny lekutrustning inom Umeå kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).