Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av vårdcentral och vårdboende i Örebro
Avser nybyggnad av vårdcentral samt ett vård- och omsorgsboende med 100 platser. Projektet kommer att delas in i etapper. Etapp 1: Vårdcentral inkl parkeringsgarage och tillagningskök Etapp 2: Rivning av befintlig vårdcentral, nytt vård- och omsorgsboende (100 lägenheter), hemvårdslokaler och dagrehab Etapp 1 BTA ca 8900 m2. Etapp 2 BTA ca 10100 m2
Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Renovering av Länsmuseet i Örebro
Avser renovering av länsmuseet. ROT-renovering, ökad säkerhetsutrustning, och tillgänglighetsanpassningar både inne och ute. Byggnaden är K-märkt.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad kontorsbyggnad samt kallager.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 5
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Om- och utbyggnad av skola i Lekeberg
Avser utbyggnad och ombyggnad av Hidinge skola som förväntas öka antalet elever från 310 till 480 om tiotalet år.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kumla
Avser nybyggnad av en Willys-butik på Täbyvägen 4 i Kumla. Det kommer bli en konceptenlig Willys på cirka 3 200 kvadratmeter
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Avser nybyggnation av idrottshall med fotbollsplan 20x40 meter, omklädningsrum och personalutrymmen, Sörby industriområde.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i ett plan. Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum Längs Samsalagatan.
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus samt ombyggnad av befintligt stall, 1150 kvm.
Nybyggnad av skola i Örebro
Planer för nybyggnad av skola, mellanstadium samt idrottshall.
Utbyggnad av folkhögskola i Fellingsbro
Avser utbyggnad av Fellingsbro folkhögskola med 770 kvm. Kommer innehålla aula/hörsal/aktivitetscenter.
Om- och tillbyggnad av skola i Hallsberg
Avser om-och tillbyggnad av Kävesta Folkhögslola, "Dansens hus" .
Om- och tillbyggnad av skola i Askersund
Avser renovering och anpassning av Hammars skola och förskola. Kommer att bli F-3 skola.
Nybyggnad av bilhall i Boglundsängen, Örebro
Björkmans bil etablerar sig som KIA-återförsäljare på Boglundsängen i Örebro. Den nya anläggningen kommer bli 4100 kvm och väntas vara i drift under våren 2022.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Avser nybyggnad av industri med kontor och lager , 1400 kvm samt ett fristående kallager , 600 kvm.
Ombyggnad av kök och matsal vid äldreboende i Fjugesta
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad av kök och matsal vid Lindens äldreboende.
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal vid skola i Örebro
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal på Västra Engelbrektsskolan i Örebro. Omfattar även byte av ledningar i mark, vatten, avlopp, dränering, installation av ny fettavskiljare.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av skola till bostäder med 23-26 lägenheter.
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser lokalanpassning för ny hyresgäst. Lokalerna ska användas i utbildningssyfte och innehåller bla administrativa kontorslokaler, teoretiska utbildningssalar och tränings-/övningsmiljöer för praktisk och fysisk träning. Omfattar omställning i tre våningsplan med en yta på ca 3400 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Glanshammars skola. Tillbyggnad av skolkök, renovering av matsal samt skollokaler. Ombyggnad i Hus H där nuvarande hemkunskap tas bort och byggs om till personalrum mm
Utbyggnad av personalshus vid återvinningscentral i Örebro
Utbyggnation personalshuset Atle ÅVC.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Ramavtal avseende mobilitetslösningar gällande cykelparkering på Campus, Akademiska Hus AB
Avser väderskyddade cykelparkeringslösningar på campus i Örebro. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Renovering av centralkök i Hällefors
Avser renovering av centralköket på Klockarhagsskolan, som fungerar som tillagningskök för grundskolan i Hällefors. Cirka 700 portioner tillagas dagligen i köket.
Ombyggnad av ventilation samt utvändigt underhåll av kontorshus i Hällefors
Avser ombyggnad av yttertak, ytterväggar och luftbehandlingsanläggning för att åtgärda problem med inomhusmiljön på Formens hus i Hällefors.
Nybyggnad av gym i Örebro
Avser nybyggnad av ett gym, en skottramp och en klubblokal i befintligt utrymme som ligger i anslutning till Behrn arena bandyhall.
Ombyggnad av kontorslokaler Askersund
Avser ombyggnad av Sydnärkes Bygg- och Miljöförvaltning lokaler, mindre anpassningar av planlösning, ny inv trapp och ombyggnation av fyra befintliga lägenheter till kontor. optin: ska kringliggande befintliga lägenheter (ca 55 st) viss VVS-arbete utförs med installation av ex nya diskbänksblandare och radiatorventiler.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad förråd, bilhall och parkeringsplatser.
Ombyggnad av kylanläggning i ishall, Hallsbergs kommun
Avser utbyte av ishallens kylmaskin till en CO2-maskin. omfattar ventilations-, värme-, tappvatten-, återvinnings- och styrsystemet samt vissa el- och byggåtgärder.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
ROT-renovering i skola i Örebro
Avser ROT renovering av skollokaler i södra delen av plan 3 i hus E. Arbetet omfattar ny el, ventilation och ytskikt. Befintliga ventilationskanaler innehåller asbest och saneras i samband med rivning. I projektet ingår även arbeten i del av plan 2 samt nya fördelningscentraler i källarplan, hus M och E.
Anläggande av konstgräsplan i Hällefors
Avser anläggande av konstgräs på Hällevi IP i Hällefors. Konstgräsplanen kommer att anläggas på A-planen.
Anläggande av konstgräsplan i Nora
Avser anläggande av konstgräsplan som ska anläggas ovanpå den före detta konstfrusna isbanan vid Karlsängs idrottsplats, Nora.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Avser att byta ut konstgräs på fullt stor plan vid Kemab arena.
Byte av värmesystem på skola i Kopparberg
Avser byte av värmesystem på Kyrkbacksskolan i Kopparberg.
Nybyggnad av kontor Askersund
Avser nybyggnad av kontor i ett plan, 90 kvm i Askersund.
Ombyggnad av lekpark i Örebro
Avser ombyggnad och upprustning av lekparken i Stadsparken i Örebro.
In- och utvändigt underhåll på skola i Kopparberg
Avser renovering av ytskikt invändigt och fasader på Garhytteskolan.
Rivning av skyddsrum i Karlskoga
Rivning av fristående skyddsrum.
Nybyggnad av idrottshall i Lindesberg
Planer för nybyggnad av idrottshall med padelbana, vollyboll och klättervägg.
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Ombyggnad av ventilationssystem i förskola, Hallsbergs kommun
Avser byte av ventilationssystem och ombyggnad av värmesystem. Byggnaden är uppvärmd med fjärrvärme.
Nybyggnad av cykelleder i Nora
Avser anläggande av cykelleder och vandringsled i natur-turistområde, för Nora kommun.
Rivning av skola i Karlskoga
Avser rivning av fd. skolbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Lindesberg
Avser tillbyggnad på fastighet för personalutrymmen, fläktrum och tvättstuga.
Bassängtäckning av utebad i Fellingsbro. Lindesberg
Avser bassängtäckning av tempererat utebad. Upptagen i investeringsbudget.
Byte av centralkylanläggning på skola i Örebro
Avser byte av centralkylanläggning på Risbergska skolan.
Ombyggnad av badvattenreningsanläggning vid Fellingsbro utebad. Lindesberg
Avser ombyggnad av befintlig badvattenreningsanläggning vid Fellingsbro utebad.
Rivning av förskola i Hällefors
Avser rivning av förskolan Masken, Hällefors. I entreprenaden ingår även rivning av gården inklusive asfaltsytor inom arbetsområdet samt återställning av mark.
Byte av tak på fastighet, Nora
Byte av tegeltak på prostgården.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Avser att sätta igen ett fönster på skolbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).