Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Avser nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser i två plan.
Nybyggnad av resort i Grythyttan, Hällefors, etapp 3
I planerna ingår byggande av 270 villor, ett hotell med 200 rum och restauranger. Det kommer byggas i olika faser. Detta projekt avser etapp 3 och innefattar hotellet.
Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Nybyggnad av kontor och industri i Örebro
Nybyggnad av kontor och industri, Örebro.
Om- och tillbyggnad av förskola, Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad från fyra avdelningar och ska efter ombyggnaden rymma tio avdelningar samt ett tillagningskök, renovering av befintliga lokaler . Björken Lindesberg
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 3
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Hällefors
48 lgh samt lokaler för dagvård.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 4
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av kontorshus vid Södra Station i Örebro.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Planer finns för ny kontorsbyggnad i fyra våningar plus takvåning.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter och kommersiella lokaler bestående av moderniserade kontor, butiker och restaurang och behandlingshotell. Köpmangatan 42 & 44 samt Drottninggatan 31, 33 & 35 Örebro
Markområde till försäljning avseende handel/lager mm i Laxå
Mark till försäljning avseende nybyggnation av lager/logistik, handel, mm. Tomtarea 6000kvm.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och kompletteringsbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer för nybyggnad av förskola med tre till åtta avdelningar i ett plan samt anpassad utemiljö antingen i Vretstorp eller i Östansjö.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Detaljplanens syfte är att pröva och möjliggöra en förskola i Idrottsparken.
Ombyggnad av skola i Kvinnersta, Örebro
Avser ombyggnad och renovering av skolbyggnad, hyresgästanpassning.
ROT-renovering av skola i Örebro
Avser ROT-renovering av en F-6 skola och som ska anpassas till elever i årskurs 6-9 och omfattar ventilation, el, värme, vatten, avlopp, mark samt en del minder anpassningar.
Nybyggnad av förskola i Askersund
Avser nybyggnad av förskola med två våningar, 6 avdelningar med plats för 120 barn, och mottagningskök vid Solberga.
Nybyggnad av ridanläggning i Kumla
Avser nybyggnad av ridanläggning som kommer att bestå av 1 ridhus, med föreningslokal, läktare, cafe, omklädningsrum. 3 övernattningsstugor 36,9 kvm . 1 ligghall, samt ridbana
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Rivning finns på projektid: 1622756.
Ombyggnad till vårdcentral och tandläkarmottagning i Karlskoga
Ombyggnad av vårdcentral och tandläkarmottagning.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Avser nybyggnad av industri med kontor och lager , 1400 kvm samt ett fristående kallager , 600 kvm.
Hyresgästanpassning av kontor i Örebro
Hyresgästanpassning på plan 14 till fullt färdiga kontorslokaler. Plan 14 är i nuläget färdigställt till stopstandard.
ROT-renovering av idrottshall i Örebro
Avser underhåll och tillgänglighetsanpassning av idrottshall och omfattar: - ROT-renovering med ny planlösning i omklädningsdelen. - nuvarande fläktrum med utrustning flyttas till källarens befintliga rum avsedda för ventilation. - ny tillgänglig ramplösning mellan omklädningsdelen och idrottshallen - nytt sportgolv i idrottshallen - nya värmesystem - ny taklösning med ändrad lutning som även ska inrymma ventilationskanaler - tilläggsisolering av idrottshallens tak - ny takavvattning kopplad till befintlig dagvattenledning
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Renovering av förskola i Örebro
Planer finns för renovering av förskola för annan verksamhet.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Området byggs ut i totalt 4 etapper och bildar i framtiden ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18.
Nybyggnad av läktare i Degerfors
Avser nybyggnad av läktare, 2800 platser, varav 2100 sittplatser och 700 ståplatser.
Ombyggnad av fastighet till förskola i Kumla
Planförslaget ger möjlighet att etablera en förskola inom kvarteret. Tanken är att befintligt hus på fastigheten Jägaren 35 ska byggas om och byggas till så att det anpassas till förskoleverksamhet.
Nybyggnad av hamburgerbar i Örebro
Nybyggnad av restaurang, plank, skyltar, anordnande av parkeringar.
ROT-renovering av förskola, Örebro
Avser ROT renovering av Knagglabackes förskola.
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro, Del 4
Entreprenaden innefattar iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst samt vissa förberedelser för framtida ombyggnation av plan 14. Kontoret består av kontorsrum i olika storlekar, flera mötesrum i olika storlekar samt gemensamma kontorsytor. Hyresgästen bedriver Co-working-verksamhet och kommer i sin tur att hyra ut kontor via medlemsskap.
Ombyggnad till restauranger vid Norra läktaren på Behrn Arena i Örebro
Örebroporten har för avsikt att anpassa den tidigare sportbutiken i Norra Läktaren på Behrn Arena för en ny hyresgäst som har för avsikt att i lokalen öppna 2 st restauranger. I lokalerna kommer hyresgästen att bedriva restaurangverksamhet, och lokalerna innehåller bla såväl köks-, lager-, personal- och serveringsutrymmen.
Tillbyggnad för skolkök, matsal mm. i Örebro, etapp 2
Avser tillbyggnad för storkök, matsal och hemkunskap är på ca 240 kvm BYA, i huvudsak i ett plan men med fläktrum på plan 2. Invändig ombyggnad för att utöka matsal är på ca 170 kvm BYA.
Renovering av tak på skola i Degerfors
Avser renovering av 3 tak vid Stora Vallaskolan. Hus B, C och D
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nora
Från småindustri till lokal för tandläkarverksamhet.
Renovering av sanitetsbyggnad vid Hurtigtorpets motionsanläggning, Hällefors
Avser renovering av sanitetsbyggnad Hurtigtorpets motionsanläggning, Hällefors samt utvändiga markarbeten.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av planlösning och brandskydd i kontorsbyggnad.
Lokalanpassning av kontor i Örebro, del 2
Iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst, del 2. Kontoret består av ett antal arbetsrum, ett mindre och ett större mötesrum samt gemensamma kontorsytor.
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro
Avser ombyggnad del av Kv Stinsen 20 plan 12, norra delen för ny hyresgäst. Lokalerna ska innehålla kontorslokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnationer och renoveringar av kyrka och församlingsvåning. Två fastigheter som sitter ihop, ny serveringslokal inom befintliga fastigheter, ett renoverat yttertak, ytskikt, avlopp och ny hiss.
Utvändigt underhåll av förskola i Örebro
Ändring fasader på förskola.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning till matcentral samt skyltar.
Ombyggnad av butik till restaurang i Kumla
Avser ombyggnad av butik till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av personalutrymmen, Trängens idrottsplats. Örebro
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning, från lager till kontor. Mindre arbete med invändiga ytskikt.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändring av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av utställningshall i Karlskoga
Fasadändring och tillgänglighetsanpassning av utställningslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Laxå
Fasadändring av kontorslokaler - kommunhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser mindre ändring av fasader på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Avser minder ändring av fasader på handelslokal. Entré och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Lindesberg
Installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Fasadändring av handelslokal. Inflyttning av dörr.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Tillbyggnad av annan byggnad.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Installation ventilation.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Askersund
Fasadändring av vårdlokaler. Ny utrymningsväg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).