Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård i Kumla, etapp 2
Avser nybyggnad av vårdcentral och folktandvård Kumla. Rivning av befintligt äldreboende. Etapp 1 består av nybyggnad av vård- och omsorgsboende, och finns på projektid: 1526497.
Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Avser nybyggnation med idrottsplaner för inomhusidrott och kapacitet för 300 åskådare, fotbollsplan 20x40 meter, omklädningsrum och personalutrymmen, Sörby industriområde. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av affärshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter och kommersiella lokaler bestående av moderniserade kontor, butiker och restaurang och behandlingshotell. Köpmangatan 42 & 44 samt Drottninggatan 31, 33 & 35 Örebro
Markområde till försäljning avseende handel/lager mm i Laxå
Mark till försäljning avseende nybyggnation av lager/logistik, handel, mm. Tomtarea 6000kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kumla
Avser nybyggnad av en Willys-butik på Täbyvägen 4 i Kumla. Det kommer bli en konceptenlig Willys på cirka 3 200 kvadratmeter
Nybyggnad av förskola i Kumla
Avser nybyggnad av förskola i ett plan med 8 avdelningar, inklusive mottagningskök och utemiljöer. Samt rivning av befintlig förskola. Options finns på projekt ID 2167828.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i ett plan. Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum Längs Samsalagatan. Upphandlas i option med Id: 2105083, 2074167,2105099
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus samt ombyggnad av befintligt stall, 1150 kvm.
Nybyggnad av förskola i Åsbro
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och mottagningskök , Åsbro
Nybyggnad av industri och kontor i Örebro
Planer för nybyggnad av industri med kontor.
ROT-renovering av skola i Örebro
Avser ROT-renovering av en F-6 skola och som ska anpassas till elever i årskurs 6-9 och omfattar ventilation, el, värme, vatten, avlopp, mark samt en del minder anpassningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Hallsberg
Avser om-och tillbyggnad av Kävesta Folkhögslola, "Dansens hus" .
Nybyggnad av förskola i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Bostäder finns på projektid: 1396900. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1514833.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Avser nybyggnad av industri med kontor och lager , 1400 kvm samt ett fristående kallager , 600 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Bostäder finns på projektid: 1396900. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1514833.
Nybyggnad av affärshus i Degerfors
Planer för nybyggnad av livsmedelsbutik mellan Skolgatan och Karlskogavägen i Degerfors.
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Ombyggnad av lokal på lasarettet i Karlskoga
Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett ska få större lokaler som kan tillgodose de behov som framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa. Byggprojektet innebär att bygga om en tidigare vårdavdelning till en modern, framtida endoskopimottagning.
Renovering av Medborgarhuset i Örebro
Avser renovering av konferensrum på plan 5 i Medborgarhuset. Entreprenaden kommer att utföras i 4 etapper där större delen av arbetet ska utföras under jul- och sommartider då det är minimal verksamhet i huset.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Wallerska skolan. Omfattning oklar.
Nybyggnad av LSS-boende i Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 bostadslägenheter och gemensamma utrymmen.
Lokalanpassning av kontor i Örebro
Iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst. Kontoret delas upp i arbetsytor och sociala ytor i ett modernt kontorskoncept.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Avser ombyggnad av kulturhus för hyresgästanpassning. Byggnaden kommer att anpassas för att bedriva café och restaurang.. Strömsborg uppfördes 1921
Om- och tillbyggnad på Behrn Arena i Örebro
Avser att tillskapa en lounge och två loger med publikplatser samt byggnation av WC-grupp i Behrn Arena ishall.
Nybyggnad av personallokal och garage i Hällefors
Avser nybyggnad av personalbyggnad med garage och tvätthall intill Fjällbo reningsverk i Hällefors.
Ombyggnad av kontor i Degerfors
Avser ombyggnation av kontorslokaler i Degerfors. Entreprenaden omfattar nytt pausrum och kök, nya kontor, grupprum och konferensrum mm. Mindre åtgärder i fasad mot innergård, flytt/nya fönster och dörr samt målning.
Nybyggnad av hotell m.m. vid golfbana i Åmmeberg
Planens syfte är att möjliggöra för de byggnationer som är nödvändiga för verksamhetens utveckling som t.ex. nytt hotell och övernattningsstugor som lågprisalternativ. Dessutom en pay-and-play-bana som är öppen för alla samt anläggning av bryggor.
Nybyggnad av kontor Askersund
Avser nybyggnad av kontor i ett plan, 90 kvm i Askersund.
Renovering av fasad på kyrka, i Lindesberg
Renovering och utbyte av kalksten på fasad vid Guldsmedshyttans Kyrka
Installation av solceller på bibliotek i Örebro
Solcellsinstallation på biblioteket Örebro.
Tillbyggnad av skola i Laxå
Ändring av ventilation vid skola.
Ombyggnad av ventilation på skola i Sköllersta
Ombyggnaden av ventilation. Upphandlas tillsammans med Id 2165211
Ombyggnad av ventilationssystem i förskola, Hallsbergs kommun
Avser byte av ventilationssystem och ombyggnad av värmesystem. Byggnaden är uppvärmd med fjärrvärme. Upphandlas tillsammans med Id 2217781
Tillbyggnad av vaktmästeri i Hällefors
Tillbyggnad vaktmästeri.
Renovering av tak på skola i Degerfors
Avser renovering av 4 tak vis Stora Vallaskolan.
Tillbyggnad av anstalt i Lindesberg
Avser tillbyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad/renovering av fasadhissar i Örebro
Avser ombyggnad/renovering av 2 fasadhiss på Drottninggatan 27 och 29, Örebro
Modernisering av hiss på Universitetet i Örebro
Avser modernisering av transporthiss, Långhuset, Örebro.
Utbyte av befintlig belysning till LED belysning i Kopparberg
Avser utbyte av befintlig belysning till LED belysning på fastigheten jusnarsbergs Gård 9 i Kopparberg.
utvändig målning av Lindesbergs kyrka
Rödfärgning av Lindesbergs kyrka. Lindesbergs kyrka.
Golvarbete i Oscariahallen, Virginska gymnasiet i Örebro
Avser inköp av fristående golv, montage på slutgiltig plats samt borttag och bortforsling av befintligt golv.
Utvändigt underhåll av skola i Degerfors
Målning av fasaden på Stora Vallaskolan.
Avser begagnade personal- och kontorsbodar för Kopparstaden AB
Avser köp av av fyra stycken begagnade personal- och kontorsbodar fördelat på tre personalbodar och en kontorsbod.
Tillbyggnad av affärshus i Lindesberg
Tillbyggnad av affärshus
Utbyte av brandlarmscentral,Hjulsjö kyrka
Utbyte av brandlarmscentral, på Hjulsjö kyrka.
Målning av fasad på kyrka, Hällefors kyrka
Avser rödmålning med slamfärg , Hällefors kyrka.
Miljöinventering av byggnader i Örebro
Avser 4 leveransavtal i form av miljöinventering av Almby skola del av hus D, Tullängsskolan hus K, Knagglabacke förskola respektive Bergagårds förskola.
Putslagning av sockel Hjulsjö kyrka
Putslagning samt målning av sockel , Hjulsjö kyrka.
Målning av klockstapel Hällefors kyrka
Avser rödmålning klockstapel med slamfärg , vid Hällefors kyrka.
Tillbyggnad/flytt av byggnad i Örebro
Flytt av byggnad/liten kur.
Renovering av takfall på Fellingsbro kyrka
Avser renovering av södra takfallet på Fellingsbro Kyrka.
Lagning av trappor till Järnboås kyrka
Avser lagning av trappor i Kyrka. Upptagen investeringsbudget
Renovering mur och staket vid Lindesbergs kyrka
renovering av mur och staket, Lindesbergs kyrka.
Installation av hiss i Laxå
Installation av hiss samt tillgänglighetsanpassning. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2023-2023
Renovering av mur vid kyrka, i Lindesberg
Renovering av mur öster om Guldsmedshyttans Kyrka
Målning fönster och dörrar, Hjulsjö kyrka
Avser målning av fönster och dörrar på Hjulsjö kyrka.
Målning av fönster och fasad, Vikers kyrka
Avser målning av fönster och dörrar söder, väster och öster fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).